Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


483 document(en) met "ZE TOCH OOK DOOD" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Maar de Woostergroup duwt de relativering en de nonchalance zover dat ze ook met gulle hand uit de zogenaamde 'low' of toch als minderwaardig beschouwde culturele vormen citeert: blackface-comedy...North Atlantic stelt een gesloten gemeenschap voor, waarin de vrouwen, ondanks het feit dat ze méér dan de mannen een groep vormen, toch ook méér geïndividualiseerd zijn; de mannen ontlenen hun...Als personages vormen ze één geheel zonder controversen; moreel zijn ze neutraal; ze ondergaan geen evolutie of 'Bildung' doorheen het stuk; ook het onderscheid tussen de 'goeden' en de 'slechten

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Chou ... tot de dood de touwtjes snijdt... Ze giert het salon uit...Bedenk toch... Ik moet m'n smoking... Marquise (die hem begrijpt) Ook mijn toilet is niet behoorlijk,.. Saturé 'n Minuut, baron... Marquise...Ik kan er niks aan doen... Belleken (legt de festoenen rond Nele): Da's toch zooveel schoon er... Nu zal ze misschien droomen?... Lamme 'nen Triestigen droom voor ons

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Als Van de Velde vervolgens zijn formalistische drang kwijt raakt, wordt ook de religieuze evocatie passief en teert ze op inmiddels al te vertrouwde vormen, zoals in Sinte Lutgardis (1928), Faust...bij wie Van de Velde als regisseur zelf ook hoort) en hij wil zich, toch mede onder het voorbeeld van het Duitse expressionisme, vrij-vechten...Zijn belangrijke stukken zijn dat niet alleen om wat ze ons over de mens Van de Velde verraden; ze zijn dat vooral omdat ze een evolutiemoment openbaren waarlangs de toneelletterkunde in Zuid

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Ook al is ze opgedrongen door de Sovjets en later door de partij...De Duitse industrie heeft dat begrepen en daarom hebben ze Hitier ook geld gegeven" "En die situatie is nog niet veranderd...zoverre is revolutie altijd opnieuw een verwachting, waar ze ook plaats vindt

Nr. 4, September 1983 • Jean-Pierre De Decker • Wat moest bewezen worden
met zijn moeder en zijn erg lelijke vrouw beweegt door een wereld van corruptie en misdaad, die van dief tot verrader wordt en zelfs na zijn dood van de lachwekkende hel die alle anderen zijn uitgesloten...de rol van Saïds moeder; ze is hiermee aan haar tweede versie van Les Paravents toe en schijnt ook stilaan tot de vaste kern van Chéreau's medewerkers te gaan behoren...En toch is dit een theatraal vertaalde anarchie die nergens écht verontrust

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Bovendien hoeft het onvermogen om in harmonie te kunnen leven of de dood die volgt op een moeizaam verworven hereniging met de geliefde niet negatief te worden uitgelegd...Dat kon ook niet uitblijven na de reeks successen en de enorme produktie van de afgelopen jaren...Ai lijkt de benadering van Noréns drama realistischer dan die van Komrij's stuk, toch zijn ze beide even artificieel

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Zoals blijkt, kunnen ze niet alleen een produktie op poten zetten, maar weten ze ook gemakkelijk geld bijeen te krijgen, want tot op dat ogenblik gaat alles zonder subsidies...Ook in het huidige bestel zijn ze sociaal niet te plaatsen (ze hebben b.v...Ook al werkt zo'n procédé nadrukkelijk, toch wordt het niet te doorzichtig toegepast; het is een geraamte dat door zijn logica het verhaal aangenaam omvolgen maakt, er accenten in legt

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
zijn colbertpakje valt hij ten gronde (dood...Maar als het publiek gelooft dat deze figuren voor dood liggen, richten ze zich plots weer op...Dat gebeurt dus bij mij ook, moet gebeuren, want als inleiding tot het tweede bedrijf heb ik precies de prelude geschreven: nadat het orkest alle aandacht heeft gekregen, speelt het ook iets speciaals

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
Etalagebeckett Susanne Linke is in hetzelfde bedje ziek als ze haar persoonlijke Weltanschauung in pathetische uitdrukkingsvormen aankleedt, zonder dat de band met de eigenlijke dans...Dezelfde thematiek stopt ze in de choreografie die ze maakte voor haar Folkwang Tanzstudio...de aangewende muziek, van het requiem van Fauré tot Japanse disco, waarvan het binnen de voorstelling niet duidelijk wordt of ze bewust ontluisterend gebruikt worden dan wel of ze enkel op ons

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Ze verwierpen elke vorm van ver doorgedreven techniek, uiteraard omdat ze die in hun beperkt aantal uren van bedrijvigheid op dansgebied niet machtig konden worden...Wat aan beide voorstellingen ook wel te zien was...aankondigingsblad), maar je merkt alleen dat ze inderdaad met zichzelf bezig is. Iets interessanter wordt het als ze in haar tweede dans met een bad aan de gang gaat

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Jeronimus Wat ze ook deed, je had altijd de indruk, dat ze naakt liep...Fie Denkt u dat ze... dood is? Gloster Hoe het ook afloopt, ik probeer jullie te beschermen...Indien die er toch komt, of indien Gloster ze wenst uit te lokken, reageert hij daar ook improvisatorisch op, in de geest van:) Was Vera nog in leven

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Het dood-zijn uiteindelijk...Tristan de verhevenheid, het doodsverlangen, de dood als het ultieme geluk...Dat loopt fantastisch maar kan toch niet blijven duren

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Al is dergelijke indeling ietwat arbitrair - bepaalde thema's en methodes keren terug - toch is ze min of meer bruikbaar...De nadrukkelijkheid waarmee zij tijdens de voorlaatste scène de ontbijttafel dekt, verraadt niet dat ze haar dood aan voelt komen en zich wanhopig of halsstarrig aan het leven vastklampt...de tekst dekt Marthe het ene moment de tafel met liefde en is ze het volgende moment dood

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Een merkwaardige thea-terproduktie, een regisseur die terwijl hij de zaal doet vollopen, ook de acteurs weer zelfvertrouwen heeft gegeven door ze het spel in te duwen...Ze bieden ook tegengewicht voor het eerder psychologiserende spel van de actrices...Omdat Arme Cyrano de verplichting in de huidige maatschappij om wat het ook kost (geformaliseerd) gelukkig te zijn (niet snotteren als je verdriet hebt, de dood en zijn angsten verbergen, maar ook je

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Ondanks de duidelijke 'verheven' sociale laag tot dewelke de personages behoren, spreken ze toch even banaal als altijd...Dat vind ik nog altijd een sterk dramatisch idee, zodat ze na al die jaren ook bij deze mise-en-scène terug te vinden is. Ik was nooit tevreden geweest met vroegere opvoeringen van Pelléas et...Dus gaat ze tastend en twijfelend de weg op waar ze Golaud ontmoet

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Eén van de grote pluspunten van het stuk vond hij dat het naast zijn magistrale compositie, bestemd voor een geletterd publiek, toch ook een eenvoudig volkselement bevatte...Met passages waarin Starkadd toch in staat blijkt te zijn tot positief affectief gedrag of tot min of meer sublieme liefde, kan men binnen dit concept niks aanvangen, zij worden dan ook consequent...Gilis en Dehert ironiseren deze 'ritmische' versterking en daardoor ook de kosmische gerechtigheid, waarvan ze een symbool is. De storm, die de intrede van Starkadd vergezelt, is geen illusiescheppend

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Waar ze vroeger zei: "Je trouwt niet alleen met een meisje, maar ook met haar familie", keerde ze dit nu probleemloos om en beweerde: "Tenslotte trouw je met het meisje, en niet met de familie...Als ze bij elkaar zijn en ge komt onverwacht binnen, ziet ge ze ook niet meer vrijen...Ik ontmoette haar op deze plek toen ze terugkwam van de kapsalon waar ze toch weer, na aandringen van de leersecretaris, in dienst was genomen

Nr. 6, Maart 1984 • Paul De Bruyne • De tweede generatie in De lege cel...
Samen met wat Kopspel-mensen hebben ze een jaar gezwoegd aan een stoere-jongensverhaaltje: wat gebeurt er wanneer een Marokkaan en een Belg op hetzelfde meisje verliefd raken...Hij interviewde de dader en zijn omgeving en ook de vrienden en familieleden van het slachtoffer en langzaam zag hij klaar in het conflict met noodlottige afloop...En, toegegeven, technisch zit het allemaal knap in mekaar en je gooit het wiel toch ook niet weg omdat het lang geleden is uitgevonden

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Beide verhalen, dat van Prometheus en dat van Alceste (de vrouw die door Hercules uit de onderwereld wordt gehaald), tonen aan dat de goden niet alleen overboord moeten worden gezet, maar dat ze ook...Ze laten zich vangen, net zoals bij het goedkoop nummertje goochelen, aan al te duidelijke trucs, maar toch laten ze er hun leven door bepalen...Langzamerhand zal de actie, die de bestaande orde verstoort, ook de soli- diteit van de doos doorboren: de zijwanden gaan eerst open, en in de laatste akte valt ze zelfs

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Ook nu weet ik niet waar ik me voor ze moet bergen... Zie je, mijn hartje, tegen dit alles bij elkaar, tegen deze opeenstapeling van ellende was ik niet opgewassen...Voor haar dood gaf ze me haar rozenkrans en dit koperen kruisbeeld, (Hij roept zijn overleden moeder op). Bewaar dit mijn zoon, er komen moeilijke jaren, tijden van verwarring en wanorde...Het is toch duidelijk dat een arm mens minder is dan een vod en dat hij geen achting van een ander kan verlangen, wat ze er ook in de boeken over schrijven, al die klodderaars


Toon volgende resultaten