Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "Zeus bij de Grieken"Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Hij stond symbool voor de vele geheimzinnige en oncontroleerbare machten die in de natuur werkzaam zijn: de kracht die de bomen doet groeien; die telkens opnieuw in de lente de natuur tot leven wekt...Wat de eerste aanpassing betreft, zien we dat waar Adé ongenuanceerd het woord God gebruikt, Van Hove terecht opnieuw differentieert tussen Dieu = God; Zeus = Zeus; fils de Zeus = Zoon van Zeus...naar de bliksemschicht die zijn moeder doodde bij zijn eerste geboorte), naakt (als bij de geboorte), met katachtige grime (een van de verschijningsvormen van Dionysos is een leeuw) verschijnt-dus precies

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Het basisgegeven is immers in alle opzichten hoogst dubbelzinnig, zelfs enigszins enigmatisch: een bijna-dode bezit een voor de oorlog beslissend dodelijk wapen, een stervende moet de Grieken aan de...naar het wrede bloedvergieten in Troje, dat Muller in zijn tekst impliciet meer dan eens hekelt (de tekst legt Odysseus bij voorbeeld enkele keren de woorden 'slachten' en 'slachter' in de mond). De...Dat men - bij voorbeeld - het sterven als een vrolijke narrendans zou kunnen voorstellen, zoals de verdwenen visuele traditie van de danse macabre voorhield; dat in de middeleeuwse en vroegmoderne

Nr. 64, Juni 1998 • Steven Heene • Een schokkende sint-vitusdans
Terzelfder tijd beschouw ik deze tekst als een poging om het verband aan te tonen tussen deze vier voorstellingen en de verering door de oude Grieken van de god Dionysus, zoals beschreven door de 27...Het moment lijkt dus gekomen om Dionysus ten tonele te voeren, deze zoon van Zeus en Semele, god van de wijn, van de chaos, van de muziek, van de roes...Volledig naar Dionysische traditie voelen de drie koppels zich één worden, zoals eeuwen geleden ook de Bacchische koren van de Grieken het leven vierden met zang en dans

Nr. 79, December 2001 • Klaas Tindemans • Ik had een Wet in mijn lijf....
Zeus, de verkrachter, bleef negen nachten bij Mnemosyne en verwekte negen kinderen: de Muzen...Maar de bewerkers Decorte en Lanoye gaan een stap verder, ze voeren de rivale op, Creüsa, dochter van de koning van Corinthe (bij Decorte heet ze Betonfleisch). Terwijl Euripides de banaliteit van de...Het resultaat is alles behalve een reinigingsritueel: noch bij de figuren, noch bij de waarnemers - het publiek

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
De Duitse filosoof Peter Sloterdijk omschrijft die klassieke (of traditionele) theorie als 'gelukkig' en 'joviaal'. 'Joviaal' wijst etymologisch naar Jovis, Jupiter, de Romeinse oppergod, Zeus bij de...navolging van Critchley geeft Van Bastelaere als voorbeelden van zo een troeblerende instantie: de idee van het Goede bij Plato, de God van Paulus en Augustinus, de morele wet bij Kant, de 'joden' bij...Erwiil Jans, Medea of de ironie van de gemeenschap, in: Etcetera 79, jrg.19, december 2001,p.5-10 3. Bij de presentatie van zijn boek gaf Rudi Laermans aan dat hij in zijn denken over de

Nr. 108, September 2007 • Pieter Verstraete • Het exces in het luisteren. Performativiteit van...
Bij de oude Grieken weergalmde het stemgeluid doorheen het trechtervormige mondstuk van een weerbarstig masker en zo ontstond het principe van het persona: in het doorklinken (per-sonare) van een stem...de lege ruimte van de scène ligt de oorsprong van het personage bij monde van de geluidstechniek...Er zit iets van die oerkracht van de donder in de klank van het woord dat god is gaan betekenen (Zeus bij de Grieken, ‘deus’ bij de Romeinen). Is het toeval dat ook het moderne Italiaans voor donder


Development and design by LETTERWERK