Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Werkgroep Toneel"Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het conservatorium is een kolonie voor het NTG, waar niet alleen (slechtbetaalde) figuranten geronseld worden maar waar ook acteurs eenzijdig gevormd worden voor het grote NTG-toneel...Greta Van Langendonck is 39 jaar, volgde Studio Nationaal Toneel (Herman Teirlinck), werkte één jaar free lance in NTG en KNS, acteerde daarna drie seizoenen in KVS en ging na een zenuwinzinking een...Ik was gek van The Doors en magie en toen we de heksen mochten spelen in Macbeth zag ik die al vliegen over het toneel

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Twee initiatieven Door de vermindering van het geld van de overheid voor toneel ziet de toekomst voor de nieuwlichters er niet bepaald hoopvol uit...Ik denk dat er voor jonge mensen meer toekomst is in die branche dan in het toneel...Toch levert precies de Werkgroep Vormingstheater procentueel het meest in, ondanks de hoge eigen inkomsten

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Hertstraat 7, 2100 Deurne, 03/325.17.77) KJT (Koninklijk Jeugdtheater) Het 'eerste vaste beroepsgezelschap voor kinderen en jongeren in West-Europa,' zoals Van Impe (Over Toneel) trots meldt...Ka Theater, het Portugese La Comuna, Onafhankelijk Toneel) uitgenodigd...De toekomst is onduidelijk: de huidige structuur werd 'ontbonden' verklaard en een werkgroep buigt zich over Poma's plan van een 'Vlaamse Operastichting'; ondertussen heeft directeur Van Impe toch het

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
1974 stelde Liebermann Carolyn Carlson aan om een moderne dansgroep te begeleiden binnen het kader van de Opéra, in de vorm van een experimentele werkgroep...Zoals in de goede oude tijd wordt het toneel weer herschapen in een ritueel kader (Marin), een imaginaire wereld (Gallotta), of gewoon een mooi plaatje, al naargelang de smaak en de verbeelding van de...Deze zeer veeleisende jongedame -- voor een volgende creatie denkt ze eraan haar dansers aan kabels boven het toneel te laten zweven-- is nu ook gevraagd een choreografie

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Dit ooit eens experimentele kamertheater (EWT stond voor Experimentele Werkgroep Toneel) werd als structuur overgenomen door andere theatermakers die het roer stilaan ombogen naar een repertoire dat...het één-week-stelsel (elke week een nieuw stuk) dat toen gebruikelijk was kwamen in één theater per jaar 25 à 30 stukken aan bod; ze werden trouwens netjes ingedeeld in 'Klassiek Toneel, Modern Toneel...en Toneel van eigen bodem'. Maar: 1) een repertoiretheater vandaag brengt ten hoogste acht produkties in één seizoen, 2) daarnaast bestaan er kleine theaters die op gelijkaardige wijze putten uit de pot

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Brede culturele bagage is daarbij voorondersteld: je hoeft de tijd niet te verliezen met Het Rijksinstituut voor Toneel en Cultuurspreiding bestaat binnenkort 25 jaar...begrippen van film", "begrippen van toneel", "begrippen van literatuur". Leren lezen en leren kijken, daar komt het op aan...De werkgroep toneel bestaat er uit Fons Goris (Studio Herman Teirlinck), Maurice Denayer (RITCS) en Johan Huys (Kabinet Ministerie van Cultuur, Conservatorium Gent). Binnen de werkgroep bestaat een

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Etcetera ontving Het teater zoekt... Zoek het teater Na drie bij Soethoudt uitgegeven boekdelen over politiek theater, zijn de overblijvende leden van de werkgroep "Vormingsteater" van...Met zulke mensen wens ik niet te werken". Luc Perceval in interview met Dirk Van den Eeden, "De Blauwe Maandag Compagnie maakt van toneel weer een belevenis" in Intermediair 21/03/87...over "het toneel vroeger" vertelden, komt een wankele reconstructie tot stand, een gissend portret; opnieuw die confrontatie met het onvermijdelijke lot dat de acteur met zijn vluchtige kunst in de

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Je kon niet verwachten dat auteurs die op andere terreinen van de literatuur een reputatie hadden-grote toneel- of romanschrijvers -, dat die plots belangstelling zouden gaan krijgen om voor de radio...een half jaar dramaturg-regisseur bij de KRO en een aantal jaren voorzitter van CIRAD (werkgroep Culturele Informatie en Radio Drama). Louis Houët: "Daar zoek ik dus voortdurend naar...Ooit heeft de grote ak-teur Guus Hermus gezegd: 'Modern toneel is moeilijk doen voor lege zalen

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Sterckx: "Toneel wordt niet gespeeld door acteurs, maar door mensen die men personages noemt"... (De Vlaamse Gids, 1959). Precies het feit dat Stercks in het begin van de jaren '50 het...Nieuwe Scène, 14.200.000 17.000.000 Antwerpen Speeltheater, Gent 10.300.000 16.500.000 Brussels Kamer Toneel 12.240.000 12.240.000 De Korre, Brugge 6.000.000 6.000.000...Etcetera op Boekenbeurs "Toneel op papier: is theater in geschreven vorm leesbaar

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Kamertoneel Tindemans herinnert aan de pio-niersverdienste van het ontwerp van het Nationaal Toneel van België, dat in 1945-1946 van de grond is gekomen, met minister Buisseret en Herman...Voorts ontstonden het Mechels Miniatuur Theater, Theater Antigone Kortrijk, de Eksperimentele Werkgroep voor Toneel in Antwerpen, Toneel Vandaag in Brussel, Vertikaal in Gent, De Korre in Brugge, een...Het begrip werd herleid tot "een soort toegevoegd adjectief bij een lokale activiteit" en vervolgens werd het Nationaal Toneel de facto opgeheven

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
De overige leden zijn René Verreth (acteur, Mechels Miniatuur Theater), Jozef Verhaeren (bestuurslid Brussels Kamer Toneel), Jo De Caluwe (directeur Arca), Karel Janssens (bestuurslid Christelijk...Trojaanse Paard, Brussel 5.000.000 6.000.000 -- Werkgroep voor Vormingsteater, 5.800.000 6.000.000 6.000.000 Zomergem Blauwe Maandag Compagnie, -- 6.000.000 7.000.000...Het behoud van het Brussels Kamer Toneel in de vigerende subsidieregeling van het theaterdecreet is een duidelijk bewijs van het grote belang dat Patrick Dewael hecht aan het voortbestaan van een

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
de Werkgroep Toneel vinden we onder meer Carel Alons (Rotterdamse Schouwburg), Ruud Backx (Art en Pro), Cas Enklaar (Toneelgroep Amsterdam), Jan Joris Lamers (Maatschappij Discordia) en Hans Croiset...Het Nationaal Toneel) die als Kroonlid tevens zitting heeft in de Afdeling Theater...de Werkgroep Toneel zetelt minimaal 50 % acteurs en regisseurs, aangevuld met organisatoren, producenten, programmeurs, enz

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
De Vlaamse Executieve verwees het ontwerp naar een werkgroep ad hoe die in juli klaar was met zijn huiswerk : in grote lijnen bleef Dewaels podiumkunsten-optie -dus geen opsplitsing per genre...zeer slechte term : bedoeld wordt 'toneel', theater dat geen dans, opera, musical of figu-rentheater is, maar dit toneel hoeft niet per definitie van een tekst te vertrekken, Jan Fabre maakt ook 'toneel...Dit plan werd passend gehonoreerd, nog los van eventuele kritiek die het nieuwe ensemble -het Nationaal Toneel- op zich laadde

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Theo Van Rompay • De kijk op opera veranderen
Kameropera kan natuurlijk ook in een kleinere ruimte, of met een tribune op ons toneel, zodat er voor 80 of 100 mensen gespeeld wordt...De produktie was negatief geadviseerd door de werkgroep Hedendaagse Muziek én door de R.A.T...Denk maar aan de Cosi Fan Tutte van Onafhankelijk Toneel in Rotterdam

Nr. 40, Februari 1993 • Stef Ampe • Arm Brussel
Ook Frie Leysen en Guido Minne -samen de Werkgroep Internationaal Kunstenfestival - maken deze vaststelling: "De Vlaamse Gemeenschap heeft dringend nood aan nieuwe artistieke initiatieven van formaat...Vooreerst een boodschap voor een veredeld sluiswachter als EVH: neen, gezelschappen als de Blauwe Maandag en het Zuidelijk Toneel kunnen er écht niet in. Het is dus volstrekt overbodig daar nog veel

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
Te weinig', vindt de Werkgroep muziektheater...Bruneel: De Werkgroep muziektheater maakt deel uit van de 'Vereniging van Directies voor Podiumkunsten' (VDP). Dat is een belangenorganisatie, die het hele veld van de podiumkunsten vertegenwoordigt...Soms leunt het aan bij het gesproken toneel, soms bij de dans; het kan ook de richting uitgaan van plastische kunst en video

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • De dramaturg als roerganger
Ik heb ook research gedaan voor een tentoonstelling en een werkgroep kritiekschrijven gevolgd...Sauer: Je hebt een standaardpakket met theoretische vakken en wetenschapsfilosofie en daarnaast is het gewoon 'uitzoeken' en geluk hebben om bij een leuke werkgroep terecht te komen...Sauer: Bij het Noord Nederlands Toneel werd ik voorgedragen om Konny Hoeben op te volgen

Nr. 82, Juni 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Stadstheaters - deel 3: Publiekstheater Gent
domien van der meiren: Vandaag, na een half jaar werken, is er echter al een relatie aan het ontstaan met de Kopergietery, richting kindertheater, en zetelt Dirk in de Werkgroep Volkstheater van de...Misschien verschilt die manier van werken zelfs niet zo heel veel van hoe het bij Jean-Pierre gebeurde; daar werd ook met een kleinere werkgroep vergaderd, alleen had hij het laatste woord...Dat levert veel verwarring op en hoe je die lijnen moet doortrekken op het toneel is niet altijd even simpel

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Walter Verdin: Beeld - muziek - theater:...
de humaniora (Sint-Jan Berchmanscollege, Brussel) speelden we toneel met onze klas...Theater- en dansvideo's Tijdens mijn burgerdienst op de AV-Dienst (1980-1981) begon ik het toneel van de Germanisten op te nemen op aanvraag van professor Rik van Gorp...het VTI was er een 'Audiovisuele Werkgroep', met o.a