Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


179 document(en) met "Ware Liefde" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Hun handelingen zijn discontinu, zenuwslopend traag of bruusk, gebrokenn (de helrode tafel snijdt de akteurs als het ware in twee). Als de bruidegom zijn kersverse bruid kust, verandert hij in een...De deutsche Welle 2 Baal Amsterdam Kalldewey, farce Relatieproblemen, liefde-lust verhouding, feminisme, mannenhaat, de huidige sectecultus en therapiegolf, een...zichtbaar Vrouw En wil je alles geven: wie ik ben en wat ik heb Man En wil je alles geven: wie ik ben en wat ik heb Vrouw Adieu, mijn liefde, mijn leven

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Prinses Als een vriend, die met ons zou wandelen, zijn voet verwondde, dan zouden we toch liever traag lopen en hem graag en gewillig onze hand lenen ? Alfons Beter ware, dat we hem konden...Men rust in hun liefde, veroorlooft zich een luim...En zelfs als we liefde om liefde ruilden, zouden we dat mooie hart niet billijk belonen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Als ik de trouw van mijn onderdanen/Niet met liefde kan verdienen/Is me niets gelegen aan de trouw/Die een vrucht van angst zou zijn...Door die verschillende aanzetten blijven de personages als het ware tegendraads tegen elkaar wrijven...Nu raapt Vitellia ze op en steekt ze op haar corsage: nu het veel te laat is, aanvaardt ze het teken van liefde van de arme Sextus

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
manipuleert; Jasons sadisme; Medea's 'verziekte liefde' voor hem en haar kind (een variatie op het ' Liebestod '-thema). Bovendien straalt het stuk levensmoeheid uit...Men reikhalst, als het ware, om er bij te zijn, want niemand ontgaat het dat hier soms erg subtiel acteursspel te bewonderen valt (Jutta Lampe is ongelooflijk goed als Ophelia). In dit spel met de

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Mijn carrière was als het ware gemaakt...Ik voelde om me heen een totaal tekort aan respect voor theatrale processen, ook geen liefde of overtuiging

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Men verhult zijn ware wezen om te samen met het publiek onderdanig te blijven tegenover het concept van de monarch...Haat-liefde De volgende dag...De vraag moet gesteld of zijn haat-liefde tot het medium hem er niet toe drijft precies die elementen verder te radicaliseren die zijn toneelactiviteit in een uitzichtloos straatje doen belanden

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Haat-liefde De volgende dag...De vraag moet gesteld of zijn haat-liefde tot het medium hem er niet toe drijft precies die elementen verder te radicaliseren die zijn toneelactiviteit in een uitzichtloos straatje doen belanden...Ik denk aan R. Delaunay, Shahn, Chariots of Fire, Boulot-Métro-Dodo en aan de liefde die altijd weer stuk loopt op sleur et les autres

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Hemel en leven en eeuwigheid, alles lokt ons, en zingt als 'n melkwit choor van duzend sinte Cecilias in het land waar de liefde, de liefde, Brabo...Liefde was snoepgoed, en vrijheid pap te dik om te slikken...Vul hem op met rozen ! We gaan naar de liefde

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Het is een ware stijlbreuk, maar die is van harte welkom, omdat men hier een ogenblik kan zien, wat Molière zijn kan...Al dansend geraakt men in een staat van ontheffing: "Aan de top wordt sport een vorm van liefde". Hun dansfiguren hebben dan ook meer gemeen met vliegen dan met dansen

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
bekent uw liefde voor Birgit, hoe noemt u haar ook weer...Liefde, echte liefde is gemaakt uit taaier stof...Jeronimus Een draak met zeven koppen, als het ware

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
het Karl Valentin-spek-takel, Het Laxeermiddel) en anderzijds tragedie-vormen (van Geloof, Hoop en Liefde over Ah Kiou tot De Pelikaan). Gertrud was nauwelijks ernstig te nemen noch vanuit een...Liefde dus, met de dikke L van de B-film...Een parade van schuchtere liefde, pathetische liefde, gebroken liefde

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Dat ze, als het ware, zijn werkkamer binnenstapten en een eigen leven leidden...die wanorde klinken de opwekkende woorden van de finale ("Alleen de liefde kan deze dag vol kwellingen, vol grollen en grillen, doen eindigen in vreugde en tevredenheid

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het tuinhuis
liefde van een ander - ouder, kind, echtgenoot - te verwerven...Deze honger naar liefde overspoelt al het andere; hij maakt zelfs dat de grote tragedies en geheimen die in de loop van de plot opduiken en die dit stuk makkelijk tot een melodrama zouden kunnen maken...van het stuk zelf en inhoudelijk omdat dit stuk gaat over mensen die telkens beweren dat iemand van hen houdt, zonder dat daar één reëel teken van merkbaar is. Wat is 'ware liefde' als die nooit getoond

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Deze man heeft meestal zijn tegenhanger omdat begrippen als 'buiten', 'zoeken', 'onderweg zijn' pas hun ware betekenis krijgen in contrast met hun tegendeel 'binnen', 'vinden', 'thuiskomen': een...hebben al diegenen die met hem werkten het zeer graag en met veel liefde gedaan

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Ik zoek niet naar één bepaalde lijn, ik vind dat een erfenis van het katholieke geloof in het ene ware...Als ik gewoon naga hoe liefde, kunst, geloof, idealisme, verantwoordelijkheidszin, collectiviteit, geëvolueerd zijn, vervormd zijn door de impact van een westerse maatschappij die op efficiency

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Intussen is het gordijn voor de grote ruit opgetrokken en er wordt een grote waterkolom zichtbaar, Als die zakt, staat daar, als het ware poserend voor een daguerrotypie, de familie) (Uit de...De psychologie van de liefde is niet uw sterkste kant, geloof ik...Verne L'Amour ! Ah, de liefde is een allesoverheersende hartstocht, die geen ruimte meer overlaat voor iets anders

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
sfeer; een norm, in casu de Victoriaanse, werd heel extreem gesteld, daarna ook op de meest extreme wijze vernietigd, een symbool als het ware voor de ongeldigheid van normenstelsels die au sérieux genomen...verheerlijking worden gevonden van de dodelijke romantische liefde tegenover het groene oerprincipe, dan precies Shakespeares eigen Romeo and Juliet...uitsluitend vanuit hun individuele deskundigheid, hun betrokkenheid bij de meest diverse facetten van het thea-tergebeuren en hun liefde voor het theater

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
de harmonie van deze drie elementen schuilt volgens Béjart de ware cultuur...Maar ik heb geen zin om door het sleutelgat te loeren om er achter te komen hoe hij de liefde bedrijft...Ze verklaart de twee grote thema's in het hele oeuvre van Béjart: de menselijke en de goddelijke liefde, de erotiek en het sacrale, onverbrekelijk verbonden zoals bij de wonderlijke Ruusbroec of bij

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Het verhaal doet zelfs de ronde dat hier het ondergoed als het ware uitgevonden is. De keerzijde van de medaille was even reëel: monopolievorming, ondergang van de kleine wevers, verscherpte...Regisseur Herman Gilis laat, ten overvloede, zien dat hij gevoel heeft voor ruimte, ritme, licht en kleur, en dat hij acteurs kan bewegen tot prachtig spel, maar zijn talent ware beter besteed aan een...Het trekje zelfironie, dat heel subtiel in het personage is gelegd, wordt door Vereycken zo gevoelig bespeeld, dat de creatie daarin ware hoogtepunten beleeft

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Maar het mooiste heb ik voor het einde gehouden, le clou als het ware...Maar ware Etcetera-harten gaan wel vlugger slaan...Verder gebruikt Béjart ook citaten uit de circuswereld, en dat precies in een tekst waar het gaat om versmade liefde


Toon volgende resultaten