Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


238 document(en) met "artiesten" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
De vermenging van een nieuwe dramaturgie mét een reële betrokkenheid van verwante binnen- en buitenlandse artiesten geeft het artistieke profiel waarmee het veeleisende publiek zich kan vereenzelvigen

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Voorts is het niet uitgesloten dat kleinere projecten tot stand komen met vooral Vlaamse artiesten

Nr. 28, December 1989 • Inhoudstafel
Meer geld dus, om iedere strekking, middenstanders en artiesten, een stukje van het budget te gunnen, en om vooral geen kwalitatieve keuzes te hoeven maken

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Wij moeten het werk van interessante artiesten bekijken en het juiste publiek aantrekken

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
De Keersmaeker, Ritsema, Huilmand vormden samen met Fonteyn, Platei, en de artiesten van Lijn 9 een overwicht aan werk 'van eigen bodem'. Gezien tegen de inflatie van internationaal aanbod, vind ik

Nr. 28, December 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Vingeroefening omtrent ambacht en anarchie, bureaucratie en...
theaterbedrijf, van welke aard dan ook, (acteurs die pretenderen sterren te zijn, dramaturgen die zich artiesten wanen, producenten die zich zelf als het middelpunt van het artistieke werk zien, enz...Vandaag stelt men meer en meer vast, dat een aantal groepen en artiesten bepaalde bestaande structuren afwijzen, niet alleen om het soort kunst dat daar geproduceerd wordt en waarmee ze in hun eigen...de huidige situatie zijn de vakbonden hierdoor vooral de verdedigers geworden van de ambtenaren-onder-de-artiesten). Al deze aspecten geven aan dat vakbonden in een artistiek milieu niet kunnen

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Verder lezen we in de statuten dat er voorzien wordt in uitwisseling van voorstellingen, artiesten, technici en van pedagogische zaken...Oud Huis Stekelbees Gent Stukken I en II Oud Huis Stekelbees kondigde Stukken aan als een parade van artiesten waarmee het huis een artistiek liaison wil aangaan...De artiesten worden beschouwd als verwanten in het zoeken naar communicatie buiten de taal om

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
De Beweeging speelt dus zowat de rol van produktiehuis voor artiesten zonder naam...twee programma's zaten telkens drie korte stukken van debuterende artiesten...Anderdeels brengt de onderscheiding bij wie het festival volgt een zekere spanning mee en kunnen de uitverkoren artiesten hun vermelding trots en met het oog op enige

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
Verder kan u in de Beursschouwburg ook volgende artiesten ontmoeten in de periode oktober '90-januari '91 : Stefan Decostere / Taptoe / Robert Frank / Maccus / Vicente Saez / Peter Greenaway

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Kaaitheater blijft het produceren van Belgische artiesten prioritair maar tegelijk staat de confrontatie van belangwekkend buitenlands werk zowel met de eigen kunstenaars als met het publiek hoog...Stilaan groeit ook in deSingel de behoefte de band met de bezoekende artiesten nauwer aan te halen...Voor andere artiesten, zoals bijvoorbeeld Jean-Claude Gallotta, betekent het dat deSingel een vast platform wordt dat de artiest in zijn ontwikkeling volgt

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
het verleden konden nieuwe initiatieven van artiesten financiële steun krijgen via de projectenpot...Deze alliantie met artiesten, waarbij produceren en presenteren keerzijden zijn van éénzelfde medaille, van éénzelfde artistieke filosofie, dat is allicht het weinige wat deze centra met elkaar gemeen

Nr. 32, December 1990 • (advertentie)
Zij zijn twee van de artiesten met wie het Kaaitheater samenwerkt

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Het zal ook reeds duidelijk zijn dat een aantal artiesten vandaag vaak een werkvorm kiezen, die in het verlengde ligt van hun werk zelf; dat zij beseffen dat produktieom-standigheden een deel zijn van

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
toegedaan, als die leraar een begenadigd kunstenaar is en een enthousiast pedagoog ? Door de eeuwen heen zijn artiesten in botsing gekomen met kerkelijke en andere overheden, met opgelegde normen van welke aard

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Deze vaste produktiekern zoekt voor elk nieuw project de nodige artiesten die dan voor de duur van dat project aan de organisatie verbonden zijn

Nr. 33, Maart 1991 • Luk Perceval • Theatermaker en criticus
Vermits het onze plicht is als gesubsidieerde artiesten theater te maken voor het publiek en niet voor theatermakers, lijkt het mij deontologisch ook juister dat een dergelijk dispuut met de

Nr. 33, Maart 1991 • Johan De Boose • Tadeusz Kantor
Artiesten kunnen stikken ! (1985) analyseert de (clowneske) agonie van Kantor zelf en stelt het kunstwerk voor als een gevangenis, van waaruit de poète maudit zijn mysterieuze boodschappen

Nr. 34, Juni 1991 • Benoît Vreux, Theo Van Rompay • Jean-Yves Langlais
presenteren, als dat al de wens van de artiesten zou zijn...Anne Teresa De Keersmaeker voelt zich hier goed, omdat Gérard Mortier van het huis iets heeft kunnen maken dat de artiesten vertrouwen inboezemt...De Munt is geen plek waar artiesten even langskomen en dan weer vertrekken, het is een lieu d'échange

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Gezien op 29 mei in de Dijk te Brugge Europees Theaterfestival De éénwording van de Europese markt in 1992 heeft niet alleen politici en economen in haar greep, maar ook artiesten en

Nr. 35, September 1991 • Daan Bauwens • Walter Tillemans
Ik ga toch niet iets wat ik gedurende jaren heb opgebouwd, waar ik op de loyauteit van uitstekende artiesten heb kunnen rekenen en waarmee ik zulke interessante dingen gemaakt heb in de steek laten om


Toon volgende resultaten