Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


659 document(en) met "Woorden" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Ook al doet de toneelcriticus vaak niet meer dan het in eigen woorden navertellen wat de dramaturg hem in het programmaboekje heeft voorgekauwd, zodat het lijkt of je een natte uilebal tegen je...Er is met andere woorden geen einde, noch een begin: het geheel draait verder in een cyclische beweging...Het meest in het oog springende aan Uit den Vreemde is ongetwijfeld de eigenaardige en bevreemdende taal van het stuk: de drie personages spreken in drie-regelige strofen en de woorden 'ik', 'jij

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
Ofschoon Dash hoofdzakelijk de tekst analyseert, heeft ze soms oog voor de dramatische actie en context (die de woorden regelrecht kunnen tegenspreken). Dat ze comparatis-tisch te werk gaat, past bij

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Marijnen behoudt de woorden, maar verandert de intonatie: "mijn engel" klinkt als een wonde, "vrouw" is een belediging

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Marijnen heeft in De Koopman zijn spektakeldrang bedwongen zodat de acteurs en hun woorden meer gestalte krijgen...Zoals hijzelf ooit zei, voelt hij nog steeds geen nood om schuil te gaan achter de woorden van een auteur (Dramatisch Akkoord 1976-'77). Jo Gevers verkort de tekst en introduceert (trouwens minder...Dit creëert stiltes, pauzes die Richards woorden en het onstuitbare verloop van de geschiedenis extra doen resoneren

Nr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
Soms wordt er gesproken: de woorden hebben iets fragmentarisch, zijn af en toe onhoorbaar, ondersteunen de sfeer van het moment...Pina Bausch verklaarde zelf dat woorden haar theater niet dienen, dat ze geen levenswijsheden wil verkondigen, dat ze zelf ook zoekt

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Droog', 'bondig', 'voorzichtig', 'decent' zijn woorden die ze vaak gebruikt; ze zei eens: 'Verschrikkelijk, hoe je dat zegt, net een acteur

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Hij wil niet sprookje op sprookje stapelen, die charmeren maar uiteindelijk, als losse woorden vervliegend, misleiden...Zijn gedrag, zijn woorden hebben me zo wonderlijk getroffen, dat ik me meer dan ooit dubbel voel...je woorden zie ik mijn schuld als in de helderste spiegel

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Hij heeft, met andere woorden, de finale geconcipieerd vanuit het perspectief van de toekomst van de personages

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Het geloof in de tegenstellingen, het aanvullende, en andere fraaie woorden...Yangnummer 109, p. 60), dan komen deze woorden als blufferig en ondoordacht over: de geschiedenis herhaalt zich niet; de realiteit is niet eenduidig

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Maar het kan best zijn dat dit voor een buitenstaander niet zo duidelijk is, ook al omdat het hem nooit met zoveel woorden werd uitgelegd

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De verbeelding van de theatermaker oversteeg verre deze van de leverancier van woorden en verhalen

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Men is zodanig ijverig op zoek naar de vermeende 'subtekst' dat men vergeet de woorden te lezen zoals ze er staan...Komen aan bod: het vroeg-journalistieke werk (Muller als poëzierecensent) ; een overzichtelijk portret van Der Lohndrücker (1956) tot Die Wamleimasehine (1977); de taal, verzen, woorden ; hoofdstuk

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
tekst versmacht, in het vele schrijven op wanden en borden, het onderstrepen van woorden, het roepen van zinnen...Niet voor een idee over zo'n tekst, maar voor de woorden, de zinnen zoals Muller die neerschreef...Respect voor een tekst dus, maar tegelijk ook afstand, want het blijven natuurlijk Müllers woorden

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Het lag dus enigszins in de lijn van Handkes denken in een volgend toneelwerk de problematiek van taal-toneel-werkelijkheid te behandelen in een stuk zonder woorden: Das Mündel will Vormund sein...Met andere woorden, zelfs wanneer op het toneel een appel wordt gegeten is dit nog niet in werkelijkheid gebeurd...Hij deinst er niet voor terug woorden als 'Seele', 'Geist', 'Trost', 'die Götter' - woorden waarvan het gebruik op zich niet hoeft gepenali-seerd te worden, vind ik - ongereflecteerd en vanuit het

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Onze blik schiet te kort en onze woorden zijn te beperkt om te zeggen wat er is. Ik denk dat mijn intuitie scherper is dan de normale

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Je kan je op die manier beter op handeling en woorden concentreren

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
die liever in daden dan in woorden spreekt

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De woorden liggen juist in de mond, op elke zin is gewerkt, over elke frase is nagedacht...De stem wordt een plastisch materiaal, het ritme van de woorden wordt afgewogen als in een partituur...Cheveley maar wel Gerardjan Rijnders die de tekst naar zich toe trekt binnen een concrete theatercontext maar tegelijkertijd een afstand behoudt van die woorden die niet de zijne zijn (en die het ook

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
die 'geschreven' wordt in heel wat meer woorden alleen

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Met een spons veegt hij de woorden uit tot de overblijvende letters het woord 'creative' spellen...Dan vormt Fabre met de boeken en pagina's op de grond de woorden 'creative art'. Hij ontvangt het applaus van het publiek en antwoordt met geblaat


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK