Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


997 document(en) met "alleen" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Hij drukte niet alleen een perspectiefloze en ironisch-ondergra- Kalldewey Farce (Schaubühne am Lehninerplatz) Foto Ruth Walz vende levensvisie uit, maar hij...Er blijven alleen flarden tekst over die weinig verstaanbaar boven een oorverdovende muziek worden geroepen...Van dat opzet blijft er bij de Wooster Group niets over (2). Bij het afwijzen van gevoeligheid staat deze groep uit het New Yorkse SoHo niet alleen

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Dat is wat we voor ons gelijken met ons werk bereiken, en misschien alleen maar dat...Er schijnt iets niet te kloppen met mijn uurwerk, maar ook voor een tijdvergelijk is het te laat Ik ben, zonder dat ik gemerkt heb, waar de andere heren uitgestapt zijn, alleen in de lift...Maar als men jou bezig hoort, Debuisson, zou men denken dat je alleen maar hebt gewacht op die generaal Bonaparte

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Guy Deleuze) Bij Muller lees ik eenzelfde 'Lust am Untergang', waar je alleen nog waanzinnig kan om lachen, net als bij Beckett...Muller schrijft een 'spreektheater', alleen de uiterste concentratie op de taal, als hoorspel dus, kan het stuk tot zijn recht doen komen

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Dus eet hij niet alleen een appel

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
een toekomst in deze maatschappij en het radeloze pessimisme dat daaruit voortvloeit doordringt werkelijk alle facetten van de arbeid aan deze voorstelling, maar vanuit die angst alleen kan je geen

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Welfare State staat niet alleen in voor de shows maar voor de hele enscenering van het feest waarbij moet samengewerkt worden met zestien lokale verenigingen (amateurgezelschappen, dierenvrienden

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Ik kan die bom toch niet alleen dragen ?" Beweging Bread & Puppet is een groep die activistisch én diep religieus is. Is dat ook jouw ideaal van het theater...Nederlandse Antillen in opdracht van Sticusa; 1972-75: professor aan de Universiteit Sains in Maleisië; 1975-79: studieleider Toneelacademie Maastricht, sticht Tiedrie; 1979-83: alleen nog Tiedrie

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Alleen een regisseur is in staat voor de toeschouwer het drama uit te voeren

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
De dramaturgische intenties zijn aanwezig, alleen, en dat valt vooral op in het volgende bedrijf, zijn de theatrale consequenties niet doorgetrokken

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Alleen al omdat je voelt dat zoiets écht niet kan, wordt, zonder dat de tegenspelers verschijnen, een dramaturgische basistegenstelling geopenbaard: domheid versus intelligentie, pose tegenover...Het kan aan haar meer geprononceerde spel liggen, maar de prinses is alleen minder truttig dan met haar vriendin, zeker als ze blijft zitten...Maar een genuanceerde onnozelheid: Antonio, en hij alleen, ensceneert de situatie en behoudt zo een sprankeitje superioriteit en uitzicht

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Het zijn vragen die hier moeten gesteld worden, en niet alleen omdat één van de betrokkenen toevallig Goethe heet

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Daarom treedt het niet alleen met veel feeling en smaak op als receptieve schouwburg, ook intervenieert het zelf op de theatermarkt met een eigen acteursopleiding en produkties die daar in het...Alleen Oedipous is blind, en in zijn blinde razernij schopt hij tegen alles aan: een nukkig kind dat zijn zin niet krijgt en dan maar gaat chanteren, smeken, dreigen, slaan, wegkruipen desnoods, De...de scène). Niet alleen sluit het aan bij het onderzoeksthema van dit stuk, het belet ook dat acteurs gaan schuiven, vals beginnen te spelen

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Moeder Courage blijft over, eerst nog even met de geest van haar drie kinderen, daarna helemaal alleen om het zware juk verder te dragen, de oorlog in. Deze epiloog van Brecht wordt in de voorstelling...De moed van Courage imponeert, het overwicht van deze vrouw op de situatie geeft zo'n vertrouwen dat het het meevoelen met de fatale afloop alleen maar versterkt...Alleen strookt dit niet met het gevoel dat je als toeschouwer krijgt tijdens de voorstelling

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het conservatorium is een kolonie voor het NTG, waar niet alleen (slechtbetaalde) figuranten geronseld worden maar waar ook acteurs eenzijdig gevormd worden voor het grote NTG-toneel...Theater heeft te lang alleen gezeten

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
die 'geschreven' wordt in heel wat meer woorden alleen

Nr. 3, Juni 1983 • Jan Fabre: Het is theater zoals te...
nichts davon C'est comme si je n'étais pas la Ik zie hem enkel, helemaal alleen achter de lijkwagen lopen in de dreef van het kerkhof A master of ceremonies at his left, and one at his right hand El

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Niet alleen als herhaling, maar ook als referentiekader naar een ander werk...Je kan het alleen maar begrijpen als je de context kent waarin hij dat schildert: tijd, canvas, maten...Je wilt een antwoord, je gaat aan onderzoek doen en over een jaar zie je in dat schilderij niet alleen meer een zwarte kleur, maar zie je meer

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
De performance was meditatief, gebeurde in volledige stilte, alleen onderbroken door de klachten van een misnoegde toeschouwster die op een bepaald ogenblik zelfs naar Fabre schreeuwde, blijkbaar...Alleen al door zijn voorkomen: te jong om filosoof te zijn, leek hij eerder een student die toevallig op het congres was beland

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Artaud had alleen een filosofie over theater geschreven...Je had niks, alleen een kamertje en één boek, maar dat lees je dan ook écht...Men heeft botweg geweigerd om dit inadequate gebouw te verbouwen, een nood-schouwburg die al twintig jaar afgeschreven is. Nu zitten we in een klimaat waar alleen nog over inleveren wordt gesproken

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Je wordt alleen herinnerd aan de manier waarop een aantal filmmakers in het verleden tegen het wereldje van Russische emigrés aankeek...Het is ondanks zijn appèl aan kinderangsten geheel ongevaarlijk Het zet niets op de helling, het stelt niets in vraag, het noopt niet tot herzien, het verontrust niet, het houdt alleen aangenaam bezig...Een leger dat uitsluitend uit commando's bestaat, slaat alleen maar bressen, maar schiet niet echt op


Toon volgende resultaten