Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


66 document(en) met "dansvoorstellingen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
de eerste plaats is het Maison, dat zelf geen eigen gezelschap herbergt, een platform voor dansvoorstellingen, van regionaal tot internationaal en van klassiek tot experimenteel, maar met voorrang aan

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
destijds verweten woorden te gebruiken in zijn dansvoorstellingen, alsof je, wat die onuitstaanbare pantomimes uit de 19de eeuw tot uitdrukking moesten brengen, soms niet beter gezegd kan krijgen in enkele

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Na zovele onbeholpen en pretentieuze Italiaanse dansvoorstellingen gezien te hebben, is dit voor de eerste keer een echt interessant gezelschap

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
Dat ze door sommigen een "New Wave''-critica wordt genoemd, dankt ze niet aan eventuele restricties in haar keuze van dansvoorstellingen, maar aan haar "personal touch" en haar typische schrijfstijl

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
Teresa De Keersmaeker CBA-theater, Anderlecht Theo Van Rompay Ziehier mijn top 5 van de theater-en dansvoorstellingen van het voorbije seizoen: - De koning sterft - E. Ionesco

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Langs de andere kant zie ik een grote toekomst voor een goed produk-tiehuis, specifiek voor dansvoorstellingen

Nr. 26, Juni 1989 • Danièle Stern • Le Guide d'Or du Théâtre Bruxellois
Polyvalent als ze zijn, bieden de Hallen onderdak aan alllerlei manifestaties, dansvoorstellingen, muziek en theater

Nr. 27, September 1989 • Gretl Van Ourti • NO, KYOGEN, KABUKI, SHINGEKI, SHOGEKYO.
Dit jaar waren er opmerkelijk veel dansvoorstellingen op het Toga-festival

Nr. 28, December 1989 • An-Marie Lambrechts • Het kunstwerk als schiereiland
Grote delen van de gesprekken die Ariejan Korteweg met de choreografen voerde, gingen precies over de verhalen die mogelijkerwijze met de dansvoorstellingen in kwestie verteld werden

Nr. 28, December 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Vingeroefening omtrent ambacht en anarchie, bureaucratie en...
hebben het in het verdere verloop van dit artikel, uiteraard over die structuren waarin theater- en dansvoorstellingen tot stand komen...het creëren van theater- of dansvoorstellingen, centraal staat in het organigram en waarbij alle mogelijke ontstane nevenfuncties zich dienstbaar opstellen t.o.v

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
Jonck: "Mark Hammond zei dat in al die dansvoorstellingen iets herkenbaar is als de ongecontroleerde energie die je ook bij rockgroepen vindt...Als je een artikel van Michel Serres legt naast al die dansvoorstellingen, dan weet je in één klap heel wat meer...Lesage: "De vraag is natuurlijk of je naar dansvoorstellingen gaat om 'de waarheid van het lichaam' te ontdekken

Nr. 39, December 1992 • Pieter T'Jonck • Anne Teresa De Keersmaeker
Er zijn heel veel dansvoorstellingen waar het naar de oppervlakte brengen' het belangrijkste is, en de vorm iets ondergeschikt is. Dan krijg je vormelijk zwakke en meestal ook krachteloze

Nr. 40, Februari 1993 • Evelyn Nicodemus • Een opening in een gesloten wereld
Toen ik de kunst zag die Bill T. Jones met lichamen en bewegingen in zijn dansvoorstellingen schildert, werd ik in mijn eigen overtuiging gesterkt dat kunst alleen maar over pijnlijke onderwerpen als

Nr. 44, Februari 1994 • Marianne Buyck • Het paard dat ik in mij weet
Drie notities over dansvoorstellingen van Christine De Smedt, Meg Stuart, Vera Mantero en Alain Platel

Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
werkelijkheid stuit de regelmatige bezoeker van dansvoorstellingen echter vooral op heterogeniteit, op veelvoud en veelvormigheid, op een pluraliteit van stijlen, esthetica's, lichamen...Op een goede dag zal misschien blijken dat ook de hedendaagse dans een verborgen geschiedenis heeft, en de meeste dansvoorstellingen uit de jaren tachtig en negentig doorgaans impliciet dialogeerden...Alles bij elkaar genomen kan elke ietwat lucide toeschouwer thans al in meerdere dansvoorstellingen voldoende aanknopingspunten vinden voor de gedachte dat de hedendaagse dans haar identiteit

Nr. 44, Februari 1994 • Pieter T'Jonck • Dossier Klapstuk 93
Rudi Laermans gaat in op de vraag naar de verhouding tussen de populaire voorstellingen van het lichaam in de media en de wijze waarop daar in dansvoorstellingen mee omgesprongen wordt

Nr. 50, Juni 1995 • Paul Demets • Het gedanste Voorland
eigenlijk van alle tijden is. Zo krijg je bij de dansvoorstellingen van het Speelteater in het algemeen de indruk dat de soms overgeëstethiseerde vormgeving een parallel blootlegt met de

Nr. 50, Juni 1995 • (advertentie)
JUSTIN BROWN GERALD THOMAS WALTER RODRIGUEZ The European Mozart Academy Soloists Orchestra and Chorus 6, 7, 8, 10/10/95 De Munt programmeert ook concerten [in het PSKJ, recitals en dansvoorstellingen

Nr. 51, Augustus 1995 • Paul Slangen, Veerle Van Bun • Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...
Bob De Moor vond ik heel goed, en de dansvoorstellingen van Lynda Gaudreau en van Meg Stuart vond ik aangrijpend en perfect gedanst...Bij de moderne dansvoorstellingen - ik programmeerde er zeven - was dat altijd heel eng...Na de reeks dansvoorstellingen kwam een mevrouw naar me toe

Nr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
hoeveel dansvoorstellingen is het toneel niet de cyberspace-magic black box, waarin de dansers als androïden on line staan met de werkelijkheid en de als het ware digitaal in hun danslichaam