Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


267 document(en) met "duidelijke" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Alleen Jan Lauwers en Simonne Moesen slagen er immers in binnen dat niet-verha-lend geheel een duidelijke persoonlijkheid te ontwikkelen

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Er zijn duidelijke sporen aan te wijzen in de eerste werken van Béjart; Symphonie pour un homme seul was niet voor niets eerst een succes in Duitsland

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
De (niet-gespeelde) Epilogos : Antigone (met de dode broers in haar armen, een duidelijke pieta) Zijn jullie nu eindelijk rustig

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Na twee weken werk staat er een duidelijke voorstelling van Brulin

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Ik droom inderdaad van een religieus toneel, maar dan één met een duidelijke band met de maatschappij...En er zat een duidelijke politieke lijn in. In de verdrukker Alexander kon je Israel zien

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Ze hebben zonder uitzondering een duidelijke functie in het verloop van de voorstelling

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Door het ontbreken van een duidelijke intentie is ook de gekozen werkwijze niet echt vruchtbaar gebleken...Het concept vervalt en meteen wordt het moeilijk om aan de figuur van de verteller een duidelijke inhoud te geven, of tenminste : er is geen nieuwe intentie gevonden, wat men duidelijk afleest uit de

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De jongste seizoenen is er echter een duidelijke teruggang merkbaar en ook het publiek is niet langer dezelfde schare fans

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Dat symbool komt op het einde van de voorstelling terug en is een duidelijke verwijzing naar Marcel Broodthaers, die als eerste de papegaai symbolisch gebruikte...De 'begrafenis-scène' bijvoorbeeld is een duidelijke verwijzing naar het werk van Bob Wilson

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
plaats van naar het drama van Lear geduwd te worden, krijg ik het 'drama' van een tiental personen en houd ik - om mij niet meteen duidelijke redenen - vooral Edmund, Kent en Gloucester over

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
plaats van naar het drama van Lear geduwd te worden, krijg ik het 'drama' van een tiental personen en houd ik - om mij niet meteen duidelijke redenen - vooral Edmund, Kent en Gloucester over

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het is op dit vlak dat Sireuil toont dat hij duidelijke muzikale kwaliteiten heeft

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Hij ontneemt het publiek zijn vertrouwde referentiepunten: het dramatisch gebeuren, de muzikale begeleiding van de dans, de duidelijke en doorzichtige choreografische structuur

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Na de fabrieksscène volgt er een wonderlijk poëtisch verhaal van koppeltjes in de regen (met echt water, met echte paraplu's: maar het water komt duidelijk uit kraantjes, de paraplu's zijn duidelijke

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Eigenlijk had het boek met dit artikel moeten beginnen: op duidelijke wijze wordt hier aangetoond dat er in de manier van programmeren van onze theaters (op enkele uitzonderingen na, zoals

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Ik kan niet zo'n duidelijke verklaring geven waarom we hem nu wel spelen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
tijdse tekst vanuit een duidelijke visie

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Ondanks de duidelijke 'verheven' sociale laag tot dewelke de personages behoren, spreken ze toch even banaal als altijd...Als men iets beluistert, dat echt niet hoeft, geen duidelijke vorm heeft, en maar zonder ophouden doorgaat, dan krijgt men de indruk dat men met drukdoend gebabbel te maken heeft...Er zijn duidelijke lijnen, met veel meer contouren dan bij Wagner

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Concentratie op tegenspraak
duidelijke sociale of historische context, betreedt men een veld waar alles kan, en waar men zich meteen veelvuldig kan vergissen

Nr. 6, Maart 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Frans geld - maar een duidelijke keus voor kwaliteit