Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


38 document(en) met "ZIJ met Vera" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Daarom treedt het niet alleen met veel feeling en smaak op als receptieve schouwburg, ook intervenieert het zelf op de theatermarkt met een eigen acteursopleiding en produkties die daar in het...De unanieme lof heeft echter niets met deze petite histoire en alles met de zuiverheid van het bereikte resultaat te maken...De culturele betekenis van het Théâtre 140 moet je er zelf uit distilleren en deze is niet gering: met veIe groepen maakte België voor het eerst kennis dank zij het werk van Dekmine

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
Maar uitgerekend deze regering beknibbelt het schamele budget van Cultuur, een sector die toch al met niet meer dan enig zakgeld naar huis gaat...Dat cultuur hèt uithangbord van een gemeenschap is - om even met p.r...de Vera Cruz" van Jo Coppens, Theater Frederik, "An Ideal Husband" door Maatschappij Discordia-Onafhankelijk Toneel, reisimpressies en leestafelkruimels

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Met zo een punkerke met een mauve broekske aan, enfin 'aan', 't is te zeggen, toen lag het op de grond, en zij daarbij; en heel het kot onder de stank, ... juul En wie was dat met zijn mauve...Tracht je te herinneren, of er in de verhouding van Vera met de anderen geen perioden, of momenten, waren waarop ZIJ kwaadaardig was, of gewoon maar verkeerd...En ze kruipen weg, mijnheer Van den Water, als pissebedden voor de zon (zakelijk) Maak u geen zorgen, u hebt geërfd wat ZIJ met Vera hebben aangericht

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Enkele accentverschuivingen niet te na gesproken, die te maken hebben met de andere historische afstand to.v...vandaag de kern van de werkelijkheid uitmaken, de inhouden waarbij zij aansluiting vinden en waarom...wereld, met vijf zintuigen om de hedendaagse realiteit op te nemen

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Het relatieve artistieke succes van Vera van Luk Van Brussel mag dus niet met overdreven gejuich onthaald worden...Een analyse van het werk van Luk Van Brussel, met als orgelpunt het geslaagde Vera bevindt zich dus ietwat in het luchtledige...Het grensgebied tussen realiteit en fictie Luk Van Brussel is, naar hij zelf zegt, niet beïnvloed door het drama van de jaren '70, waar hij, met name in Vera, vaak verwantschap mee vertoont

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Waar ze vroeger zei: "Je trouwt niet alleen met een meisje, maar ook met haar familie", keerde ze dit nu probleemloos om en beweerde: "Tenslotte trouw je met het meisje, en niet met de familie...Waarom zij niet trouwen met goeie jongen...Die hebben gezegd: zijne dochter trouwen met Mohammed Zati". En dan, als zij niet trouwen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Blindenstraat 20, 03/234.21.73) Antwerps Amusementstheater Startte in 1983 met De Rat van Alex Van Haecke ; willen 'volkstheater met inhoud' brengen naar het voorbeeld van het Gents...Amusementstheater van Eddy Daese ; werken met vaste kern op semi-professionele basis ; Van Haecke plant met zijn andere v.z.w...Meistraat 2, 03/231.97.50) Theater Herman Verbeeck Gestart in 1978 als muziektheater in samenwerking met het Vlaams Mobiel Kamerensemble (met o.m

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
Glenn Ross (inderdaad, de Pulitzer Prize), aangevuld met Pirandello (Ieder zijn waarheid), Shakespeare (Driekoningenavond) en Noel Coward (Private Lives) en wat West End: keurig, verzorgd burger-lijk toneel...Zoals het NTG, dat zijn huisregisseur, Jean-Pierre De Decker, enkel opstelt als co-regisseur, en voor de rest bijna uitsluitend met gasten werkt: het voorbije seizoen toonde ook een intrinsiek boeiend...Acteur Gie Dermui, wiens invloed op HTP's Scènes/Sprookjes altijd onderschat is, gaat samen met een andere (ex

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Voor mij is De Sapeurloot, samen te vatten als een komedie over een op "ontrouw" betrapte man die dit incident verbaal uitvecht met zijn twee vriendinnen, met als finale vaststelling hun gezamenlijke...Johan Thielemans HORA EST Auteur: Paul Coppens; groep: KVS; regie: Marc Bober; dramatur-gie: Marc Van Wesemael; decor: Andrzey Wisniewski; met Jef Burm, Ann Petersen, Vera Veroft...Goed: zo zou men met acteurs kunnen omgaan (en het gebruik van de met micro versterkte stem zorgt voor een wat lange demonstratie van hoe men teksten kan zeggen), zo zou men een scène kunnen gebruiken

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
De jonge Sam werd er vertrouwd met het leven op de boerderij en omwille van het plezier en gemak waarmee hij met dieren omging leek hij wel voorbestemd om veearts te worden...Hij gaat spaarzamer omspringen met verbale aria's tijdens dewelke acteurs al te vaak geen blijf weten met zichzelf...Blijkbaar is de "gravin" ingereden op Eddie's truck en aanhangwagen met paarden, met een enorme knal als gevolg

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De moeder onderhoudt een verdachte relatie met een hond (denk ik) die Freddy heet en zij laat twee "therapeuten" opdraven voor haar zoon: een psychiater die in een eerste confrontatie met de "patiënt...Hij/zij kon er getuige zijn van vijf uiterst verzorgde voorstellingen, gebracht met grote theatrale gevoeligheid...Ook opvallend zijn de ontwerpen van A. Exter, gekenmerkt door een groot dynamisme en een wervelend kleurgebruik; zij werkte met sculpturen, stellingen, platforms, trappen, ladders en bewegende

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Deze tweede stap, zo moest Benning met spijt toegeven, werd door slechts weinigen gezet: "In overeenstemming met een minderheid van ons publiek, die we steeds hebben proberen te versterken, zijn...Zijn vlucht voor het contracthuwelijk, samen met de levensgenieter-zwerver Valerio, wordt een zoektocht, vol Sehnsucht maar met prettig gestoorde humor ook, naar de pure vrijheid van de natuur: gewoon...Met spanning, met ontroering zelfs kijk je toe hoe Voss zich steeds sterker achter zijn personage schaart, de verdediging van Ludwig op zich neemt, in diens vertwijfelde strijd tegen de verstikking

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Het biedt andere mogelijkheden en Nikolais werkt liever met dit dankbare instrument dan met marionetten...Hij heeft een grote uitstraling, danst en beweegt met overgave, en zingt dat het een lust is. Als ik zulke prestaties zie, denk ik altijd dat in landen zoals Engeland een acteur met deze kwaliteiten...En het is mijn laatste reddingsboei dat ik eens met een jonge regisseur zou kunnen werken, met Tanghe, met Perceval, met Van Hove

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
De vrouwen, Velsa en Vera, praten zo vlak en koel als mogelijk over de sado-masochistische relatie die Velsa met een jongeman, Emil, onderhoudt, dit op aanraden van Vera...Wanneer zij voor de rij piano's doorwandelt, zwijgend, sluit zij met trage rituele gebaren de klavierdeksels van de piano's. Tevergeefs echter...Agnes mag dan al volhouden dat ze op een stabiele wereldbol zit, dat ze die met de nodige zelfbeheersing in de juiste baan weet te houden, op het einde is ook zij beroofd van zekerheden die nooit

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Samen met Vera lijkt ze de enige die in haar streven kwetsbaar is. Ten slotte lijken ze elkaar teruggevonden te hebben...Zij wenden zich tot Barney Simon, artistiek directeur van het Zuidafrikaanse Market Theater, en samen met hem kwam de uiteindelijke tekst tot stand...Teater heeft uiteindelijk alles te maken met kinderachtigheid, met vroeger, met in de kast zitten, met vieze manieren

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Als vrouw én Indiaanse droeg zij de ondergang van haar volk met zich mee , dwars doorheen meer dan de helft van het Amerikaanse contintent...bijdrage over regisseur Jürgen Gosch, op dat moment te gast op het Brussels Kaaitheaterfestival met de produk-tie Der Menschenfeind (Molière). Zij besprak niet alleen Der Menschenfeind, maar had het o.a...Wie denkt dat dit puur improvisatie en geklungel is, dat ze daar maar om het even wat doen, vergeet dat hij/zij ook met regisseur Decorte te doen heeft, no sweat

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Een jonge generatie Portugese dansers werd, samen met pers en publiek, wakker geschud en begon zelf, schuchter maar met kiemen van vastberadenheid, het podium op te eisen...Kampend met een slepende ziekte bleef ze op haar plaats in Acarte: ze zette naast de Encontres Acarte nog een jaarlijks weerkerende reeks op met uitsluitend Portugese choreografen...Zij realiseerden vier produkties en injecteerden heel wat geld in de organisatie van de Bienal Universitario da Coimbra 1990, een festival dat zo goed als alle Portugese hedendaagse dans op het

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
De vraag aan een filmcriticus en -theoreticus om een video te maken is een beetje vergelijkbaar met de vraag aan een beeldend kunstenaar om een tentoonstelling op te zetten (zoals b.v...Maar er is ook iets anders: het werken aan de manier waarop mensen zich tonen, wat bij theater toch heel belangrijk is. Er is bijvoorbeeld een belangrijk onderscheid tussen de manier waarop Vera...Men definieert dans altijd in termen van lichamen, complete entiteiten, maar Meg Stuart laat zien dat dat niet hoeft: je kan net zo goed met alleen lichaamsdelen dansen, met een hoofd, een voet, een

Nr. 39, December 1992 • ERwin Jans • "Ben ik dan uit de tijd gevallen?"
Afgesneden van een herkenbare (theater)taal werd ook het publiek geconfronteerd met een onbehaaglijk gevoel van 'onmacht en onbenul'. De Hypochonders verbindt de Strauss-trilogie van De Tijd met...metaforiek bloot die zij dan weer verbindt met bekende Freudiaanse thema's als de oerscène, het Oedipuscomplex, de castratieangst, de vadermoord, schuld en boete...alle moeite heeft om zijn eigen angsten te verbergen), was het hele verhaal slechts een strategie van Vladimir om Nelly te vermoorden en met de meid Vera an de haal te gaan

Nr. 44, Februari 1994 • Myriam Van Imschoot • Denken, construeren en dansen tegelijk
Myriam Van Imschoot gaat op zoek naar de betekenis van deze opdracht en vergelijkt het werk van Gaudreau met dat van Vera Mantero...Zij ervaart de relatie met het publiek - die onvermijdelijk theatrale component van de podiumdans - niet als een hindernis maar als een gegeven waarmee rekening moet worden gehouden...Met de confrontatie met het publiek is het kijkkader gezet, zijn de premissen van de voorstelling erkend


Toon volgende resultaten