Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "attitude" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Slechts één mentale attitude is voor het vervolg van het drama functioneel aangebracht: Clavigo's besluiteloosheid

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Het decreet geeft in zijn hoogste categorieën aanleiding tot een burgerlijk, attitude-bevestigend repertoire, en onze theaters voelen zich daar goed bij

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Neen, dat is tweedehands anekdotisch, teken aan de wand voor een al dan niet gewenste attitude

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Bij Studio kreeg je een voltijdse opleiding en een veel sterker engagement en attitude tegenover het theater

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
Hoewel ze zich rekenschap geeft van de epistemologische en filosofische problemen omtrent danskritiek, is haar attitude toch vooral pragmatisch

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
De kracht van het hedendaagse Vlaamse toneel hangt samen met de kritische houding die Vlaanderen van oudsher heeft ten opzichte van zijn eigen geaardheid, een attitude die ontbreekt in Nederland

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Dat geeft aan vele (jonge) Vlamingen de kans tot een attitude van savoir-vivre, zonder meteen te moeten overschakelen naar het Frans en de Franse cultuur...Een te weinig gekend vooorbeeld van deze attitude is 'De Kleine Academie', de theaterschool van Luc De Smet en Karel-Maria De Boeck

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Jo Huybrechts regie is sober en suggestief : Willy Thomas neemt afstand van de geladenheid en geeft de emotie vorm door een introverte attitude

Nr. 33, Maart 1991 • Johan De Boose • Tadeusz Kantor
De kunstenaar kan deze attitude ook bewust en, hoe paradoxaal het ook lijkt, permanent aannemen, en dat is precies wat Kantor sedert Dodenklas nastreefde : elke creatie moest de laatste zijn

Nr. 39, December 1992 • Johan De Boose • Het eerste cijfer
Het theaterwerk van Vladimir Klimenko, aanleiding voor dit essay, is duidelijk vergelijkbaar met Malevitsj' attitude, niet met zijn vorm, omdat de menselijke figuur, en niet het geometrische vlak...Noodzakelijk om ze te smaken is de attitude, de openheid om bepaalde prikkels, stralen te ontvangen, die de toeschouwer eerst losrukken uit de dagelijkse banaliteit en vervolgens confronteren met de...Die rust is het gevolg van de attitude van de acteurs, die zich niet manifesteren uit exhibitionisme (of slechts heel miniem: namelijk als gevolg van hun attitude, niet als oorzaak), maar vanuit een

Nr. 42, Juni 1993 • Marianne Van Kerkhoven, Erwin Jans • Toneelspelersgezelschap STAN
Ik blijf erbij dat je toch maar een schakel bent in die algemene attitude

Nr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
De inspiratie voor zijn attitude haalt hij gedeeltelijk uit de kortstondige blaxploitation-filmgolf uit de vroege jaren zeventig

Nr. 50, Juni 1995 • Lukas Vandenabeele • Etienne Decroux
Deze attitude van onderzoek en analyse doet me fel denken aan het toenmalige Bauhaus, waar Kandinsky, Klee, Itten of Schlemmer werkten aan de soms niet ongevaarlijke bewustwording van een taal

Nr. 50, Juni 1995 • Christoph De Boeck • Durven springen
Eigenlijk zou de pers best een gezonde attitude mogen aankweken, een soort code afspreken

Nr. 52, Januari 1995 • Alexander Baervoets • Klassieke dans
de praktijk wordt het klassieke denken gekenmerkt door een specifieke attitude en zijnswijze: klassieke kunst is normatief, formalistisch, historisch en idealistisch...plaats van klassiek te zien als een ideologie en een attitude, een kader waarbinnen gewerkt wordt, een vorm van gedisciplineerde denkwijze, enz

Nr. 52, Januari 1995 • Willy Thomas • Jusqu'ici tout va bien
minst een cynische attitude

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
studenten stimuleert tot een persoonlijke attitude, dat het vruchtbaar is voor de eigen autonome artistieke praktijk' (programmafolder PARTS). De nadruk wordt gelegd op de student als creatieve en scheppende

Nr. 60, Juni 1997 • Pascal Gielen • Choreografie van de tic
Vervolgens krijgen we een alfabetische opsomming van allerlei standjes die de basis vormen van het klassieke ballet: 'arabesque, assemblé, attitude, balloné', enzovoort

Nr. 65, Januari 1998 • Patrick Allegaert • Waarom kijk je omhoog?
Deze attitude loopt vrijwel parallel met de grondslagen van DasArts: in feite definieert (ook) DasArts het programma van de opleiding steeds weer opnieuw, twee keer per jaar, in relatie tot de tijd

Nr. 66, December 1998 • Veronique Patteeuw • De tijd van de muziek
Ik begrijp dat je met dergelijke attitude vrij bent