Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


8 document(en) met "een Juul"Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Houd uw manieren eens een beetje, (de heer komt nu bij Juul en Fie) Fie Een koffie, alstublieft, (stilte) En gij, Juul...Juul Toch ook met zo een trapke op... Gloster We zetten haar in een zetel... Juul Nen helen ouwen versleten, zoals van moemoe...Fie Er is van alles aan 't verkeerd lopen, Juul dat heb ik u al 'dikwijls gezegd... Gloster Vera is niet langer een vrouw die verdwenen is, niet langer een dochter die je kwijt bent, een ongelukkige

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Moordcompositie is een banaal detectiveverhaal, met een verrassende ontknoping zoals het hoort, maar wel opnieuw vol seksuele en doodsmotieven...Zaad van Basilius schetst, in een kader vol chronologische onwaarschijnlijkheden, een familie in verval in een imperium in verval...die enkel een hoofd heeft, een dochter, een hoer, en een jongere zoon, een gedeserteerde soldaat wiens tong is uitgebrand

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Dat bleek later toch erg belangrijk ? "We deden aan de lopende band drie diensten: een ochtend- en een namiddagrepetitie en een voorstelling...Maar goed, de keuze kon wel opvallend in een bepaalde richting wijzen... Ik geloof dat theater, dat zich als reactie op een voorbije periode wil of moet onttrekken aan een bepaalde naturalistische...dat een andere directie van een A-gezelschp akkoord gaat of zelf van mening is dat ongeveer de helft van zijn acteurs en actrices niet eens een contract waard is in een officieel gezelschap

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Nergens zat er in deze opvoering een acteur van het gehalte van Rouffaer, nergens was er dus een spoor te zien van een moeilijke, dialectische arbeid...Decorte-Peyskens (meester/leerling) schrijft zich duidelijk in een brede avant-garde-beweging in, waarbij de weigering die leidt tot een zuivering, een belangrijke rol speelt...Het verheugt ons dat het NTG een beroep heeft gedaan op Herman Gilis, een regisseur met een conceptie die de routine van dat huis grondig moet overhoop halen

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
Het Aristoteliaanse verlangen dat een verhaal een duidelijk begin, midden en slot diende te hebben verloor het van een scènebeeld dat statisch gehouden werd, een bepaalde zijnstoestand werd...Een nostalgisch verlangen naar een intact gebleven waarheid en harmonie schept eilanden van zuiverheid, die enkel een tijdelijk en altijd een vergeefs karakter aannemen...inzien dat wij de clichés en de stereotypen harder nodig hebben dan wij willen toegeven en aldus dichter bij De dans van de reiger, NTG, '74-'75 / Juul Vandevelde een

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Paul Demets • Graven in de enclave
Met Kus me had ik voor het eerst duidelijk het gevoel dat ik aan een boek schreef dat net zo goed een theaterstuk kon worden: alles speelt zich af rondom een meer, waar enkele personages samenkomen...Met Juul heb ik het gevoel nog verder te kunnen gaan: aan de vormgeving (foto's van kunstwerken van Koen Vanmechelen) kan je aflezen dat het mijn bedoeling was om meer dan zomaar een tekst over pesten...Ze merkten niet op dat het meisje dat Juul wil helpen een positieve inbreng heeft en hadden alleen maar oog voor de zwartgallige thematiek van de figuur die zichzelf helemaal vernietigt onder

Nr. 66, December 1998 • Clara Van den Broek • Juul en Peter, All for Love
Clara: Juul, beschouwt u zichzelf als een voorvechter, een missionaris van de jazz...Juul: Ja (lacht), en dat is voor een flink stuk gebleven...Een theatertekst springt immers op een andere manier met betekenis om dan een muzikaal thema of een muzikale improvisatie

Nr. 66, December 1998 • Inhoudstafel
Abonnementen Informatie op pagina 64 Foto omslag Henry Rollins / Marco Mertens TIJD VAN MUZIEK 3 Is er een toekomst voor de opera...Stephan Moens pleit voor een intelligente, eenvoudige en nederige herontdekking van het repertoire 9 Een opera van Bach...theater Jef De Roeck en Clara Van den Broek in gesprek met Juul en Peter Anthonissen 43 Produceren in een kunstencentrum Tweede aflevering van onze reeks over produceren: Marleen Baeten focust