Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


35 document(en) met "Week van de Smaak" • Resultaten 21 tot 35 worden getoondNr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Wat onder de magie van de opera meestal verstaan wordt, is niet de magie van het stuk, maar de magie van de entourage, van het 'Gold, Haus, Hof en herrischer Prunk'. Dit is echter waar film...En dit lijkt ook zowat de boodschap te zijn van het verhaal: de Graal wordt twee keer opgevoerd in de opera; de eerste keer begrijpt Parsifal er niets van en staat hij er maar bij als van de hand Gods...De mechanische reproduktie van de munterij, zo zou Benjamin kunnen argumenteren, bevrijdde de mensen van hun afhankelijkheid van goddelijke culten en van de cultuswaarde van de kunst

Nr. 39, December 1992 • Pieter T'Jonck • Anne Teresa De Keersmaeker
Pieter T'Jonck sprak met haar, in drie bewegingen: na de première van Mozart/concertaria's in Avignon, voorbije zomer, na de herneming van Achterland in De Munt en later de vertoning van de video van...Je kan de tijd die eraan besteed is, de toewijding, de intelligentie en de goede smaak waarmee ze gemaakt zijn er zo van aflezen...De vrouwen in Erts gaan vaak op in de totaliteit van de groep, de individualiteit van elk van de vrouwen wordt in dit stuk veel meer getoond door de video dan door de beweging

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
Swarte moest aan de acteurs uitleggen hoe ze zich moesten gedragen op de scène, want hij had de bedoeling om de mimiek en de gestiek van het klassieke theater aan te wenden...Ze doken in het boek van Johannes Jalgerhuis die in 1827 een methode publiceerde, waarin hij, aan de hand van tekeningen, liet zien hoe je moest acteren volgens de methode van 'de welstand' (het goede...theater, een ruimte waarin je allerlei wetenschappelijke proeven kon doen, en daar het de tijd van Newton was, kon je uit de koepel een appel laten vallen, om de principes van de zwaartekracht te

Nr. 44, Februari 1994 • Rudi Laermans • Niets dan schone schijn en ijdel spektakel?
plaats van de handeling te verbergen achter decor, kostuum, muziek en drama, brengt hij de handeling op de voorgrond en nodigt hij de kijker uit om de geometrie van de lichamen, ruimte en...Op het sterke, soldateske lichaam van de fitnesser, de sporter of de body-builder weegt een esthetisch taboe, dat wellicht ten dele politiek is gemotiveerd (de al te zeer voor de hand liggende...Ofwel wordt de - feitelijk uiteraard meerduidige - eigenheid van de podiumwerkelijkheid, van het 'er-zijn' van lichamen-op-een-scčne beklemtoond, een keuze die vandaag de dag altijd ook een

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Eva Bal benadrukt de uitbreiding van mogelijkheden ten gevolge van de interne interactie tussen diverse kunstvormen, kunstenaars en publieken sinds de verwerving van De Kopergietery...En aan die boom daar kwam een tak De persoonlijkheid van de artistiek leider, de voorgeschiedenis, de bestaansvoorwaarden en de concrete context bepalen de eigenheid van elke organisatie...Naast een uitbreiding van de projectenpot - wat tevens een verrijking zou betekenen voor de podiumkunsten voor volwassenen - is het logisch dat de betoelaging van de zogenaamde kinderkunstencentra

Nr. 63, Maart 1998 • Dirk Pauwels • Manifest: Ze zien er zo gelukkig uit
De criteria variëren wel een beetje, soms afhankelijk van de geografische inplanting van de organiserende instantie, soms ook van de ideologie...En het is de schone opdracht van alle cultuurspreiders en -colporteurs om dit adequaat te realiseren, zodat iedereen uit vrije wil, aangepast aan de eigen mogelijkheden, behoeften en smaak kan worden...Vandekeybus Jan Fabre Marc Vanrunxt Deze nieuwste dansportretten vertellen alles over de carrière van de choreografen die vanaf de jaren '80 furore maakten en de 'Vlaamse golf mee gestalte gaven

Nr. 64, Juni 1998 • Clara Van den Broek, Dirk Pauwels • De vertelmachines van Pat Van Hemelrijck
Met klamme kleren beland ik toch nog in de Smaakmakerij, thuisbasis van het Alibi Collectief, waar me Los Mansardinos werd beloofd, de nieuwste voorstelling van Pat Van Hemelrijck...Nog geen week later woon ik een gesprek bij tussen de man die zulks kan (hij had ondertussen in mijn hoofd Sinterklaasachtige allures aangenomen) en Dirk Pauwels, artistiek leider van Victoria en oude...Etcetera: De chaos is enorm, de opbouw van de voorstelling berust op een montageprincipe, enz

Nr. 66, December 1998 • Clara Van den Broek • Juul en Peter, All for Love
Rond 1950 had je, internationaal gesproken, twee kampen: enerzijds degenen die hielden van de jazz van vóór de oorlog, de swingmuziek, en anderzijds degenen die het hielden bij de moderne jazz...Hoewel mijn commentaren van toen veel verschillen van die van nu, is mijn smaak, in de grond, niet veranderd...Mijn generatie theatermakers - mijn leeftijd situeert zich tussen die van De Roovers en Stan in - heeft veel minder dan de generatie van de jaren '80 de behoefte om zich af te zetten tegen de vorige

Nr. 76, Maart 2001 • Pé Vermeersch • Dood van een Butohdansmarietje
van de voorstellingen (de helft van het publiek valt altijd in slaap), van de innige versmelting tussen taal en dans, van de melancholie van de ongrijpbare zangmelodieën...De gedachte van de anti-readymade-kunst is zeer sterk aanwezig in butohdans, niet alleen voor de voorstellingen die worden gemaakt, maar in deze gedachte vindt de idee van de innerlijke dans zijn...Week lichaam In ‘93 maakte ik mijn eerste solowerkje, Een rede over de mythe van de zuiverheid van de jeugd

Nr. 85, Februari 2003 • Marianne Van Kerkhoven • Een steen in een kikkerpoel: 'THEATER MOET...
me eigenlijk opnieuw in de positie van recensent, hoewel van de rapporten van die prospectie slechts 'binnenshuis' gebruik werd gemaakt...Het grote verschil zit natuurlijk in de wijze waarop je je verdiept in een tekst, de mogelijke analyses die je maakt, de interpretaties van de woorden, de strategieën voor de voorstelling, de...Wim Van Gansbeke bezorgde de redactie dit sonnet met 'Envoi' toen hij inging op de vraag om een inleiding te schrijven op de tekstenbundeling van Marianne Van Kerkhoven, Van hel kijken en van het

Nr. 85, Februari 2003 • Geert Sels • Kunst in de ban van het getal
Hij had met de stad Frankfurt een band van achttien jaar en kon op het vlak van artistieke appreciatie de voorbije twee jaar de titel voorleggen van 'Ballet van het jaar'.4 Marthaler geldt als een...Dat is de schaduwzijde aan de autonomie van de kunst die Bart Verschaffel onder ogen durft te zien.7 Zijn redenering komt hierop neer, dat de autonomie van de kunst haar waarde fundeert, maar de kunst...Beide steden hebben af te rekenen met de herverdeling van de budgetten, steeds omdat de nieuwe be-windsploeg haar agendapunten wil realiseren ten koste van 'oud geld'. Rotterdam is van plan meer te

Nr. 86, April 2003 • Bert Bultinck • Vlammenwerper in uw gat: Kunst en censuur...
De motieven van de Mechelse onderzoeksrechter waren eerder ethisch van aard: de officiële aanklacht luidde 'openbare schennis van de goede zeden'. En de gevolgen waren tot nu toe ook heel wat...De directeur had niet opgetreden in naam van 'het principe van de vrijheid van expressie'. Nog in Scandinavië was de Zweedse cultuurminister van plan om de 'bestaande cen-suurwetgeving' aan te...moeite door ook over de ethiek van de kunst en de kunst van de ethiek zouden kunnen gehad hebben maakt van de hele Poni-affaire één grote gemiste kans

Nr. 111, April 2008 • John Zwaenepoel • Column: Aengespoeld
samenwerking met de Week van de Smaak was op de dijk, als lunch, een wandelbuffet tussen Oostende en Middelkerke opgesteld...Zij waren met bussen naar Oostende afgezakt en hadden in de loop van de dag de horeca van de binnenstad verkend...De voorzitter van de organisatie betreurde de feiten en noemde het incident zowel ‘pijnlijk’ als ‘helaas uitermate convenant

Nr. 111, April 2008 • Sébastien Hendrickx, Mia Vaerman, Ditte Pelgrom, Johan... • Kroniek
De ene week zonder, de andere week mét klassieke danspassen van Jean Luc Ducourt...Willem de Wolf – van voorheen Kas en De Wolf – speelde een paar jaar geleden met Matthias de Koning – van nog steeds Discordia – Gehen van Thomas Bernhard, waarin elke lettergreep door De Wolf...De realiteit van devloer–hethierennu–isimmersde realiteit van de mogelijke mislukking en de mislukking maakt de weg vrij voor de verbeelding

Nr. 113, September 2008 • Ive Stevenheydens • Wijken proeven en theater ervaren
Zijn theorie is dat stadshoning – of in zijn woorden: ‘Miel Béton’ – omwille van de grote diversiteit aan bomen, planten en bloemen in de verschillende stadstuinen een rijkere smaak heeft dan honing...Hoewel we de nodige formulieren in handen hebben – het akkoord van de stad, van de wethouders én van de marktkramersorganisatie – worden we na een onmogelijke onderhandeling toch van het plein...Later die week hoor ik van Tarantino dat de passages bij de moskee, in de bioscoop en in het postkantoor geslaagd waren: het experimenteren met voedsel brengt moeiteloos een dialoog op gang tussen de