Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


406 document(en) met "belgië" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Mulisch' schandaalstuk De Knop naar België

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Een slecht mens De meest prestigieuze toneelschool van België, Studio Herman Teirlinck, geeft in inversie een duidelijk beeld van de Antwerpse theatersituatie

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
België/Vlaanderen is daarop geen uitzondering, integendeel: het aantal theoretici dat de arbeidersbeweging voortbracht was zeer beperkt en de geschriften over cultuur zijn bij ons bijna op één hand te

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
1931, na in Essen een Laban-diploma behaald te hebben, keerde ze naar België terug...De Antwerpse festivals waaraan door groepen uit heel België werd deelgenomen doorbraken het beeld van de dans als ondergeschikt aan de opera...België van het bestaan ervan afweet

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Men is ook in franstalig België geen sant in eigen land...De toestand, eigen aan heel België, is het gevolg van de scheiding der 17 Provincies

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Grips zelf was het laatst in België te gast in januari 1982 met de voorstelling Stärker als Superman (ook het KJT had dit stuk op zijn programma en het Brialmonttheater speelde een herwerking door

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Het gezelschap komt niet vaak naar België, men grijpe dus deze kans om theater te zien op een niveau dat hier in Vlaanderen ongekend is. En hopelijk laat het bezoek sporen na

Nr. 8, September 1984 • (advertentie)
DIONYSOS GAITE PARISIENNE Creatie in België Voorstellingen: Voorstellingen: van 28 november van 17 oktober tot 4 november 1984 tot 2 december 1984 in het Koninklijk Circus

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
150 jaar, bijna zo oud als België...Inderdaad, het Antwerps stadsbestuur koos bijvoorbeeld partij voorde Franse Opera toen Victor Driessens, stichter-directeur van het eerste officieel erkende nederlandstalig toneelgezelschap in België

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
die naar België kwam met twee pro-dukties en twee gezichten: zwart voor Die Neger van Genet/Stein, wit voor An der grossen Strasse van Tjechow/Grüber...Zelden zijn vlaams- en fransta-lig België het zo roerend eens geweest in de opmaak van het repertoire

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Eindelijk was dit prachtige stuk ook in België te zien

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Na Nederland (Globe) en franstalig België (Ensemble Théâtrale Mobile) beleeft Kwartet nu zijn Vlaamse première

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Een modelevolutie ? Zou België zich kunnen laten inspireren door een dergelijk model...België heeft geen danstraditie, maar wanneer het beleid zou gevoerd worden door een 'man met smaak', zou dat de wankele toestand van de dans alleen maar kunnen verbeteren

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Het is dat soort conformisme dat Béjart uit Frankrijk dreef... naar België, toen nog een uitgesproken woestenij op dansgebied en dus een hoopgevend vertrekpunt...78 verliet ze het Ballet van de XXste Eeuw en België om in Frankrijk haar eigen gezelschap op te richten, dat nu verbonden is aan het Maison des Arts te Créteil, de in vele opzichten hallu-cinante

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Teugels maakte me in geen geval 'kwaad' maar "goed gezind", waardoor ik reageer op zijn laag bij de grondse uitlatingen over de meest integere theatermaker die België ooit gekend heeft (spijtig genoeg...geeft Jan Fabre te weinig voorstellingen in België). Wanneer komt Jan Fabre met zijn wonderbaarlijke acteurs en zijn nieuwste creatie naar België ? want reeds voor zijn vorige produktie "Het is teater zoals...Misschien wel, maar dan hoop ik alleen dat meer acteurs en theatermakers "sadisten/ masochisten" worden, dan zouden er meer interessante voorstellingen te zien zijn in België

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • KRONIEK
Maar met de rest van het toneel in België had ik een apathische verhouding...Kijk, tegen een toneeltraditie kun je je afzetten, omdat er toch altijd nog iets in is dat deugt, maar in België was, toen ik wegging geen sprake van wat dan ook...Dat is het heel grote verschil tussen de traditie die hier bestaat en die in België

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
België waar hij grondig kennis maakte zowel met het Vlaamse als met het Franstalige theater

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Wanneer hij zich moet melden om niet aan die veroordeling bij verstek te blijven vastzitten, keert hij terug naar België

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • Chicago verovert Broadway
Onze verbazing stijgt, zo een initiatief kennen we zelfs in België niet, het lijkt wel een Duitse aanpak

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Mammame' Frankrijk ALBERT VIDAL 'El Hombre Urbano' Spanje MARC VANRUNXT 'Hyena' België GERARDJAN RIJNDERS en GLOBE 'Wolfson, de talenstudent' Nederland...MICHAEL CLARK and COMPANY 'not H.AIR' Groot-Brittannië PAT VAN HEMELRIJCK 'Terracotta' België PETER OSKARSON en het FOLKTEATERN I GAVLEBORG 'Ett Drömspel' (August Strindberg...theaterlijke Dwaasheden' België Een co-produktie van Kaaitheater 85 en Mickery GEORGE COATES PERFORMANCE WORKS 'Rare Area' USA


Toon volgende resultaten