Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "bestaansrecht" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Het bestaansrecht van deze particuliere, commerciële ondernemingen kan niet betwist worden

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck
Hun bestaansrecht is niet betwistbaar

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
aandacht; naast de woorden verwerven de beelden meer bestaansrecht; net zoals in het volwassenentheater worden ook hier verworvenheden uit de plastische kunst aangewend

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
hedendaagse referentie of bestaansrecht meer inhouden

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Ook het Israëlische volk is niet heilig
Men verwijt mij dat ik een fascistisch beeld van de joden exporteer, ik wil enkel een panorama geven van de Israëlische maatschappij, tonen dat we geen zuivere super natie zijn, en tóch bestaansrecht

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Als amateur zou ik het bestaansrecht van de A-gezelschappen willen verdedigen met een ietwat onverwachte vergelijking

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Wil de VLOS bestaansrecht hebben, en dat houdt in dat elk provincialisme vermeden wordt, dan zal ze nieuwe wegen moeten bewandelen, zowel wat de programmatie, de pro-duktiemodaliteiten als wat de

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
Wie zijn bestaansrecht voor een flink deel van de buitenwacht nog grotendeels moet bewijzen, grijpt beter naar de strijdbijl dan naar een klaagzang

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
De eigen Vlaamse Schouwburg kreeg bestaansrecht

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Vitez ontwikkelde een cultureel-maatschappelijke visie op de functie en het bestaansrecht van het theater : als overtuigd communist, lid van de Franse KP tot in het begin van de jaren '80, lanceerde

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Dat discutabele maakt echter de helft van het bestaansrecht van alle festivals uit

Nr. 34, Juni 1991 • Sigrid Bousset • René Eljon Moeders
Ook de theaterillusie, in de tekst zelf op geen enkele manier bevraagd, verliest van bij het begin zijn bestaansrecht

Nr. 35, September 1991 • Daan Bauwens • Hugo Van den Berghe
Maak dat je bestaansrecht hebt en niet omdat je het toevallig gekregen hebt

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Deze toestand van wettelijkheid heeft drie niveaus: een bestaansrecht van een volk (zelfbeschikkingsrecht), een orde tussen de volkeren (volkenrecht) en rechten betreffende de relaties tussen de

Nr. 38, Mei 1992 • An-Marie Lambrechts, Erwin Jans • Ignace Cornelissen
Ik geloof niet in het bestaansrecht van kindertheater op zich

Nr. 40, Februari 1993 • Paul Goossens • Het belang van het belangeloze
Nee, in een tijdgeest die gefascineerd wordt door rendement en marketing en waar de markt steeds meer het ultieme vonnis over waarheid, kwaliteit en bestaansrecht uitspreekt, is de kunst geen

Nr. 42, Juni 1993 • Luk Van den Dries • Dovende en brandende fakkels
maatschappelijke contra de artistieke functie, Antwerpen tegen Gent, etc... Ieder verdedigt zijn beperkte territorium en eist daarvoor blijvend bestaansrecht op...de eerste plaats de kleurenwet, waarbij het bestaansrecht van een aantal gezelschappen verzekerd wordt door de typische compromismentaliteit van de Belgische politiek: wie het efficiënts kan...De grote stadsgezelschappen konden uiteraard daardoor hun eeuwig bestaansrecht verzilveren, maar ook de kamertheaters waren al goed op weg van grijze haren gouddraad te maken

Nr. 45, April 1994 • Hildegard De Vuyst • 'Alles wat naar diepte ruikt, is vies'
Uitgangspunt is dat de groepen hun bestaansrecht moeten afdwingen, en dat maar kunnen zodra ze speelkansen krijgen

Nr. 50, Juni 1995 • Tom Michielsen • Opdienen als snoepgoed a.u.b.
signaleren dat er bijvoorbeeld een vijftal groepen al een tijdje bezig is. We willen die aan het woord laten om hen bestaansrecht te verlenen, en om zo de lezers uit te nodigen om hun voorstellingen eens bij te

Nr. 53, December 1995 • Marleen Baeten • Purcell als een tango
Hun bestaansrecht ontlenen ze niet meer aan hun ouders of aan hun thuis maar aan het leven buitenshuis