Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "attitude" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 66, December 1998 • Gert Keunen • Het theatrale in de popmuziek
Rock gaat immers uit van een folk-attitude: een directe vorm van communicatie, spontaan en oprecht, zonder scheiding tussen artiest en publiek

Nr. 67, Maart 1999 • Pieter T'Jonck • Genieten van verandering
Voor mij speelt nu tijdens het repetitieproces veel sterker de notie van genot, elan, vitaliteit, generositeit, gecombineerd met een attitude van rigueur, intense concentratie

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
meeste posities van het klassieke ballet - in, bij voorbeeld, de attitude croisée, het hoogtepunt van de soubresaut, de arabesque allongée...de attitude croisée is deze metamorfose hoofdzakelijk het harmonisch effect van de armen en het geheven been; daarentegen schuilt het geheim van de illusie bij de arabesque allongée veeleer in het...de attitude croisée vormt het een simpele voortzetting van de lijn van het verticale been, zodat het inderdaad het geometrische vlak onderdrukt en zichzelf toestaat om als een gebeurtenis in slechts

Nr. 69, Januari 1999 • Katrien Darras, Clara Van den Broek • Gebroken spiegel?
Op het ogenblik dat ik met hedendaagse dans begon, moest ik die klassieke attitude echt leren negeren: ik heb het klassieke bijna moeten verwerpen om opnieuw te kunnen beginnen...Als ik les geef aan een moderne klas, en ik vraag een plié, zal ik iets heel anders te zien krijgen dan wanneer ik zeg: 'buig door je knieën'. Je ziet dat mensen onmiddellijk een heel andere attitude...Sunal: Het is precies die klassieke attitude die de taal van het ballet zo universeel maakt

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
politiek gemotiveerd is. Vanuit een 'linkse' attitude bekritiseert zij het feit dat wij vandaag leven in een klimaat van commercialisering en verrechtsing

Nr. 70, December 1999 • Pieter T'Jonck • Klapstuk '99; veel verleiding, weinig kritische zin
Een ander, en naar ik vrees zeer verwant, discursief probleem van dit festival was het taalgebruik van brochure en flyers, en de attitude die ze verraden

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
Deze andere attitude tegenover de traditie maakt dat evolutie en verandering in de kunst zich in de USA op een andere wijze dan b.v

Nr. 71, Maart 2000 • Rudi Laermans • 'De zintuigen bedriegen nooit'
Wat ik zoal over het zintuiglijke geheugen van het lichaam zal beweren, sluit aan bij het gezichtspunt geopend door de natural attitude, de wereld van wetenschappelijk onware maar in het alledaagse

Nr. 72, Juni 2000 • Katrien Darras • 'Eigenlijk maken we volkstoneel'
vragen ons dat nog wel af, maar nu is het meer een attitude geworden, terwijl het in het begin een realistisch gegeven was

Nr. 74, December 2000 • Sara De Bosschere • Ik kijk altijd vanuit mijn vak
Ik hou van deze attitude omdat ze de toeschouwer in zijn waarde laat; de toneelmaker heeft niet de pretentie om te zeggen: 'Ik heb het gevonden hoe die geschiedenis zich afspeelt: de mens die er zus

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Dansen tussen Oost en West
Ik onderging dezelfde negatieve attitude vanwege mijn leraars moderne dans; ze zegden me: je hebt een afwijkende manier van bewegen

Nr. 76, Maart 2001 • Pé Vermeersch • Dood van een Butohdansmarietje
Dit is een attitude (een innerlijke techniek) die men ook in het traditionele nohtheater kan vinden en ook voor alle butohdansers is dit van wezenlijk belang, omdat de creatie van het specifieke

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek, Arne Lievens, Katrien... • Jan Versweyveld: 'Ik ben twintig jaar met...
Schets voor lichtplan jan versweyveld etcetera: Tegelijkertijd valt op dat veel lichtontwerpers zich dienend opstellen, niet in hun praktijk, maar in hun attitude bij het maken van een

Nr. 82, Juni 2002 • Dirk De Wit • De ontwikkeling van nieuwe artistieke praktijken
Bovendien is er niet alleen geschikte technologie en infrastructuur nodig maar ook een open attitude van de gebruikers, wat niet evident is in een maatschappij die gebaseerd is op consumptie en

Nr. 82, Juni 2002 • Marleen Baeten • Theater en nieuwe media: zoeken naar linken:...
Je moet een attitude leren om je weg te vinden in de veelheid aan informatie en ze tot jou te nemen...Zo wordt er in de vrouwenstudies, bijvoorbeeld in de cyborg, niet gezocht naar een wezenlijk kenmerk van jezelf; het gaat meer om het zoeken naar een politieke attitude: van zijn, van reageren...Sommige kunstenaars willen niet noodzakelijk in twee stappen werken, maar zoeken naar mogelijkheden om een andere positie en dus ook attitude toe te kennen aan de toeschouwer

Nr. 85, Februari 2003 • Marianne Van Kerkhoven, Sara De Bosschere • Dialoog
Door de gemeenschappelijke en gelijkwaardige attitude die je als acteurs samen op een scène hebt, kan je iemand van die groep 'toestaan' dat hij zich inleeft in zijn rol en zich daarin niet verliest

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • Waarom al die vragen?: het interview als...
Een greep: What is your attitude towards your medium

Nr. 88, September 2003 • Marleen Baeten • Werken vanuit de kracht en niet vanuit...
pauwels Onze studenten moeten de attitude hebben: als ik ergens ga werken, dan moet ik me erop toeleggen om de specifieke inhoud onder de knie te krijgen...Een vertrouwdheid met de artistieke attitude vind ik heel belangrijk voor sociaal-cultureel werkers, zeker als ze later bijvoorbeeld in een sociaal-artistiek project stappen

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Van Theaterstorm tot Kunstbende: Is theatereducatie te...
scholen waar deze attitude niet aanwezig is, (...) heb je al heel wat werk vooraleer je aan de theatertaal toe kan komen

Nr. 91, April 2004 • Acteren: Verhalen van een duizendpoot
het leven staan': hij heeft het dan ook over de sociale attitude, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de speler


Toon volgende resultaten