Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


232 document(en) met "actief" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
gemaakt van diegenen die opgericht of medeopgericht zijn door lagere overheden, rechtstreeks ressorterend onder de verantwoordelijkheid van één van deze overheden, en van diegenen die specifiek actief zijn

Nr. 33, Maart 1991 • Alexander Baervoets • Michèle-Anne De Mey : Van Fancy Fairs...
Als kind was ik zeer actief in de middens van de parochiewerking, met de fancy fairs, de buurt- en schoolfeesten...Mudra Op zestien ben ik toegelaten in Mudra, op volgens mij een van de betere momenten van de school, toen Béjart ook nog werkelijk als directeur actief was

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Een organisatie die specifiek actief is als kinder- en jeugdtheater en figuren-theater met een spreidingstaak - met uitzondering van de organisaties, opgericht of medeopgericht door lagere overheden

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Dit gebeurde bijzonder origineel: mevrouw Perdigao richtte een schrijven naar verschillende dans- en theaterorganisatoren in Europa die actief waren in het circuit van het nieuwere theater...en deed dit door de top van de Europese hedendaagse theater- en dansscène naar Lissabon te vragen en ook door actief te coproduceren

Nr. 36, December 1991 • Paul De Bruyne • Tone Brulins wondere wereld
De voorbije jaren is Brulin - als hij al met toneel bezig was - alleen maar actief geweest als schrijver...Met name Rufus Collins van de multi-culturele groep De Nieuw Amsterdam heeft er voor gezorgd dat Brulin actief is gebleven

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Misschien is dat een element in de 'hautaine' houding van de kunstenaar (én critici) tegenover het 'gesjoemel': de cultuurmanagers - of ze nu in traditionele bastions of in vernieuwende centra actief

Nr. 38, Mei 1992 • Dirk Vanhaute • Het kindertheater zit in de lift. Een...
Overigens, in Gent zijn dan wel vier producerende gezelschappen actief, maar daarnaast moeten de grote steden niet te veel pluimen opsteken

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
Dat de acteurs de ganse tijd op de scène zijn, heeft als resultaat dat ze niet meer geïsoleerd bezig zijn met hun specifieke rol, maar dat ze actief zijn in het geheel

Nr. 41, April 1993 • Patrick Jordens • Tussen literatuur en theater
Behalve dat hij kinderen uitnodigde om actief aan zijn werkstuk te participeren, bestond er verder nauwelijks overeenkomst met de eerder vermelde theaterprodukties

Nr. 42, Juni 1993 • Paul Demets • Kunst als hamvraag
de ander wil toeëigenen of omdat niet iedereen even actief is. Bovendien wordt de structuur die ze hebben opgezet bedreigd door een andere, in bruin en rood linnen geklede groep, die traag op de

Nr. 42, Juni 1993 • Luk Van den Dries • Dovende en brandende fakkels
En kunstenaars die op verschillende terreinen actief zijn moeten zich nu administratief bijscholen willen ze nog aan overheidsgeld geraken

Nr. 44, Februari 1994 • Tuur Devens • Signaal '93: een blik achterom
De Fevecc (Federatie van Vlaamse erkende Culturele Centra) had het bekende gat in de markt gevonden, een terrein waarop andere culturele organisaties niet actief waren, een gebied om uit te bouwen

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
Hoe artificieel gecreëerd ook, in Hendrik V is het geluidsdecor eminent levend, actief en prominent aanwezig

Nr. 45, April 1994 • Hugo Durieux • Het zachtjes breken van een takkenbos
Dat is geen punt; publieken zijn aan het leren dat ze actief moeten worden, en dat zij zelf voortdurend moeten kiezen op welke elementen van het aangebodene ze zich zullen concentreren, en hoe ze die

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
Hij had ook literaire ambities en was in verschillende kamertheaters actief

Nr. 48, Februari 1995 • Tuur Devens • Twee boeken over beeldend theater in Nederland
Regen Als ik na de voorstelling met Hinderik de Groot praat, en zeg dat Regen onder andere het beeld schetst van iemand uit de jaren '70 die politiek-revolutionair actief is, maar

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Verwonderlijk is dat niet: de waanzinnige bleef bijvoorbeeld ook als dichter actief (een minor poet dan hij daarvoor was, weliswaar), maar ondertekende zijn verzen steevast met 'Scardanelli', en

Nr. 49, April 1995 • Alex Mallems • Te kijk en te koop
Met Annemirl Van der Pluijm en Eric Raeves (die zijn choreografisch talent al liet zien in zijn solo's en die bovendien ook als kostuumontwerper actief is, o.a

Nr. 50, Juni 1995 • Lukas Vandenabeele • Etienne Decroux
Lukas Vandenabeele, ook te gast op De Beweeging, leidt de gekozen tekst in. Hij studeerde in 1977-1978 in Parijs bij Decroux, en was in de jaren tachtig als mimer actief, onder meer in het door hem

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Hoge eisen uit eerbied
Maar wel met ogen open, blik op scherp, pen gepunt, en hersens op actief


Toon volgende resultaten