Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


39 document(en) met "alertheid" • Resultaten 21 tot 39 worden getoondNr. 53, December 1995 • Kurt Vanhoutte • De taal van de schouwburgen
Ook Frans Redant bedient zich van de metafoor van de spiegel om uiting te geven aan de alertheid 'voor al wat om en rond ons gebeurt, en niet alleen in ons'. Een ander item is de verjonging

Nr. 54, Februari 1996 • Wouter Van Looy • Een biotoop van zot geweld
Dat kan interessant zijn als het aanleiding geeft tot alertheid voor de vervlakking

Nr. 58, December 1996 • Hugo De Greef, Erwin Jans • Jukebox
Vandaar dat de grootste verantwoordelijkheid voor het gebrek aan artistieke alertheid bij de sector ligt

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
Hebben wij genoeg alertheid aan de dag gelegd om de band met het essentiële niet te verliezen

Nr. 60, Juni 1997 • Luk Van den Dries • De Vere: theater zonder veel cinema
Ze vinden namelijk een kwaliteit terug die wezenlijk tot het toneelspel behoort: de alertheid

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Samenvallen met wat je denkt
Niet het proberen oplossen van de paradox maar er telkens weer opnieuw in volle alertheid mee leren leven

Nr. 66, December 1998 • René Boomkens • Tijd die terugkomt
Verveling die omslaat in roes, of juist in een soort verhoogde alertheid, een luciditeit die niet betrokken is op de routinematige handeling zelf, maar die de persoon met een ander

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • De sacrale gebarenstoet
Vanrunxt rekent hierbij op de intelligentie en intuïtieve alertheid van zijn medewerkers

Nr. 68, Juni 1999 • Peter Anthonissen • De sprookjesverteller van het nieuwe Berlijn
Daarvoor stukken kiezen vraagt alertheid en veldwerk, maar blijft een overzichtelijke bezigheid

Nr. 72, Juni 2000 • Marleen Baeten • De spannende concentratie van meerstemmigheid
Het nieuwe of onverwachte stimuleert de alertheid van de vertolkers en verhoogt de kans dat hun spelplezier zich bij het publiek omzet in kijkplezier

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Een artiest moet in zijn parcours bochten...
die zin heeft Hugo gelijk; hij heeft ongelijk als je kijkt naar de alertheid van de Victoriaploeg, die in staat is een nieuwe richting uit te gaan en zich daarin te engageren...Je kan niet dezelfde alertheid installeren in Het Toneelhuis als in Victoria...Misschien gaat het om een ander soort alertheid, dat is mogelijk, maar je kan Het Toneelhuis niet vanuit dezelfde houding gaan organiseren

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Dit vergt van de danser/es een grote, voortdurende alertheid, concentratie en openheid, wat hem/haar dan weer een sterke, heldere en sensuele aanwezigheid verleent

Nr. 73, Januari 2000 • Hugo Haeghens • Het in kaart brengen van het efemere
Het is de ongelofelijke presentie en alertheid van levende lichamen op een podium, het zijn deze 'toevallige' ogenblikken van 'onvoorspelbare' en intense interactie die uiteindelijk de scherpte van

Nr. 74, December 2000 • Loek Zonneveld • Gedemilitariseerde zone
De regisseur tijdens een onderbreking: "Alertheid betekent in deze productie: luisteren naar elkaar, aanvoelen of je nog wel in het juiste ritme zit

Nr. 77, Juni 2001 • Rud Vanden Nest • (H)AMLET(T) of De Muizenval
Nog concreter komt het erop neer dat de algemene indruk er een moet zijn van alertheid, waarbij elke avond, op het moment zelf, keuzes worden gemaakt: 'voorbereid, maar niet vastgelegd'. Dat klinkt...Niettemin levert de alertheid briljante resultaten op, al was het maar wanneer één of andere speler even aarzelt of een ogenblik zijn tekst verliest en de draad moeiteloos wordt opgenomen door een

Nr. 81, Februari 2002 • Rudi Laermans • Het dansen gedanst: Blueprint (David Hernandez)
Zo'n frame zal daarom gewoonlijk nogal wat voorwaardelijke regels bevatten: 'als jij beweging x kiest, moet ik even later met bewegingy komen'. Dat zorgt voor alertheid bij de dansers, onder meer

Nr. 91, April 2004 • Luk Van den Dries • Oefeningen in het verdwijnen: Enkele gedachten rond...
Alertheid voor het moment is dus een absolute voorwaarde

Nr. 92, Juni 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Op zoek naar radicaliteit: Een onvoltooide tekst
hoeverre tast deze situatie onze eigen alertheid aan...Onze alertheid aangaande het functioneren van onze eigen structuren is de laatste jaren fel afgenomen

Nr. 97, Juni 2005 • Pieter T'Jonck • FESTIVALVERSLAG: Gedruis en gefluister
Latere ontwikkelingen zouden net aan de alertheid en actieve mentale participatie van de kijker werken). Not to know betekende in dat opzicht een ‘terug naar af’. De geïnvesteerde middelen waren