Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "beknopte" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Zo vindt men achtereenvolgens een beknopte geschiedenis van de balletkunst in Vlaanderen en een gedetailleerd overzicht van de seizoenen met opsommingen van de belangrijkste feiten

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Wat in deze Bogaerts-bewerking eveneens opvalt is het reduceren van het oorspronkelijke Embers tot een beknopte bundeling van het essentiële

Nr. 9, Januari 1985 • Sam Bogaerts • Sam Bogaerts
Daar geven de akteurs aan hun publiek de 'samenvatting en beknopte kroniek van de tijd', als Hamlet zei...De 'samenvatting en beknopte kroniek van de tijd' is zoethout voor de toneelverslaggevers, opdat zij niet zouden kunnen schrijven 'dat het nergens over gaat\ De gepensioneerd hoogleraar had dit moeten

Nr. 17, Maart 1987 • Tonny Holtrust • Garcia Lorca, met pen en potlood
Zie de beknopte, maar duidelijke bespreking van H. Hermans in: J.L

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Een beknopte historische schets van de theaterbestudering aan de verschillende instellingen toont aan dat deze universitaire belangstelling niet helemaal uit het luchtledige komt gevallen

Nr. 25, Maart 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Maar het merkwaardige is: deze tekst blijkt bijna woord voor woord een beknopte, maar essentiële en tot op haar authentieke gebeente afgeschraapte handleiding voor dramaturgen, regisseurs en acteurs

Nr. 26, Juni 1989 • Dirk Verstockt • Reisel, Wanda
De integrale tekst en een beknopte situering

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Die opende op 26 februari met een remake van Vicentes Beknopte Geschiedenis van God, hét succesnummer uit de jaren zeventig, een beetje vergelijkbaar met Mistero Buffo bij ons

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Een beknopte geschiedenis

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Hoge eisen uit eerbied
Hij slaagt er op een stilistisch meesterlijke wijze in om in één adem zowel een beknopte synthese van het stuk te werpen, te wijzen op dramatische kwaliteit of tekort, als uit te lopen op actueel

Nr. 60, Juni 1997 • Luk Van den Dries • De Vere: theater zonder veel cinema
beknopte weerspiegeling van de tijd'; Burgersdijk: 'want zij zijn het kort begrip en de kronieken van hun tijd'). Bijna tussen neus en lippen door, terwijl én Polonius belachelijk gemaakt wordt én de

Nr. 64, Juni 1998 • Ludo Verbeeck • Littekens schreeuwen om wonden
Een beknopte les geschiedenis, pro memorie voor wie aan geheugenverlies lijdt

Nr. 64, Juni 1998 • Claude Lévi-Strauss • Manifest
hij slechts verzamelt: zoals koopmansregels die, omdat ze een beknopte samenvatting zijn van alle in het verleden opgedane beroepservaring, het mogelijk maken op ekonomische wijze het hoofd te bieden aan

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Beknopte geschiedenis Het huidige denken over (produceren in) kunstencentra situeert zich tegen de achtergrond van een welbepaalde historische, beleidsmatige en financiële context

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
schatplichtig aan William Forsythes onderzoek van de inherente normen en de historische context van het ballet.4 Het is mijn bedoeling om in deze beknopte exploratie enkele van Forsythes ideeën over dans en

Nr. 75, Maart 2001 • Peter Brook • Op zoek naar honger
Het betere soort recensie van een nieuw werk van Strawinsky zal in beknopte vorm aanhaken bij alle grote en fel uitgevochten controversen over de muziek die zich hebben afgespeeld sinds Strawinsky als

Nr. 81, Februari 2002 • Frank Vande Veire • Tegen de nieuwe heidenen
Wie elke mening even belangrijk of onbelangrijk vindt, valt uiteindelijk voor degene die zijn mening op de meest handige, beknopte, gemakkelijk consumeerbare of gewoon op de meest agressieve manier

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • De erotiek van het leren: GESPREK MET...
elk station vind je beknopte informatie over de kunstwerken die er gepresenteerd worden als werkmateriaal: de beelden van het 'beeldenpark', de iglo's van Mario Merz, Stonehenge, middeleeuwse

Nr. 96, April 2005 • Jeroen Peeters • Buiten/binnen: Berichten uit de studio
Een beknopte inleiding licht de fasen van het werkproces toe en geeft aan dat het boek daar een weerspiegeling van is: niet enkel omdat uitgebreide stukken van dat werkproces worden gedocumenteerd

Nr. 112, Juni 2008 • Evelyne Coussens • Anton & Cleo’s tergend sterven
Romeinse tragedies Voor wie vorig theaterseizoen mentaal afwezig was, begin ik met een beknopte schets van Romeinse tragedies