Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "Zijn Vrek"Nr. 5, Januari 1984 • (advertentie)
Er zijn meer dan 1000 Raiffeisenkassen die graag bewijzen wat uw spaarbank voor u kan doen...Appel - De Vrek wo 29 feb_Baal - Maria do 15 ma _Jozef van den Bergh Troev of de verdronken visser za 28 apr _De Mexicaanse hond

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
De reactie op zijn weggaan in het gezelschap is enerzijds opluchting omdat heel wat spanningen zijn opgeheven en anderzijds spijt om het verlies van zo'n groot vakmanschap...Zijn monopoliepositie en zijn manier van werken zijn op termijn nefast gebleken: op de duur ga je niet meer (mee)denken...De ervaringen bij het werk aan Arme Cyrano en Pak 'm Stanzi zijn een revelatie voor mij; deze voortdurende recherche naar elke nuance in de taal, het woord als het woord in zijn volle betekenis

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
De stad zou het in pacht geven aan het ministerie van Karel Poma die dan over het gebruik moet beslissen ; werken zijn nodig om het opnieuw bruikbaar en veilig te maken...Tone Brulin kiest wel teksten uit zuidelijke regionen maar eigenlijk is het altijd 'zijn' stuk dat hij overdoet...opnieuw rechtkrabbelen nadat ze op hun smoel zijn gevallen

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Een stroomversnelling in zijn carrière betekent zijn samenwerking met regisseur Walter Tillemans in KNS-Antwerpen; met hem realiseert hij o.m...een belangrijke rol, niet alleen de theaterervaring, maar vooral zijn persoonlijke ervaring, dat wat hij meemaakt in zijn leven...Walter Tillemans is nog steeds op zoek naar dat ideaal van een populair kwaliteitstheater, maar zijn huidige financiële situatie dwingt hem tot te veel commerciële toegevingen en zijn groep bevat te

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
De vrek wordt bij mij een man die zijn principes verdedigt...Daarna moet mijn vrek weer naar de juiste plooi, naar zijn rang en stand...Maar grote acteurs zijn niet zuinig, en in deze Vrek (o ironie) springt Versyp kwistig met zijn middelen om

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
relatie tot zijn Franstalige medeburgers als in die tot zijn "beschaafd spre- Rechts: Het koffiehuis - Dirk Roofthooft, Jacqueline Kaptein en Martin de Smet - Foto Ellen Kooi...effecten". Herman Gilis botst vooral met die kleinburgerlijke houding van telkens weer "iets orgineels te willen zijn, iets wat we nog niet gehad hebben"; "en nu zijn dat dus de Vlamingen, omdat ze zo emotioneel...Zijn Vrek behoort tot dat "mooie-plaatjes"-theater dat door het NTG met gemak te recupereren is, met succes te integreren, zonder ook maar aan functionering te moeten raken

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Het ideaal zou wel zijn, dat de voorstellingen geheel kosteloos zouden zijn, zoals diensten in de kerk, zoals de lessen in de volksschool, daar toch een goed-geleide toneelgroep ten minste een even...door het aantrekken van een algemeen aanvaard schrijver (Hugo Claus). Nederlands Toneel Gent - Foto Paul Van den Abeele Het zijn stuk voor stuk verdienstelijke pogingen maar ze...Ten derde onderschat De Grauwe de negatieve aspecten van zijn voorstel: -- de commercialisering zonder einde van het theater dat zijn concurrentiepositie als ontspanningsfabriek t.o.v

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
waren). Het complexe decor met zijn realistisch stukje landschap, met een mirakelbeekje, met zijn allegorische doolhof (die wel grafisch prachtig, maar toneelmatig inexpressief is), zijn prachtige steile trap...De raamvertelling, waarin Pasolini zijn anekdotes en dialogen plaatst, houdt Liebens sober, zonder breuk: in feite vertelt de man over zijn laatste dagen voor zijn dood, met...Die gezelschappen zijn er met veel moeite ooit gekomen en daarna zijn ze tegengevallen

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
Vandaag zijn complexe teksten zijn uitgangspunt, wat aan de acteursregie veel meer eisen stelt...een...? 5. Hoe absurd deze utopische prognoses misschien ook zijn, één ding is duidelijk: er zijn bewegingen/ gistingen aan de gang in het theater-veld en de terminologie waarmee de kritiek ze...Ook al functioneren de verschuivingen in het theaterveld niet meer volgens de al lang bekende as, een centrum zal er altijd (nodig) zijn en een marge zal er ook altijd (nodig) zijn

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • Vorm geven aan centrale mythen
Johan Thielemans wil in zijn bijdrage reageren op Gezocht: Profiel van een gezelschap van Marianne Van Kerkhoven (Etcetera 24). Volgens hem vormen de grote schouwburgen door hun architectuur een...Als we in Vlaanderen problemen hebben, delen we die met het buitenland, ook al zijn onze moeilijkheden van een andere aard...Op dit ogenblik zijn er tekenen genoeg dat Vlaanderen over een generatie jonge regisseurs en acteurs beschikt, van wie men geredelijk mag aannemen dat ze aan dit project op een interessante manier

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Hierdoor sluit de produktie ook aan bij de lezing van De Vrek, waar deze tegenstelling het meest gedetailleerd was uitgewerkt, door zijn onderkoelde toon, door zijn uitgepuurde, wat ascetische...Zijn rijk en zijn lichaam, zijn persoon vallen onmiddellijk en volledig samen...Dat 'komische' leest het publiek af uit zijn ouwelijke pak, zijn spreekwijze, zijn gebarensysteem, vanuit de waarneming

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Hildegard De Vuyst • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
een puber die uit zijn vel barst en niet weet welke kant hij uitbarst; vandaar de omvang van zijn atelier...Heeft dat op zijn beurt een invloed op wat je doet ? "Ik vind dat je niet bang of vies moet zijn van een zeker succes zolang je maar blijft beseffen dat de grootte van je succes in meerdere...Dat komt het produkt ten goede omdat iedereen dan perfect de samenhang en zijn aandeel daarin, begrijpt

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Wanneer de acteurs niet aan het woord zijn, trekken ze zich terug, ver naar achter en luisteren, kijken, zijn aanwezig...Er zijn nauwelijks nog stilzwijgend afgesproken conventies tussen op en voor de scène, alleen dat voor de scène mag lachen en voor het overige eigenlijk zijn smoel moet houden (maar dan zou het wel de...interessanter zijn dan een afgewerkt resultaat dat zijn werkproces achter zich uitwist ? Het RVT heeft met deze Oedipoes (regie : Ignace Cornelissen, artistiek leider van Het Gevolg uit Turnhout) voor

Nr. 37, April 1992 • Maarten Van Steenbergen • boekbespreking /
Daaruit valt af te leiden dat de meeste schrijvers weliswaar theaterliefhebbers zijn, maar dat ze niet per se iedere min of meer belangrijke theatervoorstelling hebben gezien...zijn essay Ontmaskering van een kwelling stelt docent cultuurfilosofie en ethiek Ronald Commers dat vele regisseurs meer geïnteresseerd zijn in het opvoeren van hun eigen 'theateren', dan in het...De overtuiging is er dat theater iets kan uitdrukken, dat de wereld van het theater een theater van de wereld kan zijn

Nr. 69, Januari 1999 • Myriam Van Imschoot, Rudi Laermans • De sprong van Nijinski
Die staat in het geval van het ballet uiteraard niet los van het totale scenische dispositief, met zijn artificiële belichting, zijn gestuurde focalisatie van de publieke blik, enzovoorts...Aan zijn vrouw vertelde hij dat het hem niet om de virtuositeit ging, wel om liefde, schoonheid en puurheid - om het 'zijn' van een fractie van de oneindige geest van God: 'Dat was wat ik wou bevatten...Misschien is Nijinski inderdaad ondanks zijn verwoed iconoclasme in de Sacre-choreografie toch nog aan het gratie-ideaal blijven vasthaken, met name in zijn respect voor the economy of forces, de

Nr. 112, Juni 2008 • Ivo Kuyl • De tragische kant van de komedie
Er gaapt een onoverbrugbare kloof tussen zijn en denken, zijn en moeten, leven en werkelijkheid...Daar wordt het kader opnieuw mimetisch, omdat zijn komedies metafictioneel zijn, dat wil zeggen: uitnodigen tot een reflectie over de manier waarop de tragedie en de daaraan ten grondslag liggende...vrouwen hier niet zozeer waardevol omdat ze zijn wie ze zijn, maar omdat ze baden in de aura van een prestigieuze ander

Nr. 113, September 2008 • Tobias Kokkelmans • Een Molière die geen Molière is
Dat hij een revolutionaire dwarsdenker zou zijn geweest, was vooral de wensgedachte van de Franse Revolutie zelf, die hem ruim een eeuw na zijn dood als dichter des vaderlands wou propageren...Zo belichaamt Harpagon, het hoofdpersonage in De Vrek, niet op zichzelf het thematische brandpunt maar pas in combinatie met zijn omgeving: zijn knechten en zijn kroost...Hij fungeert als het geweten van zijn meester: trapt Don Juan een heilig huisje omver, dan slaakt zijn hulpje een diepe zucht


Development and design by LETTERWERK