Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


143 document(en) met "Werk in Uitvoering" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Toch zaten er een aantal interessante elementen in dit opzet, die nieuwsgierigheid wekken naar een volgend werk...Piramide op de Punt Zoals dansers een andere discipline in hun werk gaan betrekken, zijn er ook andere disciplines die zich tot de dans aangetrokken voelen...Rond de Lege Ruimte in Brugge werd Altar Danstheater opgericht en een eerste werk staat op til

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Hij was toen amper 33 en had tevoren gewerkt met Peter Brook, Patrice Chéreau en vooral met Jean Jourdheuil, de vertaler bij uitstek van hedendaags Duits werk...Dat poppentheater lijdt onder gebrek aan belangstelling is dus geen vooroordeel van publiek, organisatoren of media, maar een gevolg van onvoldragen en artistiek weinig bevredigend werk van de...Flor Peeters heeft me dat eens uitgelegd (het ging dus over organiseren): hoort men een groot muzikant aan het werk, en is men het niet eens met zijn visie, of slaat hij er even naast, dan tilt men

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Johan Thielemans tekent het profiel van een artistieke richting en beschrijft werk van The Wooster Group, II Carrozone, Bob Wilson, Franz Marijnen, Pina Bausch, Jan Decorte, e.a...De toeschouwer werd buiten het gebeuren geplaatst en werd iemand die geamuseerd toekeek op een uitvoering: niet het wat maar het hoe hield hem bezig...Het Marilyn Project stond dus zowel in een gespannen verhouding tot het eigen vroegere werk als tot de gangbare theaterpraktijk daarbuiten

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
veel van mijn werk vind je zijn figuur terug...Paling In heel je werk is een sterke politieke inslag te vinden...tegenstelling tot het latere werk van Tiedrie was het eerste stuk, The Tale of the Mah-Meri, helemaal ge- bouwd rond spel, met name dat van Siti Fauziah

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Houden we het erop dat ze verdienstelijk werk leveren...Vernieuwend theater komt voorlopig eerder van de eigen Gentse gezelschappen dan van het inspirerend werk van culturele centra of receptieve theaters...uitvoering van het theaterdecreet betaalde de stad in 1982 24 miljoen uit aan het NTG (Gent draagt 3/4de van het bedrag dat stad en provincie moreel verplicht zijn om bij te dragen). Wat de

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Als men zijn werk beoordeelt, dan beoordeelt men een eersteling...De hele opzet werd in de Munt niet geholpen door het werk van regisseur Mesguich...De technische uitvoering van het project is dan ook onberispelijk: het orkest heeft veertig repetities gehad: de zangers zijn reeds twee maanden in Brussel aan het werk

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
Zijn grond-materiaal is de klassieke scholing: "niet essentieel, wel nuttig". Door simultaan een opvoering en de video ervan te brengen (werk van Cerith Wyn Evans; de opnames brengen geen totaalbeeld...uitslovende vrouwen, ronddolende Beckettiaanse mannenfiguren... Linkes werk gebruikt statische vormen (in casu het gebruik van gedateerde theatervormen, zoals de suggestie van een diepere werkelijkheid...Het werk van Anne Teresa De Keersmaeker en Dana Reitz kwam het dichtst in de buurt

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
Het werk van het Epigonentheater verwijst naar surrealistische vormen en thema's, maar vooralsnog heeft de groep geen Chien Andalou gemaakt...ZLV (zonder leiding van) betekent immers dat iedereen even verantwoordelijk is voor elk element in de opbouw, de organisatie en de uitvoering van het stuk...De leden van de groep bepalen allen de totaliteit van het werk, zowel technisch als artistiek

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Willy Decker, die eerst aangetrokken werd om een bestaand regieconcept van von Dohnanyi uit te voeren, heeft in de Munt een eigen interpretatie van het werk gegeven...Dank zij de muzikale uitvoering van Syl-vain Cambreling stijgt de spanning ten top, maar dank zij Decker ziet men Figaro, Susanna en de gravin met de situatie worstelen, tot ze uitgeput op hun stoel...hebben reeds het werk van Achim Freyer aangehaald

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Onder deze oppervlaktewind vinden we toch al sporen van het latere werk...Recyclage Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was, het middenstuk van de triptiek, brengt evenwicht in het materiaal van het vorige werk en spelt de grammatica van Fabres...Ook het werk van recente avant-garde kunstenaars wordt door de recyclagemolen van Het is theater... gehaald

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
povera stijl (rood zaklamplicht was het enige hulpmiddel). Tijdens de gevechtsscènes wordt ook met de tijd 'geknoeid', maar ditmaal overtuigt de uitvoering in slow motion minder...Sinds regisseur Claus Pey-mann en zijn ploeg in 1979 naar Bochum kwamen, waren zij al elk jaar in Mülheim van de partij, met een werk van Brasch (1980), Bernhard (1980 en 1981), Muller (1982...Ik meen zelfs in zijn teaterwerk faschis-tische neigingen te zien, ik dacht dut Jan Fabre zo tegen het werk van Albert speer was

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Hier zien we hoe Herrmann met de traditie creatief omgaat: hij ontleent een beeld aan het verleden maar gaat dit dan in zijn eigen werk een andere functie geven...Vooreerst heeft hij van Sylvain Cam-breling een muzikale uitvoering gekregen die heel dicht bij de partituur aanleunt...Stein en Herrmann gaan zich minder direct met de Schaubühne inlaten en laten het werk over aan Luc Bondy die zal bijgestaan worden door een raad, waarin onder meer Bruno Ganz zal zetelen, de

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
Je ging totaal anders te werk bij Elena's Aria...Alles hangt dus werkelijk af van de structurele opbouw en van de uitvoering: iets te vroeg of te laat, iets te zacht of te hard geeft een heel ander resultaat...Binnen een repetitieproces hou ik me weinig bezig met 'dit is het beeld van de vrouw die...' maar werk ik heel direct, concreet, zoals iemand die een tafel maakt en weet: dat hout heeft die

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
oneerlijk is de uitspraak dat het werk aan De Collega's slechts één facet is van het MMT "en toevallig het minst experimentele, het minst avantgardis-tische". Het MMT-werk heeft met avantgardisme of experiment...Naast Margue-rite Duras en een Calderon-bewer-king staat Christopher Marlowe' (met het onspeelbaar geacht monster-werk Het Massacre van Parijs) op het programma...tegenstelling tot zovele andere markante regisseurs 'doet' Noelte nooit iets met een werk; hij vormt het niet om, hij zet het niet naar zijn hand, hij vervormt het niet zodat het in zijn eigen

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • KRONIEK
Teaterdirekteurs menen dat zij het moeten doen met buitenlands werk, terwijl iedereen weet dat eigen werk de commerciële toekomst uitmaakt, kijk maar naar het sukses van Vlaamse series op de televisie...Middelmatig buitenlands werk krijgt nochtans schaamteloos vele kansen, eigen werk zelden...uitsluitend pei lichamelijke uitvoering ontstaan

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
status van sterregisseur, gelijk welk klassiek werk op de scène brengen, maar daar heeft hij, naar eigen zeggen, geen zin in. Hij wil de concurrentieslag met andere collega's niet aan, en dus is hij naar de...Na Bondy, Herrmann en Chéreau weten we het: als we nog ooit saaie recitatiefmomenten in een opera van Mozart meemaken, is dat de schuld van de regisseur, die zijn werk niet doet...De enige die bij deze vertoning over de hele lijn triomfeert is de dirigent Sylvain Cambreling: hij brengt deze partituur lillend tot leven, zodat de toehoorder het begenadigd werk van een wonderlijke

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Machteloos moeten ze toezien hoe het hele leven hen ontglipt: hun idealen, hun werk, hun taak, hun kracht...Met deze opera ging Wagner heel nieuwe wegen op : hij veranderde grondig de verhouding stem/orkest door een enorm belang toe te kennen aan het instrumentale gedeelte van het werk...De voorstelling van Nora is een verder-zetten van het werk van het duo Dehert-Gilis, zoals dit o.m

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Ik probeer alles, ik ben de hele dag aan het werk en de halve nacht erbij...Hij Word je gestoord heb je geen rust bij je werk ik heb volkomen Zij rust...En werk kan tijdens de uitvoering groeien

Nr. 13, April 1986 • Sander J. Van den Broecke • Sous Ie pont: acht dansprodukties in het...
Voorbarig, zo zou blijken, want hoewel aan de basis van Le Vol... een niet onaardig idee scheen te liggen, riep de uitvoering ervan niets dan vragen en verveling op...Lisa Marcus en Barbara Duyfjes zorgden voor drie van de acht festivalprogramma's. Hun werk kan men omschrijven als bewegingsge-richte performance

Nr. 14, Juli 1986 • Peter De Jonge • Dansfestival De Beweeging
gegevens van Théâtre de l'Esquisse en Gallotta en te onbeholpen van uitvoering om een meevaller genoemd te worden...Deze scène is in haar grootse nutteloosheid tekenend voor Mange p'tit coucou en het overige werk van Platei


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK