Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


951 document(en) met "daar" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultaten



Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
daar gaan we'. Dit gebaar wordt een leidmotief bij het aangaan van elke nieuwe ronde in deze tweede beweging...niet daarom Der Menschenfeind, de meest affe-verhalende voorstelling, voor vele mensen het hoogtepunt van Kaaitheater 83 ?) Daar waar Asch nog een gefragmenteerd verhaal bevatte, is het narratieve...Realisme versus naturalisme met het melodrama daar tussen in. Het postmodernisme is hier dan toch aanwezig, en wel in zijn theoretische dimensie: Rosas danst Rosas is ook een onderzoek naar wat

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Shakespeares tekst, met de vele korte scènes, leent zich daar uitstekend toe

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Cynisme slaat om in goedkope sentimentaliteit, een nummertje bonte avond kan daar prachtig dienst voor doen...Ach, en daar verschijnt de goede Cordelia op het toneel...Zijn laatste artistiek succes was De Hamletmachine maar daar was de tekst onbeduidend (de lezer zal noteren dat ik geen groot Müllerbewonde-raar ben) zodat daar alles kon

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Decorte heeft een acrobatisch stukje bedacht: daar er veel scènewisselingen zijn, heeft hij de scenische ruimte verkleind...Zijn laatste artistiek succes was De Hamletmachine maar daar was de tekst onbeduidend (de lezer zal noteren dat ik geen groot Müllerbewonde-raar ben) zodat daar alles kon...En ze staan daar

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Kaaitheater 83 is daar ondertussen de eerste manifeste uitdrukking van geweest...Als we daar nog het ondertussen internationaal geroemde Radeis aan toevoegen - een groep die eveneens met hart en ziel aan dit festival verbonden is - dan mag dit als een eerste onloochenbare

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Sommige critici doen daar nogal neerbuigend over

Nr. 4, September 1983 • (advertentie)
Opera, daar zit muziek

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Hij kwam net terug van een cursus te New York, was gefascineerd geraakt door de melodramatiek van oude films, en wilde zich daar graag door laten inspireren...Je bent gewend dat er naar jou gekeken wordt, daar voel je je goed bij...Daar moet een nauwgezette studie aan vooraf gegaan zijn, en als dusdanig is het ook interessant

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Zelfs een vriendelijk briefje uit de lichtstad van het Zuiden, Parijs, kon daar niets aan veranderen...En de methode was waardevast: daar kwamen produkties uit en een bepaald publiek zag die zitten...En daar stond Proloog: temidden van zijn publiek

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Het Theater 140 is daar een mooi voorbeeld van geweest, de raffinaderij van de Plan K bewijst dat vandaag...Er zijn groepen die hedendaags theater brengen maar geen kat in hun zaal krijgen, terwijl het culinair theater daar bepaald niet onder te lijden heeft...De zaalcapaciteit speelt daar een rol in maar er zijn beslist ook andere oorzaken

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Het lijkt dan ook niet overbodig de principes en ideeën die aan de basis liggen van Cunninghams werk nader te belichten, te meer daar zij een belangrijke invloed hebben uitgeoefend op heel de post

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Gerardjan Rijnders:
Wat ik er zelf van geleerd heb, dat is aan de ene kant niet nieuw, omdat ik er in mijn werk al altijd mee bezig ben geweest - ook al krijg je daar binnen kritieken nooit respons op -: ik denk dat...Daar ga je dan aan werken...je 't als toneel nog alleen over jezelf; maar aan de andere kant denk ik dat je daar niet aan ontkomt

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
Indien we ons daar niet van bewust worden, zal er niet veel theater - serieus theater dan - overblijven...De meeste reacties kwamen van blanken; we hebben in feite geen zwart publiek: daar gaat het stuk voor een deel ook over...Daar houd ik niet van

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
De meeste reacties kwamen van blanken; we hebben in feite geen zwart publiek: daar gaat het stuk voor een deel ook over...Daar ga je dan aan werken...betekenisloosheid (de nadruk op het proces ten nadele van het afgewerkte produkt draagt daar toe bij). In theorie zijn tegengestelde beweringen best mogelijk

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Ironie is er wel, maar daar de speelstijl elk naturalisme van de kaart veegt, krijgt het melodrama hier iets zeer neutraals: het heeft haast 'geen vorm' meer

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Het decreet geeft in zijn hoogste categorieën aanleiding tot een burgerlijk, attitude-bevestigend repertoire, en onze theaters voelen zich daar goed bij...Bij de 'groten' heerst een akelige dramaturgische inteelt, enkel het NTG breekt daar wat uit, en de 'kleinen' moeten uitkijken voor megalomanie, enkel HTP, 't Stuc, de Witte Kraai en AKT wapenen zich

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Lamme Daar, op den oever, daar liep ze, peinzend... Brabo Hoe...Nele Met de pappot... ja... Er was geen weelde,,. Daar de bedstee... II Primitief... Daar de waschkuip...Ali heeft 'n policiehelm opgezet: Zullen zien... Daar komt het antwoord

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Het engelengevecht is een artificiële dualiteit waarvan de eindoverwinning spanningsloos logisch is, omdat de demonstratie dat vereist, niet omdat het dramatische effect daar beter mee gediend wordt

Nr. 4, September 1983 • Luk Van den Dries • Heiner Müller Den Haag Avignon
Elke nieuwe tekst wordt daar gecreëerd...Naar Avignon, Daar spelen leerlingen van de Ecole supérieure d'Art dramatique du Théâtre national de Strasbourg, onder regie van Hervé Loichemol drie stukken van Müller: Herakles 5, Die

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Heeft het meer effect als je daar schrijft en publiceert...Welke relatie had men daar met zo'n tekst...Zij had daar mee te maken


Toon volgende resultaten