Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "Wereld van Eric Raeves"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Luk Van den Dries HET IS TEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN TE VOORZIEN WAS concept en regie: Jan Fabre, spelers: Els Deceukelier, Pit Dollez, Danny Kenis, Eric Raeves, Jan-Pieter Schaap, Pien...Bovendien was hij ook jarenlang uitgever van The Drama Review, één van de voornaamste theatertijdschriften ter wereld...dramaturgie: Ronald Kla-mer, spelers: Gees Linnebank, Sigrid Koetse, Petra Laseur, Eric Schneider, Siem Vroom, Laurens Spoor, Johan Ooms, Albert Abspoel, Hugo Koolschijn, Filip Bolluyt, Victor van Swaay, Hans van

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Marc Vanrunxt Eric Raeves Vier korte dansen Een lange, zwarte, geplooide split-rok met het naakte torso van Marc Vanrunxt er bovenop...Compagnon Eric Raeves helpt hem bedaard recht en gaat - spiegelbeeld van Vanrunxt - achter in de zaal Engelbert Humperdincks Please release me liggen zingen in afwachting van de volgende valpartij...Een citaat van Donald G. Marshall, het lijkt wel voor Wilson geschreven: "In het geval van het kunstwerk opent de kunstenaar, langs het verlies van zijn gewone wereld en van zijn gewone

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Binnen de traditionele wereld van de dans bestaan evenwel al lang meer mogelijkheden, vele internationale wedstrijden, uitwisselingen, studiebeurzen en dies meer...Op de afsluitdag kwam uiteindelijk de 'revelatie' van de eerste twee categorieën voor het voetlicht, en bracht die van vorige editie, Eric Raeves, een kort werkje...Het toeval groeide uit tot een vast gegeven en na Alain Platei, Nicole Moussoux en Eric Raeves werd dit jaar Joachim Schlömer aan het lijstje der gelauwer-den toegevoegd

Nr. 38, Mei 1992 • Lieve Demin • Het complete antwoord van De Beweeging
De Perzen / Het Meer bestaat uit twee aparte choreografieën 'die eikaars tegengestelde vormen zoals dag en nacht, donker en licht'. Voor De Perzen vertrok Eric Raeves van het toneeloratorium van Jean...Na een klassieke en moderne opleiding danste Tobias Bausch in het gezelschap van het Plan K, bij José Besprosvany en Eric Raeves...Eric Raeves zelf lijkt het choreografische talent dat hij aanvankelijk demonstreerde, niet echt uit te kunnen bouwen, ondanks de steun van De Beweeging

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
Het interessante onlichaam In de persbrochure van De Beweeging schrijft Max Borka over Eric Raeves' Interesting Bodies het volgende: 'Belangrijk is (voor Eric Raeves) dat onderzoek zelf, van...De manier waarop Eric Raeves beeldende kunst en dans wil combineren om onze gebruikelijke manieren van kijken door mekaar te halen, is interessant...al zijn eenvoud is dit misschien het mooiste stuk uit dit werk van Eric Raeves

Nr. 58, December 1996 • Register Etcetera jaargang XIV (1996), nr 54...
69 Van Bogaert, Pieter, nr 54 p 9 Van den Borre, Caroline, nr 54 p 16, nr 56-57 p 42 Van den Dries, Luk, nr 54 p 22 Vanhaute, Dirk, nr 56-57 p 63 Vanhoutte, Kurt, nr 56-57 p 33 Van Imschoot...Raeves, Eric, nr 55 p 4 en 9 Ritsema, Jan, nr 56-57 p 53 Roebana, Harijono, nr 55 p 9 Sartre, Jean-Paul, nr 58 p 16 Schönberg, Arnold, nr 54 p 33 Schreker, Franz, nr 55...Stichting Kunstboek bvba, Brugge, 1996, (door Eva Van Schaik) nr 58 p 40 Hommage, Vlees & Beton nr 31, uitgave in opdracht van aa50 vzw, (door Eric Min) nr 56-57 p 11 Hrvatin, Emil, Herhaling, waanzin

Nr. 60, Juni 1997 • Clara Van den Broek • Pleidooi voor de tweede e
Als we de Belgische kunstenaars bekijken die geen beginners meer zijn en die dit voorjaar werden geprogrammeerd, zien we dat vier van hen, namelijk Pierre Droulers, Thierry Smits, Eric Raeves en Marc...Zo dragen, bijvoorbeeld, de 'dansers' in Eric Raeves' 2000-3(A), Lichaam op doek inderdaad niet langer een lendendoekje, in tegenstelling tot de Interesting Bodies van vorig jaar, een reeks bewegende...Behalve de nog niet ten volle ontwikkelde danstalen van de beginnende kunstenaars, en de eigen, verstilde, werkwijzen van Raeves en Droulers, vallen zowat alle andere choreografieën terug op

Nr. 64, Juni 1998 • Inhoudstafel
van het lichaam in kunst en wetenschap 24 Manifest Uittreksel uit Het wilde denken van Claude Lévi-Strauss 26 De vertelmachines van Pat Van Hemelrijck Clara Van den Broek...wereld met een smaakje Hans Op de Beeck over 1 Wereld van Eric Raeves 46 Portrait de l'inconnu Peter de Jonge over het beeld van Marc Vanrunxt als danser 50 Littekens...over Hertog Blauwbaards Burcht van Anne Teresa De Keersmaeker 59 Marleen Baeten over Anna Blume hat ein Vogel van Theater Zuidpool 61 Jef Aerts over de voordelen van het neologisme glokale

Nr. 64, Juni 1998 • Hans Op de Beeck • Een wereld met een smaakje
Op de tiende editie van Festival de Beweeging hernam Eric Raeves met een tweede 'levende tentoonstelling' de basisidee van zijn project Interesting Bodies(1). 1 Wereld is een intrigerende mix van...Hierdoor bleef dit beeld in zekere zin vrijblijvender, opener dan de meer dwingende, korte 1 WERELD Insect - Eric Raeves en De Beweeging / Bart Michielsen...De grafiek in de pulse- The javelin-thrower/ Leni Riefenstahl (1936) 1 WERELD Duet - Eric Raeves en De Beweeging / Bart Michielsen

Nr. 64, Juni 1998 • Bart Eeckhout • Veelkantige bewegingen
Zoals des te sterker bleek uit 1 Wereld van Eric Raeves, die het festival op bijzonder indrukwekkende wijze mocht openen...De Beweeging gaf zelf de opdracht voor deze nieuwe creatie van Eric Raeves, compagnon de route van Marc Vanrunxt en twee jaar geleden erg succesvol op het festival met het verwante maar minder...dit nummer wordt een aparte bijdrage gewijd aan het werk van Raeves, zodat hier de vaststelling kan volstaan dat 1 Wereld de meest authentieke was van alle vertoonde performances

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • De sacrale gebarenstoet
Dat eerste autonome werkje (waarvoor hij samenwerkte met Eric Raeves) sloeg erg aan...Cézanne verzette zich tegen iedere vorm van emotionele opwinding of psychische overbelasting à la Van Gogh; hij contesteerde eveneens de nauwgezette reconstructie van 'de natuur' zoals die van de...Hij verlaat de wereld van het expliciete voor de vanzelfsprekendheid van het impliciete

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Pascal Gielen becijfert de kloof tussen het Eilandje en de rest van de wereld...Het KBVV is in de geschiedenis van de hedendaagse dans dan ook een object van voortdurende strijd tussen Vertegenwoordigers' van de hedendaagse dans en die van het klassieke ballet...Alain Platel, Hans van den Broek en Christine De Smet), Aquilon (Karin Vyncke), Soil, Emuda, Kraplac Puur (Eric Raeves), Oeral (Veerle Baekelants), Roxane Huilmand, Free Art Dance Company, Hoste

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
Het zijn procédés die ook elders te zien zijn, maar in tegenstelling tot het werk van bijvoorbeeld Eric Raeves of Charlotte Vanden Eynde zit er nauwelijks een verlangen naar esthetiek in, meer een...Immers, de kantine van het lab en de receptieruimte van het congres, waar de kern van dat debat ligt (en dus niet in de plaatsen van zijn formalisering zoals het congres en de vergaderruimte), liggen...andere kant kan het bijdragen tot de verdieping van het artistiek en wetenschappelijk werk en de creatie van een bredere visie op het begrip 'artistieke arbeid'. Binnen de wetenschappelijke wereld staat dit


Development and design by LETTERWERK