Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Wat Syberberg"Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Bogaerts is wel geslaagd in het bereiken van een grote snelheid in het vertellen en spelen; iets wat een vaudeville nodig heeft, maar wat men in Vlaanderen (en dan nog via een Duits auteur...onverstaanbaar . Met wat men overhoudt wordt niets begonnen, wordt niet opnieuw gestructureerd tot iets wat meer betekenis heeft dan wat acteurs daar aan subjectieve beleving mee verbinden...Hij schrijft op wat hij ziet, wat hij denkt, bedenkt

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Hoe dan ook, we krijgen hier een soort staalkaart van wat jonge mensen kunnen: ze hebben talent te koop, en het is nu maar wachten op wat de theatermakers hen kunnen aanbieden...ander spektakel -- voor diverse leeftijdsgroepen-- aangeboden). Ik teken wat ik wil is eigenlijk een reisverhaal, een soort schelmenroman in episodes: Jopie wil op bezoek bij haar Oma die verhuisd...Vijftien jaar later wilde het toeval dat die jeugdliefde herleefde, op de bioscoopschermen nota bene, in de Parsifal van Hans-Jürgen Syberberg, terwijl de kassa's ondertussen rinkelden voor Milos

Nr. 18, Juni 1987 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
Zo is het ook gesteld met de vele Verdi-opera's die ik heb te ondergaan en nog wel wat van andere componisten ook, Verdi heeft het niet alleen gedaan...Johan Thielemans zal u, wat de Traviata betreft, wel in geuren en kleuren berichten wat er mooi was en wat niet, wie er goed zong en wie slecht...Ik ben wat moe... alles is aan kant, maar het is hier wat leeg

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Zonder onderstreping wordt er op een visueel zeer aantrekkelijke manier gezegd en getoond wat actrices en regisseur met deze tekst te zeggen haddden...Wat rest zijn produkties die je cultuurhorizon verruimen, je attent maken op wat rechts en links in de wereld gebeurt, je vertrouwd maken met culturele anderstaligheid en daardoor toch die...Hans Jürgen Syberberg zit ondertussen in het midden van de zaal achter een klankorgel en schuift onder die poëtische tekst af en toe fragmenten Beethoven : een muzikale sfeerschepping die de zegging

Nr. 35, September 1991 • Inhoudstafel
22 Sinds het begin van de jaren tachtig heeft de Duitse cineast Hans Jürgen Syberberg zijn activiteiten verlegd naar het theater...Deze duidde eveneens welgestelde burgers aan die de kosten moesten dragen van de voorstellingen, wat beschouwd werd als een burgerplicht en een zaak van persoonlijke eer

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Syberberg is, om een misschien wat te gemakkelijk cliché te gebruiken, op een subtiele manier gewoon 'fout'. Zijn betoog moet met esthetische èn politieke argumenten tegengesproken worden...Wat Syberberg betreurt, is niet het (vermeende) zwijgen over die centrale thema's an sich, maar dat wens duidelijk geworden dat vele intellectuelen in de DDR juist niet...Zij gaat zich wat meer bewegen, en ze gaat helemaal op in het landschap als de nachtegaal zingt -voor Syberberg het moment om met Beethovens 'Pastorale' kunst en natuur met elkaar te verenigen

Nr. 35, September 1991 • Ludo Verbeeck • De vijanden van Hans Jürgen Syberberg
verantwoordelijk acht (ik citeer maar wat lukraak) voor de pluralistische willekeur en de triomf van het gemene in de kunst, haar vervreemding van natuur en mythos, voor de verloedering van het milieu...Geblindoekte prins Ook op de wijze waarop Syberberg met oude teksten omgaat, is een en ander aan te merken...Goethe voor de landelijke cultuur waar Syberberg mee dweept echt gewonnen was, is nog maar zeer de vraag

Nr. 35, September 1991 • Stefan Hertmans • Syberberg als Amfortas: een pastorale wonde
het nazisme ging, en een voorzichtige scheiding aan te brengen tussen wat leefbaar is gebleven en wat moest uitgesneden worden...Syberberg lijkt het soms enigzins anders te zien: de smet lijkt voor hem een afgebakende plek, iets wat met die hysterische schoft uit Braunau begon en met hem eindigde...Es gibt keine Juden mehr" - De oude strijdbare filosoof Günther Andersch, die op zijn oude dag met de RAF sympathiseerde, vormt hier misschien een dialectische correctie op wat Syberberg zich probeert

Nr. 36, December 1991 • Willy Thomas • Iemand graag zien
Syberberg zegt zulke ongepaste dingen dat men hem dan maar met het ongepaste epitheton uitrust (men noemt hem naar een partij waarvan het bestaan en de daden hem als geen ander voor de geest staan om...Die van de onmetelijke bescheidenheid om zo pretentieus te durven zijn te kunnen staan voor wat je waard bent, zonder ingewikkelde trukendozen, en theatrale poespas...Als je aan Decorte vraagt wat het pubhek dan wil dan antwoordt hij "Hetzelfde wat ik wil: iemand graag zien

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
Een transparantie die de tijd vernietigt door het onmiddellijke begrijpen (en eigenlijk ook het onmiddellijke vergeten van wat men meende te begrijpen) te propageren...Strauss' eerste stuk, De Hypochonders is een wat laboratoriumachtige exploratie van het motief van het misverstand...tegen de valse god, wiens oog wilde totaliseren wat slechts door een onherhaalbaar toeval 'coïncideert': een veelheid van private, elkaar al dan niet doorkruisende geschiedenissen, een

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Je kunt dat zien als een relativeren van Hölderlins waanzin (met als redenering: misschien was hij wel niet echt gek, of toch niet helemaal), maar voor hetzelfde geld maakt het de zaak nog erger: wat...Het doet je de vraag stellen: wat is een cultuur eigenlijk...Heel wat Vlamingen reageren echter erg stereotiep op dat Duitse: links trekken ze een zure bek, rechts beginnen ze erover te delireren


Development and design by LETTERWERK