Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


46 document(en) met "bereidheid" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Hildegard De Vuyst • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Maar dat vraagt een grote bereidheid van de toeschouwers

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Het lijkt mij een opdracht van deze tijd om de opera aan een grondig artistiek onderzoek te onderwerpen; maar een fundamentele evolutie van de opera zal slechts mogelijk zijn, indien de bereidheid

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
De openheid en bereidheid tot medewerking vervult indirect een signaalfunctie voor de behoefte van deze centra om hun activiteiten kenbaar te maken aan een publieksgroep die de harde maar vaak kleine

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
De lezer zal zich hier misschien de vraag stellen of het feit dat we waarde gelijkstellen met de bereidheid van de mensen om voor iets te betalen geen al te beperkte visie is ? Kunnen we zomaar...Die bereidheid heeft inderdaad iets te maken met genegenheid; het Engelse woord care beschrijft wellicht nog het best deze werkzaamheid : to take care of en to care for zijn verwant met elkaar

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Van essentieel belang is het meesterschap van de kunstenaar en zijn bereidheid om dat meesterschap door te geven, evenals zijn openheid voor de persoonlijkheid en het talent van de leerling"; enz

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
de bereidheid van een half miljoen kiezers om lucht te geven aan hun zwartste sentimenten, hun afkeer voor wat vreemd is of er vreemd uitziet, én de verwarde reacties van weldenkend Vlaanderen, dat

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
Nochtans vertoonde ik weinig bereidheid om mijn plan aan te passen

Nr. 43, November 1993 • Gunther Sergooris • Een mogelijke onmogelijkheid
Zij getuigen van engagement en bereidheid tot risico en van het verzet tegen het zich monddood te laten maken door diegenen die het grote gelijk en vele grote, maar dode componisten aan hun kant

Nr. 46, Januari 1994 • Geert Opsomer, An-Marie Lambrechts • De 'historische' stap van de KNS naar...
En waar het dan om draait bij die keuze is dat er bij die acteurs de bereidheid moet zijn om te werken, om mee naar een vorm en een inhoud te zoeken die mensen kan bezighouden, die mensen ook wakker...Redant: Ja, ik wil die opdeling doorbreken en er is hier in elk geval bereidheid om samen te werken

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Van de artiest vergt dit, in eerste instantie, een bereidheid om het gesprek met de straat aan te gaan

Nr. 53, December 1995 • Dominiek Van Besien • Dans in het kwadraat
Ook de bereidheid om een impuls te volgen en te laten inwerken is noodzakelijk: de bereidheid controle te laten varen, het lichaam los te laten en ongekende, ongeplande bewegingen niet tegen te houden...het licht van die concentratie op het moment en van die bereidheid tot reactie op wat komt, wordt ook duidelijk dat een lichaam meer is dan een louter fysisch gegeven

Nr. 54, Februari 1996 • Jan Goossens • Is kunst genoeg?
Composers World (1949) schreef Hindemith: 'De veredeling van onze ziel kunnen we enkel zelf bewerkstelligen, maar de muziek, net zoals het geloof, kan in ons een bereidheid tot veredeling creëren

Nr. 68, Juni 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van de kleine en de grote dramaturgie
Het is ook zijn taak het publiek te helpen bij het ontwikkelen van een bereidheid om bepaalde codes te aanvaarden of om mét de theatermakers op zoek te gaan naar nieuwe codes

Nr. 68, Juni 1999 • Marleen Baeten • Sociaal en artistiek beleid: water en vuur?...
De situatie in de commerciële sector is het meest problematisch omdat er bij de werkgevers geen bereidheid tot onderhandelen is. In het gesubsidieerde theaterveld is die er wel, maar daar kan je

Nr. 79, December 2001 • Anne Teresa De Keersmaeker • Achter een vroegbarokke gevel: Small Hands OUT...
Die bereidheid kenmerkt ook Le pli

Nr. 80, Februari 2002 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Op zoek naar 'het leven van de...
De bereidheid van de nieuwe raad 0111 zich daadwerkelijk voor de KVS in te zetten heeft nu al resultaten opgeleverd...De bereidheid dat uit te zoeken is er bii iedereen rond de tafel

Nr. 82, Juni 2002 • Marleen Baeten • Theater en nieuwe media: zoeken naar linken:...
vanackere: Het gaat om de plek die kunst in het algemeen krijgt in een maatschappij, om de bereidheid die er is om er geld voor vrij te maken

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • Media, ervaring, geloof: een gesprek met Arjen...
Bij de meeste foto’s heb je die bereidheid niet...Het verbazingwekkende van toneel is de bereidheid van het publiek om het als werkelijkheid te zien

Nr. 85, Februari 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Een steen in een kikkerpoel: 'THEATER MOET...
Maar mijn grootste frustratie was dat ik in wezen zelden of nooit een discussie met de regisseur had, een discussie waarin je invloed kon hebben, waarin de bereidheid voorhanden was om een strategie

Nr. 90, Februari 2004 • Loek Zonneveld • TIM: Tim Van Athene (Gerardjan Rijnders/ zt...
Zoals het programmablad van de voorstelling samenvat: 'Tirns zwakke plek is zijn vermogen om mateloos van iemand te houden, zijn bereidheid om daar alles voor op het spel te zetten


Toon volgende resultaten