Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


267 document(en) met "economische" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
betekenis van de kunsten in het economische spectrum van de stad Amsterdam) en B. van Mourik (sponsor-adviseur en auteur van het boekje Krijgen is de Kunst) kwam een optimistische kijk naar voren op hoe ver de...Onze economische kennis schiet te kort om in te schatten in welke zin precies (positief of negatief) een structurele wijziging in de economische fundering van de kunst (minder staatssubsidies en meer...Rendabiliteitseisen, economische premissen zullen de artistieke integriteit stilaan aantasten

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Deze documenten kunnen betrekking hebben op het gespeelde repertoire, op de geschiedenis van een gezelschap, op de appreciatie van voorstellingen, op de houding van de overheid, op de economische

Nr. 14, Juli 1986 • Peter De Jonge • Dansfestival De Beweeging
De Beweeging besloot hen alvast een podium te verschaffen: het artistieke en het economische risico nam men er maar bij...Het festival vond een onderkomen in het Cultureel Centrum van Berchem en De Beweeging bleek een leemte op te vullen in het Antwerpse theateraanbod, zodat het met het economische risico nogal losliep

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Gewoon, omdat je je geroepen voelde, of omdat het nu eenmaal de gewoonte is dat een eersteplan acteur met x jaren dienst ook denkt te moeten regisseren (3), of uit economische noodzaak die het voor

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Het geheel van deze professionele gezelschappen, die tussen de verschillende hoven rondreizen noemt men Commedia dell'Arte; de wat verwarde term dekt eigenlijk de economische wereld van acteurs, van

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Het publiek was in zijn sociaal-economische samenstelling ongeveer hetzelfde als hier...Etcetera 14) die stelt dat de cultuurproduktie anders benaderd moet worden dan de overige economische sectoren, omdat de produktiviteit hier nauwelijks stijgt of kan stijgen, en men de verhoogde...Het interessante van Baumols analyse is dat hij aantoont hoe kost- en prjsontwikkelingen verschillen per economische sector

Nr. 16, Januari 1987 • Pieter T'Jonck • RaamTeater en Zuiderpershuis
tenminste toch niet aan de turbulente economische en sociale omwentelingen vandien - verstrekte het gebouw van de architecten F. Sel en F. Truyman aan de voor- Raamteater op 't Zuid - Foto F. Tas

Nr. 16, Januari 1987 • Leen Thielemans • George Tabori
Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de politieke en economische toestand

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
de jonge Srulik), Rafaël Troch (Sruliks buiksprekerspop), Herman Fabri (Weisskopf, de kleermaker die door economische collaboratie schatrijk werd), Marc Janssen (Hermann Kruk). Daniel Benoin die

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Deze theaters worden in vele gevallen gerund door lokale kunstenaars en voeren een programmatiebeleid waarin het creatieve moment prevaleert op de economische overwegingen van de traditionele, grotere...Ik begrijp voor het eerst wat USA betekent: ondanks aanzienlijke geografische, klimatologische, economische en politieke verschillen tussen de onderlinge staten voelen 200 miljoen mensen zich...Elk betoog begint steevast met het weerbericht van de thuisbasis en een economische doorlichting van de stad of staat

Nr. 17, Maart 1987 • Monique Spithoven • De Spaanse burgeroorlog in het theater
Hij liet niet na de vele sociale wantoestanden aan te klagen en stelde dat een daadwerkelijk levend theater economische en sociaal-politieke veranderingen, én een mentaliteitsverandering, zou vereisen

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
Wat in een eerste beweging-als correctie op het moralisme en het economische standpunt in de 18de-eeuwse versie - naar voor komt als een subtiel initiatieverhaal (het Meisje wordt Vrouw) blijkt nog...Dat die zoektocht dé thematiek van Dag Monster uitmaakt, en niet het herstel van een economische orde, zoals in De Schone en het Beest, blijkt natuurlijk vooral uit de theatrale structuur, waarbij

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
De nu functionerende jeugdtheaters zullen hierop wellicht antwoorden, dat precies gezien hun economische situatie en gezien de algemene onderwaardering van de kinderwereld slechts weinig professionele

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Tie3 zonder Tone Brulin
Het abonnementensysteem lijkt dan ook-los van de economische oorzakelijkheid waarop het is ingevoerd, een systeem van prefinanciering waardoor men over de noodzakelijke liquiditeit kon beschikken...Het economische voordeel van een abonnement zorgt voor een kanalisering van het beperkte budget dat aan cultuur wordt besteed, maar lijkt minder een oorzaak: ook bij groepen zonder abonnementensysteem

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Het interessantste aan deze "annuaire" is zoals steeds de finan-cieel-economische doorlichting van de theatersector waarmee het boek afsluit...Zulke economische studie maakt nieuwsgierig naar een vergelijkbaar even systematisch Vlaams onderzoek

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Wanneer men het jaarboek vergelijkt met de Franse, Duitse, Nederlandse jaarboeken, houdt het Vlaamse zich wel strikt aan de gegevens; ook het Frans-Belgische doet dat, maar voegt er een economische

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Er werd besloten tot een fusie van het Raimundtheater, het Theater an der Wien en de zopas na dertig jaar inaktiviteit heropende Ronacher, ter bevordering van een "optimale en economische" uitbating

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Spelen economische factoren in het bestaan van een groep als BMC zeker mee in de afwisseling van een 'ruime' epische vertelling als Don Quichotte naar een gesloten ik-gerichte monoloog in Totale...van de cast kunnen economische en bezettingsnoden direct afgelezen worden

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
zelfdestructie beantwoordden echter binnen de Belgische Context lange tijd aan een economische realiteit...Slechts sinds een dertig-veertigtal jaar, heeft de industriële ontsluiting van Vlaanderen, gekoppeld aan de economische teloorgang van de Waalse industrie, binnen de Belgische staat een nieuw politiek

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Maar de economische structuur van De Korre laat dit niet toe


Toon volgende resultaten