Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


227 document(en) met "duitsland" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
het klassieke Duitsland van de 18de eeuw, het hoogtepunt van de Europese cultuur, waren er een soort 'zieledokters', mensen die in een bepaalde streek de taak hadden de conflicten tussen personen en...Duitsland is daar fel over gediscussieerd, het werd nogal kribbig bekeken

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
De uiteindelijke produktie zou zo'n twaalf uur duren, maar vooreerst zou hij de delen afzonderlijk op punt zetten in verschillende landen: Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië en de Verenigde

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Je was in Oost-Duitsland naar het Berliner Ensemble gaan kijken...Hier zijn we niet in Duitsland, Oostenrijk of Frankrijk, dus zal er zich nooit een minister rechtstreeks engageren...Ik vind het erg dat Kohout geen voet aan de grond krijgt in Duitsland

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Globe bracht Susn, kort na de Uraufführung in Duitsland, op een voor haar ongewone manier: ingehouden, heel intiem ook...Dat heb ik in Duitsland zelden gehoord...Duitsland heeft het woord 'materiaal' een negatieve connotatie, niet voor mij

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Duitsland zorgde Max Reinhardt voor een schitterende opvoering en in Parijs voegde George Pitoëff nog een paar regiestunts aan de oorspronkelijke tekst toe

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
door zijn ballet De Groene Tafel (1931); verliet Duitsland in 1934 met zijn groep en startte een nieuwe school in Dar-tington Hall, Engeland; keerde later naar Essen terug; controleerde samen met zijn...Ik heb op dat vlak geweldige dingen meegemaakt in Duitsland vòòr de oorlog: grote demonstraties in speciale schouwburgen, in geprefabriceerde gebouwen voor bewegingskoren

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Ze trekt naar Duitsland waar ze lessen volgt; in Essen bij Kurt Jooss, in Berlijn bij Rudolf von Laban en in Hamburg bij Albrecht Knust...Toen ik veel later, in de jaren 50, Jooss in Duitsland opnieuw ontmoette, zei hij: ik wist niet dat dat en dat er ook nog in zat

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
eerste deel van het dansseizoen 1983-84 in Duitsland het volgende schreef: "Aangezien ik erg teleurgesteld werd door ongeveer alles wat ik van Panov heb gezien, na zijn vrij belovende start in West-Berlijn

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Maar niet alle tijdens de jaren twintig in Berlijn (en Duitsland) geproduceerde kunst is min of meer nadrukkelijk maatschappelijk geëngageerd...Een grote tentoonstelling 100 Jahre belgische Kunst vond immers pas in 1933 plaats, in de Preussische Akademie der Künste te Berlijn, toen in Duitsland een definitief einde gekomen was aan de

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Deze hindernissen, die eigen zijn aan de oefening in democratie, hebben niet belet dat de Schaubühne uitgroeide tot één van de best functionerende en meest stabiele groepen van West-Duitsland

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Sinds de tweede wereldoorlog is Berlijn niet alleen de titel kwijt van Theatermetropol maar tevens van culturele hoofdstad van Duitsland

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Rond 1970 vertrok hij naar Duitsland waar hij sindsdien meer dan 30 opera- en toneelwerken heeft geregisseerd, waaronder: 1970: De Dwaas en de Non van S.I

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Hoe komt dat ? Het antwoord is 'simpel': we zien hier wat de aanpak van de Schau-bühne betekent, we begrijpen nu waarom heel Duitsland met spanning uitkijkt naar elke nieuwe produktie van dit

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
veel bijdroeg aan de Tsjechov-hausse in Duitsland de jongste jaren, door zijn vertalingen

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
Oost-Duitsland, vooral Berlijn, barst van theatertalent...Oost-Duitsland bloedt op korte tijd leeg, en het Westen, altijd geil op dissidenten en zwaaiend met veel geld, haalt de buit binnen...Onlangs gaf Brasch te kennen terug naar Oost-Duitsland te willen

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Karin Waehner bracht als eerste uit Duitsland de basis van een moderne stroming, die tot dan geen voet aan de grond had gekregen in Frankrijk

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
en Duitsland -- waar wel sinds lang de klassieke dans te zien was in de theaters en werd onderricht, maar ook tegelijkertijd werd aangevoeld als een uitheems genre-- en was dus eigenlijk eerder een

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Noelte die in Duitsland tot de grote outsiders van het regietheater behoort --en buiten Duitsland nauwelijks bekend is-- heeft sedert een decennium of twee de stukken van zulke diverse auteurs als

Nr. 9, Januari 1985 • Inhoudstafel
Thomas Brasch Regisseurs en schrijvers uit Oost-Duitsland maken sinds het einde van de jaren '70 de Westerse scènes onveilig

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
zal je de sterren zoeken aan de donkere hemel boven Duitsland de sterren die uitgedoofd zijn (De verpleger rukt Daniel Pauls lendendoek af en legt het op zijn gezicht...greep Hij vaak stormachtig in de wereldgeschiedenis in ook de harde winter van 1870/71 die Duitsland de overwinning over Frankrijk hielp behalen toont...Freud wijkt achteruit). Daniël Paul Duitsland weet het weliswaar nog niet dat de lust van een kosmisch geprikkelde vrouw de natie zal redden maar


Toon volgende resultaten