Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Waalse Gemeenschap"Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
1981 wordt er verhuisd naar het Théâtre Varia waar L'homme qui avait le soleil dans sa poche wordt gecreëerd : een stuk van de Waalse auteur Jean Louvet...Ik wil inderdaad tegenover de gemeenschap verantwoording afleggen voor de 14 miljoen subsidie die wij krijgen

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Vanuit die optiek zou het kindertheater potentieel een gepriviligieer-de plaats in de gemeenschap kunnen bekleden: precies door het non-con-formisme van zijn publiek (van de dwang tot realisme b.v...Stilaan zien we hoe gesteund door het voorbeeld van het Nederlandse, het Zweedse en ook van het vrij levende en nog te weinig bekende Waalse kindertheater én geschraagd door de revalorisering van...die van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een substantiële steun ontvangen

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
voorstellingen van Vlaamse theatergroepen in Nederland ontvingen we van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap-Commissariaat voor de Internationale Samenwerking, en wel voor kalenderjaar 1986...En heeft het theater, precies omdat zijn "materiaal" uit levende mensen bestaat, niet méér dan andere kunsten, nood aan wortels, aan een effectieve verankering in een eigen gemeenschap...Maar elke creatieve praktijk moet haar eigen organisatorische structuur kunnen opbouwen, moet haar eigen wortels in een gemeenschap kunnen realiseren

Nr. 26, Juni 1989 • Michel Jaumain • Brusselse krimpneigingen
steunen van 'Centres Dramatiques' in de Waalse regio (Théâtre de la Place -Liège, Centre Théâtral de Namur, Centre Dramatique Hennuyer -Mons). In Brussel mogen de infrastructurele steun aan de Halles de...Zonder deze maatregelen is een herhaling van de scenarios in Brussel en Liège op andere plaatsen in de franstalige gemeenschap niet uit te sluiten...deze context is een beter coördinatie tussen de gemeenten, hun voogdij-overheid en het ministerie van de Franse Gemeenschap een broodnodige zaak

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Daar waar in Vlaanderen de nationale roeping van KNS-Antwer-pen geleidelijk uitgehold werd, bleef die in het andere België onveranderd : het TNB wil de hele culturele gemeenschap bereiken...de eigen Waalse geschiedenis

Nr. 38, Mei 1992 • (advertentie)
Theatergroep Hollandia, een voor Vlaanderen zo goed als onbekend gezelschap, speelt in de voormalige rijstpellerij op de Waalse Kaai 'Stallerhof' van de Duitse auteur Franz Xaver Kroetz...Stokerijstraat 15, 2110 Wijnegem DESINGEL DESGUINLEI 25 . 2018 ANTWERPEN . 03/248 38 00 deSingel wordt betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschap en geniet de steun van de

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
Tussenkomst in de infrastructuur De infrastructuur valt onder de directe verantwoordelijkheid van de Waalse Gemeenschap...De Waalse Gemeenschap staat garant voor een vaste subsidie tijdens de duur van het contract...De Conseil Supérieur de l' Art Dramatique en de Administration de la Culture zien toe op de naleving van de programmacontracten, zowel door de theaters als door de Waalse Gemeenschap

Nr. 39, December 1992 • Inhoudstafel
met Johan Thielemans 26 Beleid : de Waalse Gemeenschap en haar theaters Benoît Vreux over de programmacontracten bij onze buren 29 Theater : Onafhankelijk Toneel Eddie Vaes

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
Ook jonge acteurs sluiten er zich bij aan, waaronder Philippe Van Kessel, de huidige directeur van het Théâtre National van de Franse Gemeenschap...Als u ooit voor het Centre culturel Jacques Franck staat, bedenk dan dat een van de experimenten die het hedendaagse theater in de Franse Gemeenschap hebben vernieuwd op die plek zijn levendigste...Waalse Gemeenschap, en Franse Executieve i.p

Nr. 55, April 1996 • (advertentie)
Vlaamse en Waalse redacteurs belichten in dit eerste nummer de contouren van het theater- en dansleven in hun gemeenschap

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
opgelegde criteria (professionalisering, receptieve en productionele werking, spreiding van de eigen producties binnen het eigen circuit en over andere podia van de Vlaamse Gemeenschap, vernieuwing en...hebben samen met een aantal collega's de problematiek aangekaart bij de Vlaamse Gemeenschap, maar er komt geen antwoord op...Hij verwijst naar het Waalse subsidiesysteem, dat berust op een contract waarover overheid en culturele organisatie het samen eens worden

Nr. 68, Juni 1999 • Raf Weverbergh • Belgische roulette
Op 14 januari 1993 vaardigt de Vlaamse Gemeenschap een decreet uit, waarin zij de subsidies regelt voor de werking van organisaties voor podiumkunsten...Voor de Franstalige Gemeenschap is er een gelijkaardig decreet, maar dat is, dixit onze bron daarover, 'van lagere kwaliteit'. En Brussel dan...De federale terminologie, die uitgaat van 'de schouwspelartiest', telt nu enkele blinde vlekken: de Vlaamse en de Waalse 'podiumkunstenaars' die werken bij een gesubsidieerde en erkende organisatie

Nr. 70, December 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Un acte d'amour, un acte de confiance
Marianne Van Kerkhoven sprak met hem over Vlaamse, Waalse, Canadese en Afrikaanse auteurs en over de berg manuscripten die een uitgever dreigt te verstikken...Een dergelijke ervaring doet je ook de vraag stellen of we dan onze eigen (Waalse) teksten niet op een heel andere manier zouden kunnen lezen...Ons probleem was om Waalse lezers te vinden die voldoende Nederlands kennen om naar de diepte van de tekst te gaan, maar die toch over een 'Waalse sensibiliteit' beschikken

Nr. 73, Januari 2000 • Peter Anthonissen, Marianne Van Kerkhoven • 'ALS IK DIT OVERLEEF, BESTEED IK DE...
Na het voltooien van zijn Waarheidstriptiek, drie stukken van auteurs (Paul Claudel, de Waalse schrijfster en cineaste Marie-France Collard en Bertolt Brecht) die een waarheid veronderstellen, zette...De cantate bijvoorbeeld is een aantal keren apart opgevoerd, onder meer op de plechtigheid waarmee de Rwandese gemeenschap in 1998 de genocide herdacht

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • On monte à Paris, on monte à...
Het is geen toeval dat er aan Franstalige kant een verschil blijft bestaan tussen de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest, terwijl in Vlaanderen Gemeenschap en Gewest gefusioneerd zijn...Dit festival heeft zeker een invloed op Franstalig Brussel, maar – en hier komen de politiek structurele problemen weer aan de oppervlakte – Wallonië is nog geen Gemeenschap, dus de gesprekken over...Zoals niemand het fenomeen Dragone kon voorzien, zo heeft ook niemand de renouveau van de Waalse film voorzien

Nr. 79, December 2001 • Clara Van den Broek • Lorent Wanson: 'De notie sociaal-artistiek getuigt van...
Indien die rol nu wordt vervuld door Quick of MacDonalds, is het een kiem die de mogelijkheid tot gemeenschap vernietigt...De Beursschouwburg zat vol met Waalse en Vlaamse intellectuelen die er weg van waren

Nr. 91, April 2004 • (personalia)
Haar laatste film, Tu ne verras pas Verapaz, die ze samen met Didier Volckaert realiseerde, werd bekroond met de prijs van de Vlaamse en Waalse Gemeenschap voor beste Belgische documentaire van 2002

Nr. 96, April 2005 • Ive Stevenheydens • 'Het wordt tijd om de tautologie achter...
de gemeenschap vind ik het gebruik van technologie veel interessanter dan in de kunsten...De 'plastische poëte' Joëlle de la Casinière, die in Frankrijk geboren werd (°1944), woont teruggetrokken op een woonboot die zich op een rivier te midden van een bos in het Waalse Belceil bevindt

Nr. 100, Februari 2006 • (Constant VZW) • (Stitch & Split)
Natuurlijk is het soort informatie verschillend, maar binnen hun gemeenschap is het een methode die wordt gedeeld en erkend...MuHKA_media, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen (gebouw FotoMuseum) Meer info http://www.stitch-and-split.org en http://www.muhka.be 1 Donna Haraway, A Cyborg Manifesto, p.180 in Simians, Cyborg