Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


236 document(en) met "actuele" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
kindertheater vrij spel met hun beoordeling, precies ter wille van het "ontbreken van een controlemechanisme". Verplaatst naar de actuele situatie gaat het hier om de vraag of kindertheater uitsluitend

Nr. 17, Maart 1987 • Klaas Tindemans • Maakt Sam Bogaerts theater uit leedvermaak?
het feit veronachtzamen dat enkel het actuele gedrag - de morbide spelletjes tegenover "onschuldige" toeschouwers - de invloed van het verleden op hun actuele psychische constitutie kan verklaren

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Een tweede verandering is dat het vakkenbestand werd uitgebreid en/of meer aan de actuele stand van het theater aangepast

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Ook het Israëlische volk is niet heilig
gesprek met deze auteur die binnen de actuele joodse problematiek een controversiële plaats inneemt

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Een verdere invulling van de taak om "volks" theater te brengen, was de programmatie van thematische actuele stukken, o.a

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het is de uitdaging voor de moderne theatermaker om in een actuele vormgeving die kloof tussen universeel drama en "postmodern" bewustzijn (althans voor de duur van de voorstelling) te dichten...Het actuele kindertheater vlucht niet voor de werkelijkheid, het plaatst die werkelijkheid wel, zoals goed volwassenentheater ook doet, in een ander perspectief

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Dit als objectief te duiden gegeven heeft zeker zijn invloed op de onmiskenbare hausse in het actuele culturele zelfvertrouwen van de Vlaming, maar tegelijkertijd is dit gegeven alléén onvoldoende om

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Dramaturgie in de verouderde betekenis van "toneelliteratuur". Nochtans hebben Kaaitheater en Schaamte de afgelopen jaren meer dan eens getoond dat het actuele theater de rechtlijnige verhouding...Zij weigeren deel uit maken van de actuele ontwikkelingen, hun verlangen gaat uit naar dimensies die deze actualiteit overstijgt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
een aantal vensters op de actuele praktijk laten zien

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Maeterlinck is niet ver uit de buurt... De vraag is of dit een actuele voorstelling kan opleveren, dan wel of én clerus én toneelstuk niet overgeparodieerd worden

Nr. 21-22, Mei 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Bijna een jaar Toneelgroep Amsterdam
kunnen geven aan de actuele realiteit (zowel binnen de maatschappij als binnen de kunst). Zoiets heet vastlopen in structuren

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Vele pogingen om een zinvolle relatie tussen sociale werkelijkheid en actuele vormgeving in het theater inhoud te geven, verwijzen naar Vilar: Giorgio Strehler, die in 1947 met Paolo Grassi in het...Precies deze zeer reële band tussen maatschappij en een visie op het repertoire maakt het actuele belang uit van een figuur als Jean Vilar

Nr. 23, September 1988 • Alex Mallems • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Het Amandiers/Nanterre-pro-gramma bood een doorsnede van het actuele oeuvre van het gezelschap en bleek meteen ook relevant m.b.t...Sovjet-theater Blikken we met Tsjechov terug op de Russische theatertraditie, dan staat daar ook een brandend actuele theater-realiteit tegenover

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Dit spel met het referentiekader -- de theaterlijst is dan de eerste metafoor -- houdt het actuele theater al langer bezig, en het kan dus niet verbazen dat het jeugdtheater hier expliciet gebruik van

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
De eerste categorie staat dan voor 'repertoiretheater'. Marianne Van Kerkhoven analyseert aan de hand van dit begrip een belangrijk segment van de actuele theaterpraktijk...Deze tekst vraagt duidelijk om een andere aanpak dan diegene die Greiff (die nochtans enkele jaren geleden in het NTG een zeer 'actuele' Woyzeck ensceneerde) eraan gegeven heeft...Het werken met wat men toevallig op zijn weg ontmoet, laat de actuele omgeving in al haar materialiteit in die produkties doordringen

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
De nu weer zeer actuele Algerije-proble-matiek kon niet verhinderen dat bepaalde scènes gewoon weggelachen werden

Nr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
Wat schort er dan aan het actuele drama-aanbod

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
verdedigbaar, in functie van actuele en toekomstige operaprojecten -- beletten de structurele uitbouw van dit alternatief

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
kozen enkele Nederlandse voorstellingen uit, die representatief zijn voor vormgeving en dramaturgie in het actuele jeugdtheater

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
De pas opgerichte scholen IAD (Institut des Arts de Diffusion) en Insas (Institut National Supérieur des Arts du Spectacle) leverden theatermakers af die op de hoogte waren van actuele theatervormen


Toon volgende resultaten