Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


84 document(en) met "code" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 28, December 1989 • An-Marie Lambrechts • Het kunstwerk als schiereiland
Ik had zin om de armbewegingen als code te onderzoeken: heel grote afgeronde bewegingen, heel kleine vingerbewegingen enz

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Code is de derde produktie van Theater Stap, geprogrammeerd op de laatste dag van het festival

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
effect van een bepaalde code, ook al kan een bepaalde semiotiek - b.v...beschaafde code der volmaakte illusies," - Lauwaerts modefotografie (die een perfecte kunst wil maken van de fotografie) - maar in haar "het ontwaken trotseert van de onherleidbare werkelijkheid...Dan schenkt de foto ons een zinnelijkheid die door geen code restloos gerecupereerd kan worden

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Hildegard De Vuyst • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
werken nooit in een idioom, maar proberen voor elke voorstelling een eigen code te vinden

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
culturele code en systeem, waarbij elke mogelijkheid tot toetsing, tot kritische feed-back, bij voorbaat uitgeschakeld wordt omdat de essentie van de code resp...Fabre gebruikt deze code vanuit de illusie dat hij er zelfstandig een nieuwe betekenis aan kan verlenen, zonder er expliciet een duiding aan te moeten geven : dat is een grove onderschatting van het

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Centrale begrippen uit het eerste deel (norm, code, longue durée) komen in het tweede deel nauwelijks aan bod

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Doen alsof is de gekozen code; het spel een opeenvolging van conventies...Als je dat accepteert, zou je kunnen zeggen dat binnen die aangezette code over het algemeen niet slecht gepresteerd wordt door de zangers

Nr. 31, September 1990 • Gunther Sergooris • HET SPOOK VAN DE OPERA
het wegvallen van een gemeenschappelijke code geen fundamentele moeilijkheid om vandaag een opera te schrijven ? "Het is niet eenvoudig om je weg te vinden in de grote waaier van muziekstijlen

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Dirk Verstockt • Love Theater
Wanneer er een gemeenschappelijke code aanwezig is om theater te maken en dat belangrijker is dan wat dan ook, dan is het leven prima

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
code'. Cifra is iets ver-sluierends, iets dat om ontraadseling vraagt

Nr. 33, Maart 1991 • Waldemar Kamer • Peter Brook
Binnenkant Om terug te komen op uw oefeningen en op Orghast ; u schijnt de taal daarin veeleer als een emotionele dan als een intellectuele code te benaderen... Ik geloof eerder dat je

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
De picturale code die een centrale rol speelde in de lectuur van het tekstgerichte en illusionistische theatertype tot in de twintigste eeuw, moest vervangen worden door nieuwe talen en codes die

Nr. 47, December 1994 • Pascal Gielen • Theatercritici op het podium
Er speelt ook een 'selectie-code' binnen het cultuurveld: personen met symbolisch gezag worden nu eenmaal eerder gevraagd voor het zetelen in allerlei commissies en jury's. Ook hier lijkt het Mattheus

Nr. 47, December 1994 • Tuur Devens • 10 jaar Theater Stap
Stap noemt het 'een forum van artistieke bevruchting'. In 89-90 volgt Code, over de groei van de mentaal gehandicapte naar volwassenheid

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Vanhoutte • Frank Castorf in de Volksbühne
Openingen werden gecreëerd waarlangs de actualiteit kwam binnensijpelen en een onderhuidse code ontstond die door iedereen begrepen werd

Nr. 50, Juni 1995 • Christoph De Boeck • Durven springen
Eigenlijk zou de pers best een gezonde attitude mogen aankweken, een soort code afspreken

Nr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
Met name Forsythe probeert al jaren een nieuwe choreografische code te ontwerpen waardoor zijn aanwezigheid als choreograaf geminimaliseerd en uiteindelijk zelfs overbodig wordt

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
boodschap, ontvanger, bron, bestemming, medium, code, context en geruis, negen elementen uit de communicatiewetenschap...De werken van K. Elam en E. Fischer-Lichte over de ontstellende complexiteit van het begrip code in het theater (zie ook Lotman over 'overcoderen' en 'ondercoderen') tonen voldoende aan dat deze...duizelingwekkende veelheid nooit geformaliseerd kan worden in welke theorie dan ook (zie de brede betekenis van de noties 'performance code', 'performer code', 'historical code' in de bijdrage van Karl Toepfer

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Waar in de achttiende eeuw de stad beschreven kan worden als het toneel van een nieuw soort burger, die iedereen vrij kan aanspreken op grond van een gedeelde code, wordt in de negentiende eeuw de

Nr. 59, Maart 1997 • Patrick Allegaert, Marleen Baeten • Machinerieën van geborgenheid en angst
zich onttrok aan de heersende kaders van de bestaande cultuur, dat verwarring en ongeloof zaaide en ten langen leste werd aanvaard als nieuwe code


Toon volgende resultaten