Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


127 document(en) met "buitenwereld" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Nu de 'geslotenheid' is doorbroken, moet de familiemoraal zo vlug mogelijk hersteld worden, in de eerste plaats voor de buitenwereld

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
De buitenwereld dringt toch binnen : niet noodzakelijk reëel, minstens langs de geest van het kind...opduiken) en de ontmoeting met een symbolische buitenwereld in de figuur van de man--die-de-zon-in-zijn-zak-had...opgelost wordt in een reëel verschil, dat duidelijk is gemaakt door de symbolische figuren uit de 'buitenwereld'. De winterslaap is een perfect beeld voor deze evolutie, voor dit 'voorjaarsontwaken

Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
achterstand Wie bovendien in handen valt van ouders die het kind tot het ziekelijke aan willen beschermen tegen een vijandige buitenwereld een vijandigheid die het kind

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt • STEVEN BERKHOFF
Buitenwereld versus binnenwereld

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
verschuiving van 'buitenwereld' naar 'binnenwereld', na het mislukken van de studentenrevolte en de daaropvolgende ontgoocheling en politieke resignatie...de strikte afbakeningen tussen binnenwereld en buitenwereld, tussen het ik en het andere, tussen het originele en het gekopieerde worden opgeheven...Arca gebruikt niet zoals Het Nationale Toneel een klankband vol straatlawaai om de buitenwereld te suggereren, maar wel een band vol anonieme 'muzak': intieme, sentimentele melodieën prijsgegeven aan

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • Van op een afstand indrukken bij Das...
Helena Troubleyn, de blinde ziener waarrond deze trilogie-in-wording draait heeft bijna geen contact met de buitenwereld

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Voor de buitenwereld speelt zij het rolletje van de 'zorgeloze vrouw', maar de buren lijken wel beter te weten

Nr. 32, December 1990 • Luk Van den Dries • De man, hij wankelt
Tegelijkertijd geeft het ook de kloof aan tussen het binnenleven van de personages en de buitenwereld

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
overgang van de binnenwereld naar de buitenwereld ontstaat in een creatie, denk ik, het nadenken over vorm : hoe, op welke manier datgene naar buiten brengen wat innerlijk zo sterke sporen naliet dat het...het theater, waar men elke avond moet herhalen wat men gecreëerd heeft, is dit bijzonder duidelijk : een zeer groot deel van de inspanningen van theatermakers - en weinigen uit de buitenwereld zijn

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
De buitenwereld treedt op emotioneel vlak, zowel als in het arbeidsproces, verminkend en censurerend op

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Hij keert zich van de buitenwereld af en kiest voor zijn binnenwereld

Nr. 36, December 1991 • Emil Hrvatin • Jan Fabres zoete verlokkingen
Maar zoals Sweet Temptations ons toont, zijn de rollen enkel een uitdrukkingswijze van het ik, en geen relatie van het indivdu tot de buitenwereld

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Joseph Möller had zich voor het eerst in zijn werkelijke gestalte aan de buitenwereld geopenbaard

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Wagner ontwerpt daarvoor het Festspiel-haus dat de functie heeft het pubhek alle contact met de buitenwereld en zijn eigen banaal dagelijks bestaan te ontnemen: geen loges meer, het pubhek wordt

Nr. 37, April 1992 • Johan Thielemans • Gepassioneerd theater
Erotiek en geweld als twee onvervreemdbare grootheden' (Marian Buijs). Het gruwelijke van de buitenwereld wordt als verscheurend in het eigen lichaam ervaren, en de seksuele daad (triomf van het leven

Nr. 37, April 1992 • ERwin Jans • Arne Sierens Gent en de wereld
Colettes vader is van huis weg, haar moeder ligt ziek te bed en zijzelf probeert voor het huishouden en voor haar zusje te zorgen zonder dat de buitenwereld op de hoogte raakt

Nr. 37, April 1992 • Erwin Jans • Het wachten van Josse De Pauw
Ze is de uitdrukking van een houding, van een ontvankelijkheid voor de buitenwereld, voor het andere, het vreemde, het exotische

Nr. 39, December 1992 • Johan De Boose • Het eerste cijfer
Dit gebeurt zowel letterlijk (de anti-chambre bevat talloze in- en uitgangen naar de geheimzinnige buitenwereld) als figuurlijk (spontane impulsen van de acteurs moeten, zoals de soli in jazz, altijd...wanneer ook de toeschouwer erin geslaagd is zich los temaken van de buitenwereld

Nr. 39, December 1992 • Gommer van Rousselt • Hoezo repertoire?
Het kunnen tegelijk hanteerbare wapens zijn om de oppervlakkige, vijandige buitenwereld aan te pakken

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
mogelijke buitenwereld, van een mogelijke gemeenschap, worden de sociale en dramaturgische analyses uit het interbellum weer actueel...Wel van belang lijkt het me om uit het vroegere denken over de toekomst, instrumenten te smeden voor een nieuw theatraal antwoord op de complexiteit van de onbereikbare buitenwereld...Ze tonen ook de weerbarstigheid van het theatrale teken dat in al zijn kunstmatigheid de stap naar de buitenwereld onmogelijk maakt


Toon volgende resultaten