Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


274 document(en) met "Waaraan" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
theaters met hun decors naar Praag gingen (waaraan dan eventueel Vlaamse decorateurs deel hadden, maar niet in Vlaams verband). Gelukkig is dat nu sinds een jaar of twee goed van start gegaan: er bestaat nu

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Stuc is het enige theater dat een reserve heeft/had, waaraan het nu zijn voortbestaan te danken heeft

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Een uitzondering hierop is de passage over de verschillende aanvallen van de censuur waaraan hij en zijn arties-ten blootgesteld werden

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Tijdens de voorstelling kom ik geleidelijk onder de indruk van de alles verpletterende, onstuitbare machine, die de oorlog is, waaraan niemand zich kan onttrekken...Het plan wordt gedeeltelijk geïnspireerd door het programma waaraan men werkt, en door de ontmoeting met een jonge Chileense regisseur, Carlos Medina, waarvan men de examenvoorstelling ziet in het

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Bij de eerste voorstelling bleek het verloop zo chaotisch dat het publiek niet wist waaraan zich te houden

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Dat bewijst dat het theater genezen is van het trauma waaraan het sinds de opkomst van de speelfilm is gaan lijden, en dat het intussen genoeg zelfvertrouwen heeft gekregen om zonder gevaar voor

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
de ideologiekritiek waaraan hij zelf Goethes tekst en taal onderwerpt en de ideologiekritiek die uitgaat van Decortes opvoering

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
met herinneringen waaraan Van de Velde zich tijdens W.O

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
De heel dunne draad waaraan dit spektakel toch zijn leven ontleent, wordt door het invoeren van een pauze bijna afgebroken

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Gloster Waaraan...Hij is rechtgestaan, loopt rond) Vera, ik had iets voor je, een fortuin, waaraan ik jaren heb gewerkt: een echtelijk dak, van diamant, dat glimlacht

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het conflict, waaraan een paar revolverschoten te pas komen, drijft voorbij...Het is de zwakheid, waaraan het hele gezelschap lijdt...Hij opereert voorlopig in een artistiek semi-va-cuüm waaraan zijn ideeën nog net ontsnappen

Nr. 6, Maart 1984 • (advertentie)
Die bladen droegen beloftevol-le namen als Morgenrood en Bevrijding: in dezelfde geest verliepen de debatten over de naoorlogse toekomst waaraan Nic Bal als lid van het socialistische oorlogsbureau

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Concentratie op tegenspraak
Alles mag' is het gevaarlijkste principe waaraan een kunstenaar zich houden kan

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Starkadd streeft vruchteloos het beeld na, waaraan hij zelf wil beantwoorden

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
een van de sterdansers van 'Les Ballets Russes' waaraan hij van 1923 tot Diaghilevs dood in 1929 verbonden bleef; werd later de leidende figuur van het Parijse Operaballet, waar hij zeer veeel eigen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Van 1935 tot 1940 gaf ze elke ochtend 'life' de radioturnles van het NIR, de voorloper van de BRT, waaraan ze haar eerste populariteit te danken heeft gehad...De Antwerpse festivals waaraan door groepen uit heel België werd deelgenomen doorbraken het beeld van de dans als ondergeschikt aan de opera...Er moet van een gezamenlijke idee vertrokken worden in een grote communicatie waaraan iedereen meewerkt

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
personages verstrikt ziet in moeilijkheden waaraan slechts met list en plantrekkerij ontkomen kan worden...muziek, zang en dans over de oorlog 1914-1918, waaraan zo'n 70 amateurs uit Kemmel en omstreken deelnamen

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
ontgoocheling waaraan geen enkele groep, die zich ooit verbond met de hooggestemde maatschappelijke verwachtingen van de zestiger jaren ontsnapt

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
Waaraan ik houvast heb gegeven

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
toneelvoorstelling, dat gebeuren waaraan verschillende partners deelnemen, is er één sleutelpersonage, hoewel hij niet op scène verschijnt en niets lijkt te produceren, met name de toeschouwer


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK