Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


55 document(en) met "drift" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Is dit nog ballet, is het al...
Ine Rietstap (NRC Handelsblad) tenslotte noteerde als het opvallendste in deze produktie 'niet zozeer de choreografische vindingrijkheid of variatie maar de enorme drift en het tempo waarmee de

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Ach ja, weer drift tegenover gezond verstand, weer een man die op twee vrouwen verliefd wordt

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Pas na 1969 ontstond er ruimte op begrotingen om allerlei kleinere theatergezelschappen en kleine theaters te subsidiëren omdat toen de hele subsidieregeling op drift raakte...Paul van der Plank, "Theater op drift, het Nederlands theater in de jaren zeventig", in Ons Erfdeel, ja-nuari-februari 1984, pp

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Ik ben altijd op de drift geweest, zoekend en tastend

Nr. 15, September 1986 • Paul Pourveur • Le diable au corps
Hij bis zo fataal... en foudroyant... onze hormonale systemen laaien op... dwingen ons... de drift... verplicht ons... de begeerte... manipuleert ons... Hij...Hij bis Nu ik weet wat liefde is, wat tederheid is, wat drift is, wat begeerte is, haat ik alles wat met eenzaamheid, zuiverheid te maken heeft... Ik zal mijn leven haten...slaan te veel over... de drift, de begeerte... de overgave... weet je... Zij Ga niet zo achteloos om met zijn bestaan

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Volgens sommigen zou Vandenhove in zijn ontwerp-drift nog vlug een nieuw Muntplein ontworpen hebben

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De drift om bij het publiek wat los te weken, leidt naar een te expliciete theaterproduktie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Het aantal van wie vandaag allemaal theater wil maken, -- "het gehalte daarvan laat ik even buiten beschouwing, maar het gaat mij om de drift die aanwezig blijkt te zijn" --, overtreft alles wat ooit

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Het cultuurrelativisme gaat vandaag ongenadig ver, het idee van een grote theatergemeenschap moet wijken voor dat van vele op drift geslagen theaterformaties

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Koudwatervrees voor de radicale lectuur
Bij de vrouwen lijkt er immers nog een drift te overleven, zelfs al is het 'object' (Platonov) verdwenen

Nr. 29, Maart 1990 • Rob de Graaf • PAVLOV
En toen is ze gaan dansen... uit woede, en drift

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
laat komt raad om nog gehoord te worden/waar drift het wikkende verstand verstoot

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
De mens herleid tot twee functies : arbeid en drift

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Jongeren in een identity diffusion lijken op drift te zijn geraakt en missen een soort innerlijk sturende instantie

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
Misdaden zonder motief, zelfs niet dat van kwaadaardigheid of drift

Nr. 35, September 1991 • Luk Van den Dries • Een fossiel in een rotsblok
Passie en drift drijven hen tot aan de rand van de (zelfvernietiging...De plattelandsthematiek lijkt me veeleer voort te komen uit een behoefte tot een soort primitiviteit door te dringen, tot primaire gevoelens als pijn, angst, drift, tot ultieme zaken van leven en dood

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De tekst en zijn varianten
over de drift die acteurs toch bezielt om dat publiek anders uit de voorstelling te laten vertrekken dan ze gekomen zijn

Nr. 39, December 1992 • Johan De Boose • Het eerste cijfer
ritme van onze honger, onze drift, onze melancholie, onze woede, onze reizen, en om eindeloze mengvormen aan te gaan

Nr. 42, Juni 1993 • Marianne Van Kerkhoven, Erwin Jans • Toneelspelersgezelschap STAN
Het is een soort primaire goesting of drift om met iets te werken...Etcetera: Richt die drift zich op dingen waar je heel erg mee bezig bent, en die je op een of andere manier terugvindt in een tekst of die je absoluut wil zeggen

Nr. 43, November 1993 • Klaas Tindemans • De kleine dood
Ten tijde van Frank Wedekind was de kloof tussen de brutale intimiteit van een dagboek en de orgastische drift in Lulu nog te dichten, in dit AIDS-tijdperk niet meer