Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "Wet-Art in de Beursschouwburg"Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Van bij de eerste beelden: de schikking van de rekwisieten, de verspreiding van het licht, de opstelling van de acteurs, straalt de produktie een zeer grote overtuigingskracht uit...De lijn, de grafische schoonheid, de kleur van de intensiteit, de verdeling van de ruimte: het is deze verfijning van de smaak, gepaard aan een suprème kunde, die in de plaats van de imitatie komen...Langzamerhand zal de actie, die de bestaande orde verstoort, ook de soli- diteit van de doos doorboren: de zijwanden gaan eerst open, en in de laatste akte valt ze zelfs

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De sopraan is de geliefde, de tenor het slachtoffer, de bariton de schurk en de mezzosopraan de weeklagende figuur (dat stemt overeen met de rolverdeling bij Verdi). De situatie van het volk...Orkater met Zie de Mannen vallen en latere deelgroepen als De Horde met Wangedachte of De Mexicaanse Hond met Graniet en De Wet van Luisman vestigden die reputatie...Het essay van Jo De Vos gaat over de autonomie van de theaterwetenschap, in voorzichtige termen verwerpt het de kolonisatie van de opvoering door de dramatheorie, maar gaat niet zo ver de instrumenten

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
Terwijl dit laatste in de rest van het medium zonder twijfel het voornaamste argument van kritiek is. Gezien de voornamelijk recente belangstelling van de media voor het kindertheater, én de eerder...De eerste groep wordt internationaal geroemd om Beton, een gestileerde en ontroerende voorstelling over de wet van de sterkste in een genadeloze maatschappij...Tot besluit geeft Oda Van Ney-gen, programmatrice van de kinderen jeugdvoorstellingen in de Beursschouwburg te Brussel, haar visie op het hele festival: "Ik heb altijd wat moeite met festivals, en

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
De ritus verlaat de grens van het banale en overschrijdt de wet...Het feest vindt nog plaats in het hoofd van de toeschouwer, in de spanning van het lichaam, in de aanscherping van de zintuigen, in de speling van de gedachten...De optie om de belangrijkste Europese gezelschappen, met een stuk dat tot hun erfgoed behoort, uit te nodigen, blijft behouden: dus de Engelsen Shakespeare, de Italianen Goldoni, De Duitsers Schiller

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
een tijdspanne van twee jaar heeft men zowel aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA), de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), de Rijksuniversiteit Gent (RUG) als de Vrije Universiteit Brussel...De impuls komt, zoals professor Dina Hellemans verklaarde, van de huidige rector Loccu-fier die veel belang hecht aan de functie die cultuur binnen de gemeenschap en dus ook binnen de universiteit te...Een ander facet van de banden met de filologie is dat de bestudering van dramateksten blijft vasthangen aan de afbakening van de taalgroepen

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Beleidsmakers
Willy Thomas' Duiven en Schoenen), gelegenheidssubsidies (Kaaitheater, de Kinderzondagen van de Beursschouwburg, Bruzzle -- ex-Mal-lemunt --,...) en logistieke steun via de Dienst voor Cultuurpromotie...Op receptief gebied is het landschap iets meer geschakeerd: Beursschouwburg en Ancienne Belgique, gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap, worden gesubsideerd door de dienst Volksontwikkeling van de...De wet op de Hoofdstedelijke Raad bevat een kleine maar interessante mogelijkheid: de 19 Brusselse gemeenten kunnen bevoegdheden afstaan aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Winterslaap tast de grenzen van de bewustwording van het kind af, op zo'n manier dat de toeschouwer - jong of ouder - nooit onmiddellijk mee de stap zet en pas na een tijdje de impact van elke...Zijn drama strekt zich binnen het strakke raster van de wet van de drie eenheden...De Parade, Initiatief, Monoliet). Ook de verklaring van de letterwoorden en de spelling van de adressen missen soms precisie (bijvoorbeeld Auguste Orts). Hoe dan ook, dit dossier, evenals de kritische

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
Bij de start van het door de betreurde Dina Hellemans opgezette project over 'vormingstheater', in de jaren '70 aan de VUB, dienden de medewerkers methodes en definities af te bakenen...Men kan zich vragen stellen over het belang van de elf bladzijden over de toekomst van de kunsten en de cultuur in Hong Kong na de overdracht aan China in juli 1997...Jakobsstraat 36 - Theater De Werf, Werf straat 108 Brussel: Beursschouwburg, Auguste Ortsstraat 22 - De Munt, Muntplein - Kaaitheater, Akenkaai 2 - Koninklijke Vlaamse Schouwburg

Nr. 64, Juni 1998 • Inhoudstafel
Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs Pascal Gielen & Kurt Vanhoutte over het Wet-Art-project van de Beursschouwburg 7 Kwantumtheater Marianne Van Kerkhoven sprak met...fysicus Diederik Aerts die Paul Pourveur adviseerde bij het schrijven van zijn tekst Noorderlicht 15 De aap, de performer, de mens en de observator Bioloog Jens Verwaerde nam deel aan Wet-Art...de Beursschouwburg en stelt dat kunst en wetenschap dichter bij elkaar staan dan vermoed 19 Het Visible Human Project als schouwtoneel van de 21ste eeuw Maaike Bleeker over de verbeelding

Nr. 64, Juni 1998 • Jens Verwaerde • De aap, de performer, de mens en...
Bioloog Jens Verwaerde en Maatschappij Discordia waren te gast op Wet-Art in de Beursschouwburg...meegewerkt aan het onderzoek naar het gedrag van bonobo's. De performance in de Brusselse Beursschouwburg en niet in het minst de voorbereidende gesprekken hebben alvast geleid tot een aantal opmerkelijke...De gangbare theorie is dat de huidige mens Homo sapiens afstamt van een gemeenschappelijke voorouder, die wij delen met bepaalde primaten zoals de bonobo, de gorilla, de chimpansee en de oerang-oetan

Nr. 64, Juni 1998 • Pascal Gielen, Kurt Vanhoutte • Theatermakers, biologen, Annemie Neyts en andere bricoleurs
Pascal Gielen & Kurt Vanhoutte over het Wet-Art-project van de Beursschouwburg, de uitgestoken tong van Einstein, het optimisme van Brecht en de Sokal-affaire...De kersverse zakelijk leidster bevestigde daarop dat de Beursschouwburg de ingeslagen weg met evenveel enthousiasme zou voortzetten...luidt dan ook de centrale vraag in Noorderlicht, de nieuwe tekst van Paul Pourveur die door De Tijd in de Beursschouwburg werd gelezen

Nr. 68, Juni 1999 • Stef Ampe • Manifest: De slag om geld, hondenpoep en...
De uitdaging voor advies- en subsidieverstrekkers is steeds of ze zich naar de letter van de wet gedragen of, integendeel, bijdragen tot de bevraging van het institutionele, wetgevende kader...De mythe van de fusie De nuchtere vaststelling dat de middelen van overheidswege stagneren, laat staan zullen toenemen, noopt de sector tot het zoeken van...Tweede helft de jaren '80 toog ik in Gent aan de slag met Guy Cassiers in Oud Huis Stekelbees (nu Victoria). Begin de jaren '90 stapte ik over naar de Brusselse Beursschouwburg

Nr. 79, December 2001 • (inhoud)
Medea, Clytairrmestra, Antigone, Oedipus en de anderen Twee essays naar aanleiding van de Medea-bewerkingen dit seizoen: Medea of de ironie van de gemeenschap door Erwin Jans Ik had een Wet...Een wet als een mes door Klaas Tindemans Over de (on)mogelijkheid van geëngageerde kunst Tijdens het voorbije KunstenFESTIVALdesArts woedde een geanimeerd debat over de sociale functie...Het spook van de toeschouwer of de kunst van de voegen

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
Zo organiseerde de Beursschouwburg met Wet art in 1998 en 1999 ontmoetingen tussen kunstenaars en wetenschappers (zie ook Etcetera 64), en pakten het Antwerpse Museum voor Fotografie en Roomade...sterk op de studio van de choreograaf: dat is de plek waar de artiest voor zichzelf de optimale voorwaarden schept om nieuw werk te laten rijpen tot het maximaal zijn essentie kan behouden in de variabele...Immers, de kantine van het lab en de receptieruimte van het congres, waar de kern van dat debat ligt (en dus niet in de plaatsen van zijn formalisering zoals het congres en de vergaderruimte), liggen

Nr. 81, Februari 2002 • Raymond Detrez • Cultureel pluralisme avant la lettre: Het Osmaanse...
de Wijze', in het dertiende-eeuwse Spanje vormde het vertrekpunt voor een intensief muzikaal programma van de Beursschouwburg...Die beperkte zich in de praktijk grotendeels tot de organisatie van het onderwijs (de opleiding van priesters) en een vorm van 'toezicht' op de kunsten, bijvoorbeeld - in het geval van de orthodoxe...Dat de kunsten tot in de 19de eeuw een middeleeuws, religieus karakter behielden, had meer te maken met het artistieke dogmatisme van de geestelijke leiders binnen de millet dan met de Osmaanse

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • De onzichtbaarheid van de mediakunstenaar
de Nieuwe Workshop (Brussel) die opgeslokt werd door de Beursschouwburg...Met het opdoeken in 1985 van de Nieuwe Workshop en van alle verdere plannen voor een video-instituut gaf de Beursschouwburg de Vlaamse videokunst het nekschot...Bij de presentatie van elke video staan de choreograaf/regisseur en de compagnie in de kijker, maar de naam van de videomaker wordt slechts heel klein onderaan het rijtje medewerkers vermeld