Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


153 document(en) met "commerciële" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Gardenia, zo heet het stuk, wordt opgevoerd in het Goodman Theatre, dat is zowat het officiële, niet commerciële gezelschap van de stad...Een echte, serieuze theatercompagnie, zoals je dat in het commerciële Amerika niet voor mogelijk houdt

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Money is een satire op de commerciële aspecten van kunst...Zoals Fabre hem voorstelt, negeerde én volgde Duchamp de klassieke kunsttraditie, steeds het commerciële aspect van de kunstwereld uitbuitend wanneer hem dat paste

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
De meeste reprises zijn duidelijk commerciële en geen artistieke beslissingen...zoals blijkt, enkel een eng-commerciële betekenis (verkopen en zalen vullen) en nergens een artistieke

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Het bestaansrecht van deze particuliere, commerciële ondernemingen kan niet betwist worden

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
Die overtollige lieden, dat overtollige gepraat" (Tsjechov, Iwanow, I, III). Het ritme van hun ontmoetingen en handelingen is aangenaam traag, vér van de commerciële 'drive', die om de zoveel

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
zie Knack, 13 oktober 1983) voor "het gewone en degelijke theater dat op een breder publiek mikt" en dit tegenover de commerciële sector en "een totaal geïsoleerd avant-garde circuit...Domien De Gruyter (KNS) en Ivonne Lex (TIL)- beveiligen zich met deze redenering tegen de beschuldiging dat ze op commerciële zekerheid spelen, en tegelijk hoeven ze zich geen moer aan te trekken van

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • KRONIEK
Teaterdirekteurs menen dat zij het moeten doen met buitenlands werk, terwijl iedereen weet dat eigen werk de commerciële toekomst uitmaakt, kijk maar naar het sukses van Vlaamse series op de televisie

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • Chicago verovert Broadway
John Malkovich (Places in the heart) Tri-Star Picture Tussen Broadway en de Achtste Avenue, van de 43ste tot de 52ste straat, bevinden zich een veertigtal commerciële theaters, waar de

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Kernbommen zijn niet alleen politieke pasmunt, maar ook commerciële voltreffers

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
Hij wint het vertrouwen van Calder Willingham die zijn novelle End as a Man dramatiseert maar daarmee geen gehoor vindt bij commerciële theaterproducenten...Het is voor sommige acteurs zeer moeilijk ongevoelig te blijven voor deze commerciële aspecten als je bedenkt hoeveel geld er geboden wordt aan succes acteurs

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Niet alleen bij de avant-garde van Grotowski, maar ook bij het commerciële Engelse toneel weten ze wat ze aan een stem hebben

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Walter Tillemans is nog steeds op zoek naar dat ideaal van een populair kwaliteitstheater, maar zijn huidige financiële situatie dwingt hem tot te veel commerciële toegevingen en zijn groep bevat te

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
de jaren vijftig regisseerde Brook alles: commerciële komedies, versdrama's van Christopher Fry, bewerkingen van romans...Zowel in het commerciële als in het niet-commerciële theater had hij de beste Engelse acteurs tot zijn beschikking

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
de KVS-prospectus wordt een (puur commerciële) link gelegd met een vroeger opgevoerd successtuk van dezelfde auteur, Een vlo in het oor

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Het leert dat er bij ons een commerciële show van niveau te maken is. Dat heeft Franz Marijnen alvast bewezen...Zo emigreerde de National Theatre voor het eerst naar een commerciële zaal: het Lyceum Theatre, op de andere oever van de Theems, bij de Strand, een commerciële ader van de stad...Hijzelf heeft vooral succes geboekt met grote commerciële stukken, zoals het fel overschatte Amadeus (de kleinburgerlijke visie op een genie). Maar het National Theatre heeft te weinig artistieke

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
Het oppervlakkige, commerciële en voorspelbare theater dat in het buitenland niet of nauwelijks wordt gesubsidieerd te favoriseren en geen enkel gezond evenwicht te hebben gevonden tussen een...Hij subsidieert het theater in Nederlandstalig België eerder voor zijn receptieve (vreemde import) en commerciële aard en op de laatste plaats voor z'n creatieve en noodzakelijke taak

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Boulevardtheater betekent: commerciële exploitatie, d.w.z...Karel Poma - foto Marc Deville (Photo News) Het commerciële theater Indien er onder het beleid van Poma van een duidelijke verschuiving in het theaterlandschap mag...De respectieve directies hebben bewezen goede commerciële managers te zijn, maar zijn het ook goede theaterdirecteurs

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Merkwaardig genoeg omdat hij in Angel City (1976) en True West de peripetieën van de kunstenaar in het commerciële Hollywood op de korrel neemt en zijn ervaringen met Antonioni als scenario-schrijver

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
De idee theater alleen al staat haaks op de commerciële intenties van elke vorm van sponsoring...De BRT heeft vooralsnog geen of nauwelijks zendtijd over voor dergelijke projecten; en of het (nog op te richten) commerciële televisiestation hiervoor enige interesse zal betonen, is nog zeer de

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Tot slot zijn er de commerciële theaters (alle in Parijs) die een indirecte vorm van subsidiëring genieten: een parafisca-le taks wordt gestort in een zogenaamd solidariteitsfonds dat tussenkomt bij