Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


45 document(en) met "Wetenschap-project van de Vooruit" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Maar de wetenschap omvat de idee van de werkelijkheid, niet de werkelijkheid zelf...Lidenbrock Wat nou, "nee, oom" ... !? Wat ik predik is de opstand van het leven tegen de wetenschap, of liever tegen de heerschappij van de wetenschap...Want tot de dag van vandaag is de hele geschiedenis van de mensheid alleen maar één voortdurende bloedige opoffering geweest van miljoenen arme menselijke wezens ter ere van de een of andere

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
elkaar en naar elkaar vluchten kruist de een de weg van de ander en zet hem de voet dwars en is de hindernis voor de ander zoals hij die voor zichzelf is en bedenkt een voorwerp om gemeenschappelijk de weg...niet meer herkennend wie hen tegenkomt, wie hen besteelt, verlaat of overmeestert, vertellen de Zuni-Indianen, in de vier seizoenen, vier windstreken van de overval, de gedachten, de oorlog en de machine...De vlucht van de wimper hoe poëtisch Ik heb er nog één over Hij is de vader van de gedachte Vrede vrede ben tevreden Over alles in de wereld Sakko Je moet

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
de laatste tijd in de wonderbare bouw van de wereld gapende kloof het allerdichtste met mijn persoonlijk noodlot verbonden de wereldkatastrofe zoals ik dus terecht mag zeggen de wereldkatastrofe is de...die een wolvenvacht over de schouders geworpen heeft). De weerwolf het woord van de godsdienst moet niet alleen aan het oor en de mond blijven hangen maar in de mens binnendringen en met de...De verpleger de orde van het eerstegeboorterecht gestoord dat is de wereldrevolutie de orde van het eerstegeboorterecht de mij zo dierbare eerstegeboorte-rechtsorde (hij is in de

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Waar het theater nu nog geldt als een dam tegen de wereld van "kolonisatoren van het leefmilieu" (Habermas) zoals de reclame, de macht, de media, het geld,opent de afhankelijkheid van de markt de...Men kan de sociale functie van het repertoiretheater ook herdefiniëren vanuit de wetenschap dat de kracht van het moderne theater niet langer ligt in de homogeniteit, maar in heterogene speel- en...Zo kan de produktiecel van het NTG voor een tijdje de gast zijn van Arca, Minnemeers, Nieuwpoort of de Vooruit en vice versa

Nr. 30, Juni 1990 • Elvis Peeters • Het Uur van de Aap
De schaduwen lieten zich weer uit de kruinen van de palmbomen en van onder de daken glijden...Als we de snelheid van de geschiedenis kunnen afremmen zodat ze onder de omwentelingssnelheid van de aarde komt te liggen en dat ze dus dagen nodig heeft van laat ons zeggen 25 uur, om zich nog in een...Kunnen aapjes glimlachen ? Nee, meende de historicus, want de mens stamt af van de aap, niet de aap van de mens

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Wie de veelduidigheid van de ondertitel respecteert, aanvaardt de uitdaging van de kunst om de wetten van welke economie dan ook radicaal in het geding te brengen en om met de vrijbuiterij van de...als hoeder van wat zich aan de officiële bezigheden onttrekt, als bewaker van wat niet in het beperkte circuit van vraag en aanbod kan worden opgenomen, van wat aan de boekhouding van winst en verlies...Rutger Kopland omschreef het creëren, - een werk dat hij uitoefende zowel in het veld van de wetenschap als in dat van de poëzie -als dat "soort genegenheid ten opzichte van de werkelijkheid dat niets

Nr. 44, Februari 1994 • Peter De Jonge • De algemene poëzie van het handelen
Er is het zeventiende-eeuwse hoofd van de affiche, een hoofd in profiel waarop de zetels van de equivalenten van de drie zijnswijzen van de wereld (mundus sensi-bilis, mundus imaginabilis, mundus...De redactie van De dans verschriftelijkt koos voor een oertekst (Filosofie van de dans), teksten die dans confronteren met andere disciplines (Lijk van de componist, Esbracejar...) en een libretto...Voor Meg; Stuart is theatraliteit vooral gedacht in het paar kijken-bekeken worden: de subtiele regie van de blik van de toeschouwer in Disfigure Study door de isolatie van lichaamsdelen tegenover het

Nr. 51, Augustus 1995 • Loek Zonneveld • Woede - verscheurdheid - troost
de wetenschap dat de complexiteit van het oeuvre van een kunstenaar niet of nauwelijks in woorden te vatten is, komen begrippen als 'verscheurdheid', 'boosheid', 'woede' nog het dichtst in de buurt...ventileerde). Of de stiltes van Rik van Uffelen, die tegen het slot van de voorstelling de teksten van de murw gemartelde Titus Andronicus lardeerde met een onpeilbaar eenzame, bijna binnensmonds gezongen jam session...ieder geval als een studie in onvermogen, een genadeloze observatie van de onttakeling van het gezin als 'hoeksteen van de samenleving' (een in 1988 favoriete leuze van de Nederlandse

Nr. 51, Augustus 1995 • Een festival van persoonlijkheden
De Nederlandse journalisten vonden de voorstelling juist heel relevant, zeker met het oog op de ontwrichting, de wanhoop en de doelloosheid in de maatschappij van de jaren negentig...Veel waardering was er voor de afbraak van de mythologische heldhaftigheid van het Nederlandse volk ten tijde van de tweede wereldoorlog...Paul Binnerts: 'Het probleem is dat in de receptie van het publiek - het niet-ingevoerde publiek - het eindoordeel van de ere-jury altijd beslissend is: dat was dus de beste voorstelling van het

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
Eén generatie terug was de rol van de toeschouwer helemaal niet van belang, werden critici niet erg serieus genomen, diende de ge-idealiseerde interpretatie van de geleerde tot norm te worden genomen...Bij de start van het door de betreurde Dina Hellemans opgezette project over 'vormingstheater', in de jaren '70 aan de VUB, dienden de medewerkers methodes en definities af te bakenen...Men kan zich vragen stellen over het belang van de elf bladzijden over de toekomst van de kunsten en de cultuur in Hong Kong na de overdracht aan China in juli 1997

Nr. 64, Juni 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Kwantumtheater
de Noorderlicht - De Tijd / Patrick De Spiegelaere kwantummechanica is zulk een 'eliminatie' van het effect van de meting niet mogelijk, zodat men dus...Ik denk dat, vooral in de beginjaren van de discussies, als men de teksten in detail gaat lezen, de bedenkingen van mensen als Schrödinger en Einstein, de inspanningen die ze gedaan hebben in het...essentie was het doorbreken van de hiërarchie een van de hoofdelementen van de boodschap van Jezus Christus, en dat was toen zeer revolutionair

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
de ogen van Bertolt Brecht, allicht de belangrijkste vertegenwoordiger van de historische theateravant-garde, was de nieuwe liaison tussen kunst en wetenschap onmiskenbaar en duidelijk...Zo bleek de coup van Sokal bij nader inzien vooreerst gemotiveerd door een interne strijd tussen wetenschappelijke paradigma's. 'Wie denkt dat de wetten van de wetenschap sociale conventies zijn...De explosieve vaststellingen van dit paradigma zouden overigens ook voorbij de grenzen van de wetenschap voelbaar worden

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Samenvallen met wat je denkt
moment zelf reageren van de vechtende beer en over de duizendmalige, bewuste herhaling van een handeling die nodig blijkt om de gratie van de eerste, onbewuste, spontane keer terug te vinden - én Über die...Ook de onderlinge concurrentiestrijd tussen acteurs is voor hem uit den boze; in zijn beeld van de 'heldenloze maatschappij' moet iedereen iedereen vooruit helpen, kan 'iedereen de beste zijn'. Uit de...Terzijde Parallel met de paradox van het toneelspelen loopt die dunne draad van de paradox van de dramaturgie, dat tussengebied waar de tautologie, het samenvallen van theorie en praktijk, van

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Johan is alleen op de vraag van Théâtre de Galafronie kunnen ingaan in de wetenschap dat het Nieuwpoorttheater in zijn rugzak zat...De idee dat daar de taak van de kunstencentra ligt, moet gesitueerd worden in de manier van denken van een vijftal jaar geleden...Tevoren hadden we soms de indruk dat Vooruit, Kopergietery en Nieuwpoorttheater zich onderling profileerden op de rug van de gezelschappen: Stan is van ons, De Koe is van jullie,... een beetje wat nu

Nr. 68, Juni 1999 • Gerrit Six • Kunst als product en kunst als activiteit
Van de 100 miljoen dollar budget worden er 50 ingebracht door de toeschouwers en de sponsors, de overheid subsidieert 7 procent van die 100 miljoen en de 43 resterende procent wordt ingebracht door...Zo is er hier in Nederland een radicale scheiding tussen de lezers van de nrc en de Volkskrant enerzijds en die van De Telegraaf en het Algemeen Dagblad anderzijds...Els Baeten (auteur) Een uitgebreide studie van de beleidsinstrumenten van de Vlaamse overheid voor de uitstraling van de cultuur in het buitenland

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • Geld maakt vrij
Juist als a-priori of facilitator sluit geld de mogelijkheid van mislukkingen per definitie niet uit maar in. Binnen de kunst of de wetenschap garandeert geld niets en is het alleen een altijd...Alvast in Vlaanderen leven we in een tijd waar in naam van een algemeen moreel parti pris voor 'de zwakkeren' gedurig het voordeel van de twijfel wordt gegeven aan de marge boven de machtigen, de...Deze zienswijze verruilt het organisatorisch naast elkaar bestaan van geld en kunst, wetenschap, politiek,... voor een hiërarchische verhouding waarbinnen de economie bij wijze van spreken alles

Nr. 69, Januari 1999 • Pieter T'Jonck • De wereld door de zeef van je...
Toch heb je de indruk dat ze heel precies weet waar ze op uit is. Alleen lijkt het alsof ze voor de precisie van haar voorstelling van wat ze wil doen, geen bevredigend equivalent vindt in woorden (en...Terwijl ze een werkmethode beschrijft, staat ze plots op, 'I'll show you', en met enkele bewegingen begrijp je plots de hele toedracht van een omslachtige uitleg over de Vertaling' van tekst en muziek...De structuur is gebouwd op de transformatie van een tijdsband die ik samenstelde uit een lijst van betekenisvolle momenten in de levens van acht mensen

Nr. 72, Juni 2000 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Een wiel met haakjes
Een van de problemen die orgelbouwers wilden oplossen, was: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de lucht die door de pijpen stroomt, bij het aanslaan van een toets constant blijft...Op een bepaald moment nam de muziek de afzonderlijke klank van een toon niet meer au sérieux omwille van de stabiliteit van het hele systeem...Iemand van Pels en Van Leeuwen had die gezien, maar we hebben elkaar pas ontmoet toen ik hem de vraag stelde om orgelpijpen van de Mercuriuswagen te repareren

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
De beweging van een persoon of van een groep in de ruimte kan voor de toeschouwer en de danser/es de waarneming van de ruimte veranderen en de ruimte tussen de lichamen zichtbaar maken...Van Muriel nu, is het de blankheid van haar hals, het is de androgyne sculpturale kwaliteit van Misha, de tederheid en het geweld die Tijen oproept, de elegante en breekbare massiviteit van Simon, de...Gereedschap als verlengstuk van de handen, kleding als verlengstuk van de huid, meubels als verlengstuk van het geraamte of het hele lichaam, voertuigen als een verlengstuk van de benen,... De

Nr. 76, Maart 2001 • Nezha Haffou • De vrouwelijke figuur in Azetta
Iedere andere ruimte die zich ver van de tirannie van het symbolische en de macht van de fallocratische blik hield – de prenatale, de pre-oedipale, de chora enz...Maar meer wetenschap over de constructie van de kaarde leek de blik niet vooruit te helpen...Hier is de versie van de matrixiële blik: de hoeken van de tanden op de twee kaarden wezen in tegengestelde richting om het wrijven mogelijk te maken; de twee platen waren niet foutloos symmetrisch


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK