Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


556 document(en) met "culturele" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Inhoudstafel
10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra...Jack Lang, Frans minister van cultuur, als geen ander van zijn collegae-cultuurministers thuis in de internationale kunst van vandaag, fulmineert tegen het hersen-verwekende culturele imperialisme van

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
weigeren nog terug te vallen op die versleten argumenten zoals De Vlaamse bekrompenheid, De culturele achterstand, Het gebrek aan talent enz... Vlamingen zijn burgers zoals alle anderen ter

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
En daardoor kunnen een aantal culturele sectoren niet self-supporting meer zijn...Nu zitten we met een nationale regering voor de fiscale politiek, en de twee executieven voor het culturele

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Theater (en kunst in het algemeen) moet rationeel, sociaal en moreel zijn (dit laatste wil zeggen, praktische criteria inbouwen). Dan alleen kan het waar zijn en zijn ruimere culturele functie

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
De Nevelvlek was een culturele beweging...Antwerpen wilden we het internationale culturele leven introduceren

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Concentratie op tegenspraak
Messer' lijkt mij misplaatst, misschien omdat deze song voor mij een te grote culturele lading heeft

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
culturele, psychologische en materiële contradicties en ontgoochelingen neutraliseerde

Nr. 6, Maart 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
een Festival dat in een onderdrukt land met veel geld belangrijke culturele activiteiten ontwikkelde...Dat levert al met al een ander beeld op dan de wat mysterieuze boekhoudkundige algebra opgetekend uit de mond van uw eigen culturele gezagsdrager, de heer Poma, in Etcetera van januari

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Uit de culturele centra Piet Jaspaert (CVP/Hasselt/voorzitter), Eric Antonis (CVF/Turnhout) Uit de decreetgroepen Walter Groener (SP/Fakkelholding), Hilde Uitterlinden (SP/ TNS), Rene Verreth...uitzonderlijk heftig gelobby vanuit de politieke partijen, culturele groeperingen en vakbonden...directeuren en professoren (maar niet van theater) nemen de honneurs waar; de culturele centra behoren tot de gevestigde soort (waar zijn Stuc, De Hoop, ...?); de decreet-groepen leveren de helft van

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
groepen en individuen die zich buiten de verzuilde culturele circuits willen houden

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Een absolute veronachtzaming door de gevestigde culturele apparaten helpt niet de eigen cocon doorbreken

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
En ook nù zien we geen grote persoonlijkheden opstaan die in daden en geschriften vorm geven aan een culturele visie in socialistisch perspectief...opgekeken naar deze stad en haar culturele verwezenlijkingen, maar uiteindelijk, vanuit een langdurige confrontatie met het hierboven beschreven culturele klimaat, bewust is geworden dat het anders kan en moét...dat de culturele raad met zijn 883 aangesloten verenigingen verdeeld in 18 strekkingen ? Of is dat de zesde directie, het uitvoerend orgaan van zowel de burgemeester in zijn hoedanigheid van schepen

Nr. 7, Juli 1984 • Inhoudstafel
10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra...redacteurs het culturele klimaat van de stad op, zoals dat uit de talloze theaterzalen en -zaaltjes komt aanwaaien

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Reeds voor 1918 is er een van de meest beroemde Duitse universiteiten gevestigd, worden er gezaghebbende, nationaal verspreide kranten en culturele tijdschriften gepubliceerd, bestaan er enkele zeer

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Volgens ons is er in Frankrijk een beleid dat culturele impulsen geeft...Frank Van Oss, "Dossier Alternatieve Culturele Centra, Limelight: puur cultuur", in Opvoeding, driemaandelijks tijdschrift van de Centrale voor socialistisch cultuurbeleid, jg...Wat nu de culturele onverschilligheid betreft, meen ik er te moeten op wijzen dat het een nationaal fenomeen is. Als de Vlamingen, zeer terecht, de taaionderdrukking aanklagen, raken ze slechts aan

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck
Het is alsof het culturele leven niet meer zonder deze concentraties van artistieke evenementen kan...Sommige festivals trachten, met de beste bedoelingen, bijna het hele culturele gebeuren in hun greep te krijgen; wat niet in het (k)raam van het festival past, wordt verdrongen

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Aan het spelen van een stuk gaat een lang voorbereidingsproces vooraf waarin geprobeerd wordt vanuit een brede culturele, historische en socio-politieke context het stuk beter te situeren en te

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Sinds de tweede wereldoorlog is Berlijn niet alleen de titel kwijt van Theatermetropol maar tevens van culturele hoofdstad van Duitsland...Hij houdt zich bezig met de internationale culturele betrekkingen en dus ook met het festival Berlijn-Brussel: "Dat West-Berlijn een dergelijk intensief cultureel leven heeft, komt in de eerste plaats...garde als de meest consequente socio-culturele thema's hun beurt krijgen


Toon volgende resultaten