Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


105 document(en) met "bodem" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
De bodem onder mijn voeten scheurt barstend open

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Denk daar eerst eens over na, Sasportas, voor je je hals riskeert voor de bevrijding van de slaven, in een afgrond die geen bodem meer heeft sinds dit bericht, dat ik nu zal

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
De kitsch, de humor, die dubbele bodem voegden een dimensie toe aan het stuk

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
De kitsch, de humor, die dubbele bodem voegden een dimensie toe aan het stuk

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Het moderne theater tracht op de lineaire voortgang, de verhalende logica van de dramatische actie de dubbele bodem van de metafoor te enten; het rechtlijnige drama wordt stukgebroken en er ontstaat

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
III Vruchtbare bodem

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
zelfs dubbelzinnige bodem...De beginsequens liet nochtans - letterlijk - een dubbele bodem vermoeden: een vrouwenhoofd duikt op uit een spinet en zingt klaaglijk en verlangend een oud lied mee, op de band ; een ontlijfde sfinx

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
De uitwerking die dit thema vandaag krijgt is zonder subtiliteit noch dubbele bodem

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
verzorgt en een 'reisgroep' die in de hele wereld als cultureel ambassadeur van Vlaanderen fungeerde; programmatie: choreografen van eigen bodem en grote namen uit de voorbije en actuele

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
vinden in de Antwerpse bodem blijkbaar onvoldoende voedsel; ze zoeken elders naar uitwegen en speelmogelijkheden; het worden 'vluchtelingen' die wellicht nooit weerkeren

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Ik vind vooral dat de choreograaf zich moet omringen met mensen van dezelfde bodem; ik denk daarbij niet alleen aan de muziek, maar ook aan de schrijvers

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Lindenbrock en Axel neer) Lidenbrock Axel, we zijn er ! Axel Waar ? Lidenbroek Op de bodem van de loodrechte schoorsteen...En ge wilt nu gulzig proeven ... maar de schalen zijn reeds lang leeggedroogd daar in de eenzame en voorgoed afgesloten kamer uwer jeugd, en alleen wat dorre droezem is op de bodem achtergebleven...De zee is hier binnengestroomd door een scheur in de bodem die waarschijnlijk tijdens een aardbeving is ontstaan

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Omdat pas zo vastere bodem onder de voeten te krijgen is. Na zeven jaar, zonder subsidie, zonder receptie, maar met intense publieksaanhang, blijft Radeis een droevig verhaal propvol

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Waarom wordt een belangrijke theatermaker als Jan Fabre op eigen bodem zo minachtend behandeld ? Als Jan Fabre zou willen, mag hij onmiddellijk de Nederlandse nationaliteit aannemen en zijn

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
de tijd is vol God zal me ontmaagden (Daniël Paul trekt zijn jas uit). Freud paranoia groeit op de bodem van onderdrukte homosexualiteit Daniël Paul

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Het amateurtoneel bleek de vruchtbaarste bodem om talent te laten ontluiken

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Dat kan wel goed geweest zijn, maar het was niet zo doorleefd, niet zo bewust, niet tot op de bodem uitgediept

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
en Toneel van eigen bodem'. Maar: 1) een repertoiretheater vandaag brengt ten hoogste acht produkties in één seizoen, 2) daarnaast bestaan er kleine theaters die op gelijkaardige wijze putten uit de pot

Nr. 14, Juli 1986 • Peter De Jonge • Dansfestival De Beweeging
namen (Klapstuk, Rosas). Jonge dansers en choreografen van eigen bodem hadden geen podium, geen repetitielokaal, ze hadden ook geen geld

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
De akoestisch verzorgde bodem is beweegbaar en kan in één motorische beweging een grotere voorscène realiseren