Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


40 document(en) met "absurditeit" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
een beeld dat door zijn absurditeit doet lachen én onbehaaglijk voelen

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Dans op het Kaaitheater: Over lief en...
zo is. Narcisme moet men kunnen aanvaarden als kenmerk van een theatervoorstelling, zoals absurditeit of agressiviteit

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
Begin februari een directeur benoemen die 5 maanden later zijn artistieke opties moet waarmaken in een nieuw theaterseizoen is een tweede absurditeit, die er wellicht mee oorzaak van is dat een aantal

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Afwisselend goochelend met de euforie van de technologie, de materiële naast de nooit bereikte ideologische democratisering en de historisch gegroeide absurditeit van het theaterdecreet, en zwaaiend

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
voorbij"; niet het cynisme tekent hen; zij zijn eerder drager van een donkergekleurde hardnekkigheid om te overleven; tégen de absurditeit in en tégen de dood in, die reeds bij leven tracht toe te slaan

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
Een ver doorgevoerde fantasie en inzicht in de leefwereld van het kind (absurditeit

Nr. 17, Maart 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Tweemaal Shakespeare: Othello en Koning Lear
absurditeit van het bestaan, over een man die zijn dochters verliest enz

Nr. 19, September 1987 • Jef De Roeck • Geen staalkaart van het theater in Oostenrijk
Die Letzten Tage der Menschheit is een satirische kreet tegen de oorlog en de menselijke verdwazing, een aanklacht van de absurditeit dat volkeren en klassen die met elkaar zouden kunnen overeenkomen

Nr. 24, December 1988 • Christel Op de Beeck, An-Marie Lambrechts • BEAT FÄH
Zijn dagen hebben een soort van Benedictijnse absurditeit, die hem hardt in zijn zucht naar zelfbevestiging

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Bernhard wentelt zijn personages in taal die, hoe overvloedig ook, hoe eindeloos soms, ontoereikend uitvalt als mechanisme van uitdrukking van tragisch onvermogen, nooit van zelfgenoegzame absurditeit

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Details houden de toeschouwer daarbij alert voor de absurditeit van het gegeven: een om het uur rokende klok, of op snurkgeluiden reagerende lampen - hoe luider men snurkt, hoe feller ze gaan branden

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Zijn vertrekpunt is het motto dat Strauss aan de tekst laat voorafgaan en dat ontleend is aan het oeuvre van Georges Bataille: "Als ik in het hart van de angst een bevreemdende absurditeit zachtjes

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
evenals die andere absurditeit, van een ondraaglijke vulgariteit: willen 'verbazen'! ...daarom... kom niet tegenover me zitten en spreek niet

Nr. 36, December 1991 • Benoît Vreux • Van leeg tot barstensvol
Op die manier wordt de absurditeit een mogelijke lezing van de wereld en is het theatrale resultaat opmerkelijk en overtuigend...Het theater is het beste middel om die dubbele absurditeit weer te geven

Nr. 37, April 1992 • (advertentie)
De Meeuw'. Ook 'Drie zusters' gaat over macht en onmacht van de mens en zijn idealen tegenover de tragiek en de absurditeit van het dagelijkse leven

Nr. 43, November 1993 • Bruno Koninckx • Kartonnen, holle en andere dozen
Doorheen de ongeveer zestien fragmenten, monologen, dialogen of langere verhalen, is er een weldoende, goed uitgebalanceerde afwisseling tussen door hun absurditeit dolkomische of door hun trieste

Nr. 50, Juni 1995 • Dirk Lauwaert • Het schot in de spiegel
haar eigen contradicties en absurditeit verdoezelen

Nr. 51, Augustus 1995 • Jan Joris Lamers • Het toneel helemaal leegruimen
De toneelspeler is een leugenaar en de toeschouwer is ook een leugenaar en dat alles tezamen is van een unieke absurditeit

Nr. 51, Augustus 1995 • Marleen Baeten • Accidents de parcours
aanvaarding van de absurditeit van het leven de essentie uitmaakt van het geloof, MB). (...) 'In deze razende, hysterische tijd kan de religie ons niet verlossen van ons gemis...De absurditeit van dat alles ontloop je helaas niet...De lange rit in de verzengende hitte was zonder twijfel een fysieke en geestelijke bezinning over de absurditeit van het topsporter-zijn, misschien wel over de absurditeit van het leven zelf

Nr. 52, Januari 1995 • Tuur Devens • Een mens: schudden voor gebruik
Kafka's werken worden het menselijk leven en de maatschappij een labyrint, een absurditeit waaruit niet meer te ontkomen is, een wereld die je achtervolgt en waarop je geen vat krijgt