Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


349 document(en) met "daarnaast" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Zijn pessimisme kon men aflezen aan de Beckettiaanse, existentiële wanhoop van King Lear, de politieke radeloosheid van zowel Marat/Sade als US ('we zijn allen schuldig'). Daarnaast groeide de...Daarnaast toonde het boek aan dat mensen, wanneer ze en water en voedsel ontberen, volledig egoïstisch en wreed worden: dit einde van de moraal sloot prachtig aan bij het diepe pessimisme dat we bij...een feest dat tot een dyonisi-sche bezetenheid werd opgedreven, maar daarnaast was er veel conventioneel theater, dat slechts af en toe plaats maakte voor uitzonderlijke acteursprestaties: Jonathan

Nr. 12, Januari 1985 • Pol Arias, Jef De Roeck, Klaas Tindemans,... • SEIZOEN 1984-1985
Daarnaast wat buitenlands theater gezien en op avontuur gegaan bij allerhande kleinere produkties

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Daarnaast heeft Marijnen een spectaculair, ingewikkeld en duur scènebeeld aan de Engelsman Paul Staples gevraagd...Daarnaast is er dan nog een NT Studio, waar onder leiding van Peter Gill nieuwe teksten worden gestimuleerd...Daarnaast waren er slechts ontgoochelingen van doorgaans jonge Italiaanse groepen (Tranteatro, Oriënt Express, Nicolas Cincone) die met dit werk wel nooit over de grens zullen geraken

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
De repertoires van Hanssens hebben een stereotiepe opbouw: een NTG-seizoen opende traditioneel met een klassieker; daarnaast het verplicht nummertje uit de eigen dramaturgie; komedies meestal van...Daarnaast trachtte Hanssens een vaste regisseurskern te vormen: Marcel De Stoop was bijvoorbeeld vier jaar NTG-huisregisseur met in totaal negen regies...Daarnaast introduceerde Van Schoor enkele nieuwe regisseurs in het NTG: Français Beuckelaers, Charles Dierich, Walter Tillemans

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Maar dat schrijven is slechts een deel van het probleem; daarnaast heb je de regisseur en de acteurs...een ideale structuur, zoals we die volgend jaar zouden willen, zouden we wellicht vertrekken van Yvonne maar daarnaast ook Pornografie van Gombrowicz spelen: een echt project maken rond Gombrowicz

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
en Toneel van eigen bodem'. Maar: 1) een repertoiretheater vandaag brengt ten hoogste acht produkties in één seizoen, 2) daarnaast bestaan er kleine theaters die op gelijkaardige wijze putten uit de pot

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Daarnaast werd hij gelauwerd met Obie Awards bij de vleet (uitgereikt door de Village Voi-ce), een Pulitzer Prize (voor Buried Child) en een Brandeis University Creative Arts Award

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Wilson en Fabre op de praatstoel
Daarnaast vertelt hij over zijn ervaringen met hersen-gestoorde en hyper-actieve kinderen, de performances die hij erover opgezet heeft en de bepalende invloed ervan op zijn denken over theater

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Daarnaast is er natuurlijk de verhuis naar het nieuwe gebouw geweest...Daarnaast heb ik dan een aantal buitenlandse regisseurs aangetrokken" Wijzigt u het gezelschap, breidt u uit

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
Daarnaast is het ook een gebeuren dat direct fysiek op de receptoren van de toeschouwer wil inwerken (door het licht en de klank). Tenslotte biedt het ook een lezing die met sterk aangezette lijnen

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
Een gedeelte van haar kritieken werd gebundeld in twee volumes: Dance Beat (1977) en The Dance in Mind (1983). Daarnaast doceert ze danskritiek en dansgeschiedenis o.m

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Jan Joris Lamers zat oorspronkelijk bij het Werkteater, maar had daarnaast nog een groepje met Edwin De Vries

Nr. 15, September 1986 • Luk Van den Dries • Le diable au corps
Daarnaast hebben we ook de onderhuidse commentaar van Radiguet op de liefde overgenomen: hij gebruikt zijn geliefde om commentaar te leveren op de romantiek...Daarnaast geeft de tekst ook aanhoudend commentaar: op het discours van de liefde (de rozengeur en maneschijn, het mooie blonde meisje te paard, enz

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
Daarnaast verleent Het Nationaal Ballet medewerking aan produkties van De Nederlandse Operastichting...Het Nationaal Ballet "ontleent zijn huidige karakter aan de opvatting dat een balletgezelschap moet wortelen in de beproefde tradities van de klassieke danskunst en daarnaast ontvankelijk dient te...Daarnaast biedt het ook mogelijkheden om verschillende produkties tegelijk op te slaan

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Daarnaast lig- Foto's 4, 5 en 6 - Foto's Paul De Prins gen een reeks bureaus voor de dramaturgie

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont • Seizoen '86-'87
de KVS en "Dito' Dito". Het is trouwens opvallend dat binnen deze categorie D vele gezelschappen slechts enkele nieuwe produkties brengen, en daarnaast enkele andere produkties op het

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
daarnaast ook nog een kleine soldaat met karretje rondrijdt als zesjarige Kantor...Daarnaast schreef hij nog een tiental stukken, waarvan Bremer Freiheit het bekendste, Das Kaffeehaus (1969, naar Goldoni) één van de minst bekende is. Daarmee zet Arca zijn loffelijke gewoonte voort...Daarnaast was er nog de Jozef Van Overstrae-tenprijs (100000 fr

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
Dit is een 'stukje wereld' en daarnaast willen wij iets anders plaatsen dat zeker niet narratief zal zijn

Nr. 16, Januari 1987 • Daan Bauwens • Vuile Mong en de Vieze Gasten: na...
Daarnaast zorgde het brede veld van sociale actie voor de impuls om maatschappijkritiek scherp te formuleren en het publiek aan te zetten tot solidariseren of tot sociaal verzet

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Daarnaast heeft Tanghe, net zoals hij dat bij Malpertuis deed, bijzonder effectieve muziek gekozen...Daarnaast bevat de encyclopedie een schat aan wetenswaardigheden over componisten, librettisten, zangers en zangeressen, muziek- en theater-termen, literaire werken en schrijvers die stof voor een


Toon volgende resultaten