Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


102 document(en) met "directie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
Ankerruitheater Ankerrui 38, 2000 Antwerpen PLAATSBESPREKING: 03/233 10 69 tussen 10 en 17 uur (werkdagen) en anderhalf uur voor de voorstelling Directie, secretariaat en speelruimte

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Van de weeromstuit sluit de directie het be- drijf op 4 februari

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Aan de oorsprong van De liefde van een terrorist lag het verzoek van de directie een soap-stuk te schrijven voor het Meirtheater

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Het kan toch geen politiek van de directie zijn om betere voorstellingen minder vaak te tonen

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
proppen, die in dit boek beseft worden, maar waar de NVT-directie toch nog geen keuzen-in-de-toekomst tegenover stelt

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Vijf jaar geleden, nog onder de directie van Ivan Nagel, kwam Jeröme Savary (van het Grand Magic Circus) er La Périchole van Offenbach regisseren, de kassa ging aan het rinkelen en de produktie haalde

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Het is duidelijk dat de directie van zulke schouwburg voor een hogere opdracht wordt geplaatst want zulke schouwburg moet een zending van cultuurspreiding vervullen en dient te werken voor de gehele

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Waarom moeten wij het in 's hemelsnaam blijven nemen dat in een bepaald A-gezelschap de directie iemand laat regisseren onder syndicale of andere niet-artistieke druk of bemoeiingen, met alle rotzooi...dat een andere directie van een A-gezelschp akkoord gaat of zelf van mening is dat ongeveer de helft van zijn acteurs en actrices niet eens een contract waard is in een officieel gezelschap

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Meistraat 2, 03/231.97.50) Koninklijk Ballet van Vlaanderen Opgericht in 1969; directie: Jeanne Brabants; gegroeid uit het voormalige operaballet; bevat nog steeds een 'operagroep' die de

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
directeur Do-mien De Gruyter tegenover het stadsbestuur (de Zesde Directie), de liaisons met tweederangsauteurs als Pavel Kohout en Jan Christiaens, enz... Feit is dat het gezelschap dat het hardst moord en

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
dat de culturele raad met zijn 883 aangesloten verenigingen verdeeld in 18 strekkingen ? Of is dat de zesde directie, het uitvoerend orgaan van zowel de burgemeester in zijn hoedanigheid van schepen...directie; de stadsschouwburg heeft officieel een intendant, maar wat doet die eigenlijk...Wij zijn hier geen miljoenenstad ; schouwburgen kunnen zich niet specialiseren in genres en toch heeft een directie in de complexiteit van onze samenleving de plicht te laten zien welke soorten van

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Toen de Directie van de Opera van Parijs Jooss geroepen had* om met het Ballet van de Opera te komen werken, begon Jooss daar met zijn elementaire bewegingen-- alhoewel hij ook de nood van een

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Op die benoeming kwam veel kritiek, zowel van de oppositie als van de eigen partij, omdat er grote namen in de running waren voor de directie van dat mammoettheater en Hassemer de voorkeur gaf aan een

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
het programmablad verantwoordt de directie haar keuze zowel met argumenten voor de inhoud als voor de vorm: enerzijds verdient Uit den vreemde, in een tijd van collectieve en individuele depressies

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Joris Diels: "Nadat Willem Benoy er het bijltje bij had neergelegd, werd de directie opnieuw open verklaard...Met de opleving onder de directie van Diels kwam er ook meer belangstelling uit andere steden...Hij keert terug als hij hoort dat de directie van de KNS open is verklaard

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
De directie heeft dc RAT te verstaan gegeven, dat een toelage van 3,9 miljoen niet volstaat...januari 1986 wordt het beoordeeld op grond van de start van dc nieuwe directie, en van de planning voor het volgende seizoen...De nieuwe directie (Arno ld Willems) loste in het eerste semester al een deel van de schulden af

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
produk-ties en minimum 160 voorstellingen per seizoen, in een vaste schouwburg met minimum 450 zitplaatsen). Continuïteit van de opdracht is niet hetzelfde als continuïteit van de directie...gestalte te kunnen geven, maar nergens wordt in het decreet bepaald op basis van welke opties deze directie aangesteld en geëvalueerd moet worden...de Opera voor Vlaanderen is de strijd om een nieuwe directie, op het moment van het schrijven van dit artikel, volop aan de gang

Nr. 11, Juni 1985 • Inhoudstafel
De directie bereikt alras de pensioengerechtigde leeftijd, het publiek sterft langzaam uit, de programmatic wordt steeds dommer

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
projekt "MUSIC" (over kinderen van gastarbeiders) sprong niet zó maar af... het werd stopgezet wegens het financiële wanbeleid dat de administratieve directie voerde tijdens de afwezigheid van Perry Dykstra en

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Na zijn ongunstige beoordeling van vorig jaar had de RAT vanwege de KNS-directie toch meer inspanningen verwacht