Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


101 document(en) met "Wij Betalen Niet" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Wij betalen zelden zelf ons kaartje...Maar het is geen omkoperij: we laten ons niet meeslepen in de euforie...Als wij genoten hebben, schrijven wij het

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Willen we betalen voor een poppentheater dat met zichzelf nog niet in het reine is of zoeken we verder naar artistieke processen waarin investeren zinnig is? Eventueel wordt dat het poppentheater maar...Wij zitten met een verschrikkelijk gecumuleerd passief en het jaar 1983 zal 40% minder activiteiten behelzen dan vorig jaar, omdat het ons niet mogelijk is zo door te gaan...Ik zou slechts een vergoeding geven voor het transport, voor hun verplaatsingen en maaltijden, opdat ze die niet van hun werklozensteun zouden hoeven te betalen

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De vijf voorgaande vaststellingen geven niet alleen een beeld van het theateraanbod van de nieuwe centra, zij onderstrepen ook meteen hun relatieve belang...De beslissing over de Vooruit-aanvraag luidde als volgt: "De aanvraag wordt niet goedgekeurd daar ze weinig is aangepast aan de werkloosheidsstructuur en concurrentie met de privé-sector niet...Voor dergelijk werk mag men van de overheid verwachten dat het niet alleen opvolgt maar ook stimuleert, wat dan wel verregaande gevolgen kan hebben voor de infrastructuur, subsidiëring en

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het is het meest onderschatte stuk en er zitten emoties in die men niet durft tonen in Jan Decorte-theater omdat ze niet in fashion zijn...Ook dat ging niet door en Lauwaert schreef zelf een tekst die niet bruikbaar bleek...De stad betaalt mee in gas- en elektriciteitsrekeningen en dient ook het NTG-personeel te betalen voor manifestaties die niet door het NTG worden opgezet

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Dit overzicht is niet wetenschappelijk opgezet, dat is mijn taak niet, en wil integendeel - onder andere - aantonen dat de behoefte aan een wetenschappelijke repertoireanalyse groot is. Vooraf...Het beschikbare materiaal - het sinds 1966 verschijnende Teaterjaar-boek, Alfons Van Impes 'Over toneel' (1978) en Daan Bauwens 'Kan iemand ons vermaken' (1980) - zijn ofwel niet genoeg...Ook het Kollektief INS maakt zo'n moeilijke periode door: zij spelen Wij betalen niet van Dario Fo, dat in 1980 door Arturo Corso zelf al bij het NTG opgevoerd werd en over hun eigen creatie Bij

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
het beleid zoals het nu gevoerd wordt niet te veel onderhevig aan allerlei winden uit de pers en uit de verschillende geledingen van het theatermilieu: wie het hardst waait krijgt het meest...Wij moeten ook de vernieuwing in de hand werken...Nee, afschaffen niet, maar ik ben voorstander van een bundeling indien het mogelijk is." Waarom hanteert u de mechanismen van het decreet niet die een interne dynamiek van het systeem

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Niet Op Marode of Wij gaan naar Benidorm ; maar ook niet Gat in kop...Maar het publiek van Labiche leefde trager dan wij en was niet dolgedraaid door vertelsnelheden als die van onze wekelijkse Dallas...beslissingen als enige niet tot de vereniging toetrad" (als vereniging is hier bedoeld GENOT). Wij zijn wel ten zeerste verbaasd over deze bewering

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Johan, als wij samengaan, zou ik niet kunnen verdragen dat ze je van mij afpakken...Ik heb niets tegen mama gezegd, ik heb niet aan de deur geluisterd en ik heb niet door het sleutelgat gekeken...Verdomme, Immi, je weet dat het niet waar is. Je weet best wie z'n schuld het is. Immi Nee, ik weet het niet

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Britannicus van de Mannen van den Dam hoorde ik iemand beweren: "Racine, dat kunnen wij hier in Vlaanderen niet spelen, met dit rijm en die alexandrijn...Zij verbleef niet aan het hof, Nero kende haar niet en hij wordt verliefd op haar zoals men verliefd wordt op een onbewoond eiland dat men in bezit neemt...Hiermee raken we een erg postmoderne snaar: de verhalen van onze voorouders vielen altijd op een moment van harmonie stil, maar wij kunnen niet langer aanvaarden dat op die momenten een harmonie van

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
En wij hoopten maar één ding: 'Ik zal toch niet aan de beurt zijn !' Ze zei: 'Kom maar staan...Wij hebben geprobeerd sommige mensen belangrijke opdrachten te geven die ze niet waar konden maken...Wij waren niet gewoon veel te verduren

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Rijkswachter Laat u eens zien of schrijf ons ! Ik-figuur Maar waarom zou ik ? Rijkswachter Vergeet het niet; wij zijn uit het volk, met het volk ! Ik-figuur God zij dank ! rijkswachter Geen dank ! Het...Ik-figuur Hoe is het buiten ? Vriendin Stralende zomer ! Vriend (laat zijn buik zien) Zie je niet hoe wij door de zon verbrand zijn ? Ik-figuur Het strand, de zee...Hoor je het geluid niet van de hamers en motoren ? Ik-figuur Ik kom er niet uit ! Hospita Hij luistert niet eens en overal komen er al scheuren en barsten in de muren, het huis davert op zijn

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Want als wij het niet doen, wie dan wel...het niet zo dat de optie van het BKT om iedereen volgens bar erna te betalen dat ergens doorkruist ? In de praktijk van de D-categorie zie je veel mensen die stempelen en voortwerken aan een produktie...Daarom hebben wij ook geen BTK-ers of DAC en betalen wij mensen volgens anciënniteit

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Wij betalen niet (INS-Het Kollektief) Dezelfde code kan gebruikt worden om er al even listig andere boodschappen in te mengen...Nu heeft het stuk Wij Betalen Niet zijn weg gevonden naar het Kollektief Internationale Nieuwe Scène, waar het 'van nature' thuishoort, omdat Dario Fo er de huisschrijver is. De opvoering...Johan Thielemans WANNEER TROUWT GIJ MET MIJN MAN ? Gaston en Leo WIJ BETALEN NIET auteur: Dario Fo; vertaling: Filip Van Luchene; groep: Het Kollektief INS ; regie: Hilde

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Los van een politieke stellingna-me ligt de grote, blijvende 'revolutie' die Grips volbracht --en die wij vandaag al bijna niet meer op haar waarde schatten, omdat de resultaten ervan voor ons reeds...komen hier niet binnen en die situatie zal in de huidige crisissfeer niet verbeteren: busvervoer plus inkomgeld, het wordt alles bij mekaar zö duur dat enkel de rijke instellingen dit nog kunnen en...Grips heeft dus voor het KJT wel een bron aan teksten opgeleverd: nederlandstalige jeugd-probleem-stukken bestaan er haast niet en sinds 1974 is het KJT toch wel gewonnen voor fantasiestukken die niet

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
gratis Oi Daar doe ik het niet om Denk je dat ik geen taxi kan betalen of de trein Als ik ergens heen moet wil ik niet met iemand die ik niet ken Kan ik toch ook anders reizen Sakko Je vader is zeker...nog kapot Zo rijdt ie helemaal niet meer Sakko Wat niet bestaat kan niet rijden Dat hoort zo Ik speel niet meer mee DE PROEFPERSONEN NEMEN DE PROEF OVER Sakko Nouisied'rweer Oi...dan zeggen Sakko Weet ik niet Iets Oi Zeg dan iets Sakko Nog niet Eerst de deur dicht Wil niet dat iemand hoort wat ik zeg Alleen jij Anderen niet Jij wel

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Ze bekom/neren zich niet om de biddende Sabine, maar keren zich meteen tot Daniël Paul). Galimberti wij hebben Uw geroep vernomen mijn zoon Casati hebben het vernomen Galimberti vrees niet...hoe wij 's nachts vastgebonden in ons bed lagen op onze rug om hem niet krom te laten groeien en zei va der-om andere decente redenen (Daniël Paul zwijgt). Daniël Gustav vind je niet dat jij als...arts hij herinnerde U aan uw broer Daniël Paul zozo Freud opdat U mijn uiteenzetting niet verkeerd begrijpe ik vind dat wij psychiaters eindelijk eens

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Strikt genomen, kan ik ze niet meer betalen, maar ze komen toch en voor een kleiner cachet...hebben we al dikwijls gediscussieerd, we hebben het telkens weer laten vallen, omdat we de regisseur niet vinden die het stuk zou willen ensceneren zoals wij het zien...Nu, is het zelfs zo erg geworden dat wij, moderne mensen, schilderijen van Dürer niet meer kunnen lezen

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
Ik bedoel: in het begin van hun carrière zijn deze mensen absoluut fantastisch en fascinerend, maar het probleem is dat ze niet evolueren, dat ze niet groeien naar een niveau waarop ze ook het grote...Het heeft veel meer te maken met een bepaalde stijl die je al dan niet uitstraalt dan met talent wat normaal nog altijd het criterium is voor een theaterrol...Maar tegenwoordig worden de mensen zo geconditioneerd, dat ze zich niet meer verplaatsen tenzij de kritiek unaniem in de wolken is. Alles wordt zo ten top gedreven, dat het goede werk dikwijls geen

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Octaaf Ik wist niet dat u... Ja, aandacht... Ik wist niet dat u mekaar kende...Dat kan ik niet geloven, en dat wil ik niet geloven...En ge moet niet zeggen dat hij van u houdt want hij houdt niet van u, hij houdt van uw geld

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Maar of we nu hedendaags zijn of niet, we stellen ons die vraag niet meer...Göteborg is een opvoering van 'Wachten op Godot' niet kunnen doorgaan omdat vier van de vijf akteurs het voorbeeld van Godot navolgden en niet kwamen opdagen...Van het NTG kan niet gezegd worden dat het daar niet over reflecteert, de overige repertoiretheaters achten het minder nodig er een discours aan te wijden


Toon volgende resultaten