Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Welkom in de Opera"Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
volkscultuur (in dans, zang, gitaarmuziek, in de verwijzing ook naar het stierenspel in de arena) ; de allesoverheersende aanwezigheid van de katholieke kerk (in de processiemuziek en vooral in de enorme kerkluchter...Luk Van den Dries Opera van Frankfurt Die Soldaten De pers was unaniem: de opvoering van Die Soldaten door de opera van Frankfurt in de Munt was een gebeurtenis...al te zeer vanuit de Gentse situatie bekeken, wat in de keuze van de artikels de facto tot een vertekende of onvolledige weergave leidt en ten tweede (gevolg van ten eerste) lijkt de registratie van de

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
De vorm, de manier, de stijl hadden duidelijk de bovenhand op de inhoud...De mens (de toehoorder, de lezer, de toeschouwer) wordt aangesproken op een fundamenteel zintuiglijk vlak...Op deze manier wordt de band verbroken tussen de plaats waar gesproken wordt en de plaats waar de toeschouwer het hoort

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Globaal laten dramaturgie en vormgeving de toeschouwer met vele twijfels zitten: 1) wanneer de acteurs via de loopbrug in de zaal verdwijnen zijn de zetels in de zaal soms belicht en soms onzichtbaar...Johan Thielemans Opera en film Zestien waren we, of zeventien, toen we. 's zondags de bus naar Antwerpen namen om daar opera's van Wagner op ons af te laten komen...De meest veelbelovend ingezette ontwikkelingen worden, althans in de opera's vanaf Tristan, meestal afgebroken voor hun hoogtepunt

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De sopraan is de geliefde, de tenor het slachtoffer, de bariton de schurk en de mezzosopraan de weeklagende figuur (dat stemt overeen met de rolverdeling bij Verdi). De situatie van het volk...Globaal is de ruimtelijke integratie het grote probleem: de overgangen tussen de drie delen, van de ene zaal naar de andere, breken de moeizaam opgebouwde sfeer van elk van de korte fragmenten...Het essay van Jo De Vos gaat over de autonomie van de theaterwetenschap, in voorzichtige termen verwerpt het de kolonisatie van de opvoering door de dramatheorie, maar gaat niet zo ver de instrumenten

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Ik heb de ellende gezien, de honger, de waanzin, de grootheid, de laagheid, de onwetendheid, de ziekte...Jonathan Het conflict is de 11e losgebarsten, om 15 uur, toen de arbeiders geweigerd hebben te gehoorzamen aan de orders van de ploegbaas, op de afdeling werktuigmachines...Wanneer de leerlingen bij hen toekomen, zijn ze twaalf, vrolijk, en ze lachen; ze komen van de velden, van de terrils, van de parken, van de stukken braakland

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Misverstanden over de opstand in Peking, en de negatieve reacties vanwege de Westerse pers deden het onzinvol uitschijnen de groep te laten overkomen, zo klonk de partijrethoriek op de telex...Controversieel waren de zeven creaties van Gillmore dan ook zeker: de hemel ingeprezen door de sommigen, de grond in geboord door de anderen (eerder de velen), en terwijl na afloop de ene helft van...Er was namelijk de onvermijdelijke confrontatie met wellicht het meest megalomane project van de eeuw : de viering van de Bicentenaire, de tweehonderdste verjaardag van de Franse Revolutie met als

Nr. 36, December 1991 • Herman Asselberghs • Videowerk van Walter Verdín
Tri- Mal Pelo, Quarere (1990) (Walter Verdin) Foto Walter Verdin al and error als welkom en geslaagd tegengif voor de (nog wijd verbreide) illusie van de geniale...Die delen bepaalden de structuur van de tape: de ene scène werd uitgezaaid over de hele tape, de andere integraal behouden, van nog andere hebben we enkel korte flitsen overgehouden...De moeilijkheid is eigenlijk de definitie van dans; in de tapes van Rosas zit tekst, de opera, de choreografie, een heel geheel dat we willen overbrengen

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Naar de aard van de werking kan je Bronks een kinderkunstencentrum noemen, maar statutair valt Bronks onder de noemer 'Brusselse podia', gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap...En aan die boom daar kwam een tak De persoonlijkheid van de artistiek leider, de voorgeschiedenis, de bestaansvoorwaarden en de concrete context bepalen de eigenheid van elke organisatie...Naast een uitbreiding van de projectenpot - wat tevens een verrijking zou betekenen voor de podiumkunsten voor volwassenen - is het logisch dat de betoelaging van de zogenaamde kinderkunstencentra

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Van Blauw Vier tot Cantecleir
Alleen in de woestijn op de avond voor hij een 'erg belangrijk' pakje dwars doorheen de vijandelijke linies naar Kreta moet vliegen, denkt de jonge piloot aan de meisjes uit zijn dorp...Transparantie In Naar Macbeth wordt de verhaallaag, waarin Macbeth de spil is van bloed en moord, doorkruisd door de theaterlaag, waarin de overige acteurs samenzweren om Jef in de rol van...Ook de tekstbehandeling is transparant en functioneel: het expliciet aangeven van de vijf bedrijven maakt decorwisselingen overbodig, de verschillen in rijm leggen de karakters bloot, de frisse

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
Waarom er niet meer op aandringen dat de producties gerecenseerd worden door de vakrecensent die het best bij de aard van de voorstelling aansluit, zoals dat onlangs gebeurde bij Fietsen, dat in De...En ge roept regelmatig aan uw maten dat de democratisering van de kunst eigenlijk feitelijk heeft geleid tot de democratisering van de animatie, van het entertainment, van de grijze middelmaat...De doelbewuste programmering op niet minder dan 22 plekken in de stad (culturele instellingen en locaties) gaf de eerste editie van Tweetakt de allure en de sfeer van een stadsfestival, met kunst voor

Nr. 80, Februari 2002 • Marleen Baeten • Theater is (niet) voor iedereen: het verschil...
de eerste cursus komt een vijftiental mensen een heel jaar lang wekelijks een hele voormiddag naar de les of naar één of andere culturele activiteit: theater, dans, opera, concert, tentoonstelling...Behalve informatie over het verhaal, de personages, Shakespeare en de evolutie van het theater door de eeuwen heen (gekoppeld aan informatie over de ruimte van de stadsschouwburg en de aan het theater...door de mensen uit de directe omgeving worden ze dan ook als 'vreemde indringers' ervaren; de onzekerheid over de sociale codes en het gedrag dat van de bezoeker verwacht wordt is hier niet minder groot

Nr. 97, Juni 2005 • Nancy Delhalle • Het landschap aan de overkant
Met zijn laatste voorstelling, Maria de Buenos-Aires, een opera van Astor Piazzola op een tekst van de Argentijnse dichter Horacio Ferrer, gecreëerd op het festival van Mons in maart, plaatst Wanson...Rwanda 94 legt de ontwikkeling bloot die leidde tot de genocide: de maalstroom van de koloniale politiek, de kerk, de gedwongen aanpassingen, het verspreiden van foute informatie en de geopolitieke...Zo wordt de toeschouwer welkom geheten door De Mond, een personage zonder lichaam

Nr. 104, December 2006 • (Personalia) • (Personalia)
Liv Laveyne studeerde kunstweten- schappen (theater en plastische kunst) aan de Universiteit Gent en schrijft over theater in De Morgen en De Knack...Advertentie: Welkom in de Opera...Europese dag van de Opera in De Munt

Nr. 113, September 2008 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans tussen eigenheid en beleid
Er is sinds de jaren tachtig gewoon een podiumkunst in het algemeen gegroeid (die uitdrukking is een parafrase van de notie ‘kunst in het algemeen’, waarmee Thierry de Duve de situatie in de beeldende...Ik volsta daarom met de these dat in de ‘podiumkunst in het algemeen’ de scène een variabel te bespelen dispositief van liveness is, dat zijn spreekwoordelijke essentie in de relatie met het aanwezige...De werkgroep die onder impuls van het Vlaams Theaterinstituut de basiselementen voor Kanaries in de koolmijn aandroeg meent dat ook en heeft de mogelijke ingrediënten van zo een masterplan voor de

Nr. 113, September 2008 • Karel Vanhaesebrouck, Ivo Kuyl, Johan Thielemans • Boek, DVD
Zo spreekt men nu bij elke nieuwe opvoering over ‘de terugkeer van Chéreau’. Hij heeft meer gewerkt in de opera (al kan je die producties op de vingers van één hand tellen), en heeft zich ook op het...Er is natuurlijk de Ring, na dertig jaar nog altijd een monument, maar ook een schitterende Wozzeck door de opera van Berlijn en een interessante, donkere versie van Così fan tutte, die helemaal de...En er is natuurlijk de bejubelde opera van Janacˇ ek Uit een dodenhuis, de belangrijkste productie van de laatste jaren


Development and design by LETTERWERK