Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1198 document(en) met "Zijn " • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • Clavigo
Clavigo is een haastig neergeschreven gelegenheidsdrama van de jonge Goethe en behoort niet tot zijn beste werk...Interessant is hierbij niet zozeer de herinnering aan de idylle met Friederike Brion uit zijn Straatsburgse tijd dan wel een breuk die op het tijdstip waarop Clavigo werd geschreven, nog te gebeuren...De intrige is ontleend aan de toen pas verschenen memoires van Beaumarchais, die daarin vertelt hoe hij naar Spanje reisde om er zijn zuster te wreken, die door haar verloofde in de steek was gelaten

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Als Tasso opstaat neemt hij zijn karakteristieke houding aan: lichtjes voorovergebogen, grote stappen nemend, steeds gesticulerend met zijn rechterhand...Decorte schakelt over naar Goethe, doet alsof hij zijn voorbije interpretatie verwerpt en begint zijn twijfel in alle toonaarden te spuien...De hertog verklaart Tasso voor gek, werpt zijn masker van domheid af - dat dit een masker zou zijn is enkel Torquato Tasso (Het Trojaanse Paard) Foto Herman Sorgeloos

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
de dichter in zijn tekst te treffen - en de acteur in zijn lichaam, om beide op die manier te ontmantelen...Let je op zijn stemvoering, dan merk je al gauw dat ook dit slechts schijn is. Je gaat hem er zowaar van verdenken uit zijn eigen epos te reciteren...kan afvragen of ze nog anders dan als citaat te brengen zijn (Duitse acteurs mogen zich over deze vraag buigen). Hiermee zijn we dan terug waar we zijn moeten: bij Goethe

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Wanneer Alceste met zijn bloemen voor zijn aanbedene staat maakt hij zich kwaad...Zijn zwaarlijvigheid wordt nooit gecamoufleerd, maar getoond voor wat ze is. Als Woyzeck bijvoorbeeld draagt hij een tricot-pakje waarin zijn dikke buik extra geaccentueerd wordt...Er wordt de toeschouwer geen bepaalde visie op een stuk, geen bepaald thema in een stuk getoond, maar het stuk met al zijn mogelijke inhouden, vermenigvuldigd met de realiteit van de theatermakers

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra...Lees het interview met 'de eeuwige outcast van het Vlaamse theater' en het relaas van zijn omzwervingen in 1982...Luk Van den Dries bespreekt zes boeken die aan het oeuvre van Müller zijn gewijd

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Enerzijds zijn dat scènes die het verhaal laten voortgaan, anderzijds zijn het momenten van reflectie die in parabelvorm gegoten zijn...De intimiteit en de bescheidenheid van het verslag verbergen / verzwijgen de moeilijkheden, tegenslagen, harde confrontaties waardoorheen zijn werk tot stand gekomen moet zijn...Mediocriteit en domheid zijn immers de grootste krachten die er zijn

Nr. 3, Juni 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Moest natuurlijk zijn 'theaterrevolutie

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Tien jaar Internationale Nieuwe Scène Wanneer je Charles Cornette vraagt wat voor hem de hoogtepunten van tien jaar Internationale Nieuwe Scène zijn, antwoordt hij: "De mensen die we ontdekt...Er zijn momenten geweest waar de democratie ondemocratisch werd", geeft Charles Cornette toe...nadat zij met Luis Valdez en zijn groep, op doortocht in Brussel, kennis hadden gemaakt

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
En het zijn niet alleen gezichten of namen van acteurs die veranderd zijn; de werkelijkheid van 1972 is niet die van 1983...Met zijn sterkte toont dit beeld tevens zijn broosheid, het roept een gevoel op van: als dat maar goed afloopt...Het zijn allemaal typische kenmerken voor het volkse theater zoals het door de Nieuwe Scène in zijn vroegere produkties ontwikkeld werd

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Oorspronkelijk regiewerk, beeldrijke inbreng van Dehert (zijn Woyzeck verraadt zijn filmervaring) en een eigen speelstijl zorgen voor artistiek boeiend theater met relevantie naar de theaterevolutie...Boude-wijn Vander Plaetse werd opgevolgd door Daan Hugaert, een acteur die zijn beleid nooit kon waarmaken omdat zijn plannen stuitten op geldgebrek en een verschil in visie tussen directeur en raad...Ik wil geen regisseur zijn die zijn acteurs als pionnen gebruikt

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
De acteur stelt elementen ter beschikking; de toeschouwer schikt en organiseert ze vanuit zijn eigen persoon (menselijk bewustzijn, levenservaring, theatrale waardetoekenning, betekenend vermogen...Het verregaand negeren van dit creatieve aandeel van het publiek in elke opvoering heeft zijn tijd gehad...De creatieve rol van de regisseur, als organisator van meer dan enkel de mimetische impuls van de acteur, van meer complexe impulsen dan in de vooraf reeds beschikbare speeltekst opgenomen zijn, ligt

Nr. 3, Juni 1983 • Jan Fabre: Het is theater zoals te...
Terwijl hij spreekt, klopt hij ritmisch met holle handpalm op zijn mond...my mother said Und zeigte mir das Fotobuch meines Gross- Eigenlijk hield ik niet van mijn grootvader, maar door zijn dood ben ik van hem gaan houden A hard, cool tombstone

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
heb je mensen gezocht die gewoon zichzelf konden zijn in de verwachting dat - net omdat ze jong zijn - deze gevoelens hun meest persoonlijke gevoelens zouden zijn "Ik wou geen beroepsacteurs...De vraagstelling was (en dat is een grote vraag van de hedendaagse kunst): is iets mooi in zijn context of kan je iets mooi vinden buiten zijn context...Nu de voorstelling er staat, zijn ze zich wel bewust wat ze op de scène aan 't doen zijn

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Deze drie stukken, Creative Hitier Act, Sea Salt of the Fields en After Art geven best zijn inzichten weer in de conflicten die creatief zijn in de kunst met zich mee brengen...Zijn stukken zijn meer symbolisch en conceptueel dan fysiek...Lichaamsbewegingen zijn nooit eenduidig ; het visuele kan geapprecieerd worden los van zijn functie in de performance om zijn esthetische en conceptuele betekenis

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Op zijn 39 ste geeft hij, na zeven jaar artistiek leider en huisregisseur van het Ro-Theater (Rotterdam) te zijn geweest, ontslag...Er kwamen berichten op me af: zijn holy day, zijn wandelingen door het woud,... ja daar schrik ik wel van terug...Acteurs die de opdracht hadden op een nacht een acteur zo te verrassen dat zijn reactie voor mij een sleutel kon zijn voor de scène, Dat wil zeggen dat je op dat moment acteurs hebt die niet uit de

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Emigré zijn is ontheemd zijn, gestraft zijn...Humphrey Bogart met bezopen smoel en sigaret, en Peter Lorre met op folteren beluste oogjes zijn dat ook...Op weg naar de bank zal hij ook morgen niet voor de voeten worden gelopen met afwijkende, zijn zekerheden in gevaar brengende denkbeelden

Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Theodor Shank : American Alternative Theatre Met het Amerikaanse alternatieve circuit zijn we in Europa voldoende bekend

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
zijn actief: The Impossihle Theatre: A Manifesto (1964) en Take Up the Bodies: Theatre at the Vanishing Point (1982). In zijn recentste publikatie, Blooded Thought: Occasions of Theatre (bestaande uit zes...Zo neemt het duiden van zijn titel verscheidene bladzijden in beslag). Volgens hem zal het theater de volgende vijftien jaar op de taal gemodelleerd zijn; zijn tekst, door het taalspel een aardige...Blau's boek bewijst dat, mits onderlegdheid en inspanning, theaterkritiek gewaagd kan zijn aan de 'elitaire' en meer gewaardeerde literaire kritiek; dat ze een forum kan zijn voor recente

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Lear met zijn bretellen heeft meer weg van een verlopen kruidenier en Gloucester en Kent... het zijn kl..., nee sullen...Ze zijn met zijn drieën verliefd op dezelfde vrouw". Komt door die drie zusjes en één man ; een mens denkt dan onmiddellijk aan drie mannen en één zusje...Wanneer kunst de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste gevoelens wordt, kan het best leuk zijn voor wie ermee bezig zijn, maar of het even plezierig is voor wie er moeten naar

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
Walter Verdin gaf met zijn Pas de Deux een theatraal geïnspireerd concert tijdens De Nacht van het Brusselse Nachtleven...Toch probeert hij grote onderwerpen te behandelen vanuit zijn persoonlijke visie...Zijn King Lear blijft voor mij de hit van het festival


Toon volgende resultaten