Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


81 document(en) met "Wreedheid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
publiek aan den lijve de wreedheid en beperkingen van de mens; Pericles barst in de slotscène los tegen de schrijver (Shakespeare/ Gower) die hem teveel onrechtmatig leed aandeed; Richard wil zijn koninkrijk

Nr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
Niet iedereen mag meespelen; de wreedheid van het kind, de mens

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Men zocht naar wegen om dat Theater van de Wreedheid gestalte te geven

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Kurt Jooss beeldt in dit ballet de mens uit als speelbal van politici zonder scrupules, van oorlog, wreedheid, uitbuiting, misleiding en dood

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Ze zijn op zoek naar barsten in de welvoeglijkheid, naar wreedheid achter de façade van het gewone, naar evidente leugens die een maatschappelijk systeem dragen

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Het speelse van de wreedheid -- gesuggereerd niet getoond -- maakt hiervan een erg pervers, en toch vreemd poëtisch spektakel

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
behandeling van de wreedheid...Vormen van deze wreedheid zouden later terugkeren in zijn legendarische King Lear, zijn ophefmakende Mar at/ Sade bij de Royal Shakespeare Company en zijn Oedipoes bij het National Théâtre

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Dit is een erg moeilijk maar fascinerend stuk, geschreven rond 1612, waarin een pessimistische visie op de wreedheid des mensen, herinnerend aan King Lear, wordt weergegeven

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter • Demonen in Gent en Bochum
Wat volgt is een nacht vol terreur en haat, geweld en wreedheid, die onmiskenbaar doet denken aan Al-bee's Who's afraid of Virginia Woolf...Wat Gilis ten slotte overhoudt is het mechanisme van de wederzijdse wreedheid, de cynische berekendheid van verbale taktieken - precies die uitvergrotingen waar Norén in uitblinkt...Zijn keuze om in eerste instantie het mechanisme van de wreedheid uit te spelen, wordt door de acteurs wel uitgevoerd, maar niet geassimileerd

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Maguy Marin en Ballet Opéra de Lyon
Essentieel in deze relatie is nochtans de wreedheid (zou Diag-hilev dat "la capacité de haïr" noemen...Van deze wreedheid "voor de vijand", van het bestaan van kwaad naast goed, vindt men in Maguy Marins Cendrillon niks terug: haar Assepoester sleept zich voort als een zeemzoet, voorspelbaar verhaal

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Medeleven en wreedheid staan vlak bij mekaar, zoals dat alleen bij kinderen kan, maar ook met dezelfde kinderlijke onbekommerdheid en relativering...Zo zit er in bijvoorbeeld Mammame heel wat agressie en wreedheid, maar toch blijken in de receptie vooral gevoelens van intimiteit, poëzie en hoop voorop te staan

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
morele wreedheid in door die niet meer thuishoort in het door goden en noodlot beheerste universum van Sophokles en de anderen...Uitgangspunt was dat wreedheid nooit op zich bestaat, dat ze altijd tot iets leidt...Maar Slegers houdt de spanning vol - dankzij de "special effects" ook - en zijn lange huilbui aan het slot sluit naadloos aan bij de geforceerde wreedheid en koelbloedigheid voordien

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Deze cliché-situaties laten Bourdet toe om aspecten te laten zien van de dagelijkse realiteit, zoals die is opgebouwd uit momenten van wreedheid en van utopische tederheid

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Jij kleine Jonathan, naakt in je deken, die de trappen besteeg van mijn rijk, kom terug, verstik hem in de plooien van je mantel: het is een monster van hoogmoed, van wreedheid, van perversie

Nr. 17, Maart 1987 • Federico Garcia Lorca • Zonder Titel
En als jullie in de dood geloven, waarom dan die wreedheid, die onverschilligheid voor het vreselijke lijden van jullie medemensen...Zij die zich op hun scherpzinnigheid laten voorstaan, noemen het wreedheid, anderen afwijkingen, en ze draaien zich op hun andere zij om beter in slaap te vallen

Nr. 20, December 1987 • Hildegard De Vuyst • What the body remembers
De schitterende muziek van Henry Torgue werkt als bindmiddel en maakt samen met de woeste ritmes van de dans emotionele resonanties los: een mengeling van vrolijke wreedheid, tederheid, pijn en

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • De zwarte lach van Ayckbourn
Alsof de beschrijving van de spaaklopende verhoudingen nog niet treurig genoeg was, heeft Ayckbourn er een oom Harvey bijgevoegd, een eenzame man die alleen gefascineerd is door wreedheid en agressie

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Leider van de speeliieden Romanezen, wij spelen voor jullie de wreedheid en niets anders dan de wreedheid

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • Roberto Ciulli
Pasolini is vaak in de buurt om de schoonheid van de wreedheid te laten zien, de esthetiek van de dood

Nr. 33, Maart 1991 • Marijn van der Jagt • Let's dance : dit is Belgisch
De speelse wreedheid van een dier, van een kind dat de wereld ontdekt, een stadium dat wij geciviliseerden denken ver achter ons te hebben gelaten


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK