Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "WET en BRUGGE"Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Sint Bavo's draak was van marsepein, en Brugge's belfort louter kandij... Van Artevelde boter die smolt voor de minste zon...Het werd 'n vat vol zotternij en galgedwaasheid, 't Werd 'n roes van speer en degen, kruit en roer; 'n draverij naar Oost en West, naar overal waar echos altijd...Weet ge, wie dit hert, dit en dit en dit, en dit één miljoen, en het andre joeg

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
handtastelijke toneelspeler, een in de kleuren van Club Brugge geverfde piemel, en ander moois...Af en toe is het schunnig, af en toe plezierig (zoals de variaties op Suske en Wiske-titels : 'de gladde glipper', 'de sputterende spuiter', 'de kwakstralen', ...) vaak vlak en flauw...En bovendien is er een groot verschil tussen de drie vrouwen (Si-mone Ettekoven, Caroline van Gastel en Frieda Pittoors) en de man, Lou Landré

Nr. 20, December 1987 • Hildegard De Vuyst • What the body remembers
Zo blijft ook bij mij het conflict bestaan tussen deze hysterische Medea en de vrouw die haar barbarie, haar wraak nauwgezet en met overleg uitvoert, enerzijds, en tussen de rustige, bijna...Gallotta is Italiaanse cinema, is Ossessione, Passione d'Amore, Amarcord, Dood in Venetië en vooral Brutti, Sporchi e Cattivi, tragisch en komisch, wat culmineert in de verschijning van Gallotta zelf...UTRECHT, BRUGGE, YMUIDEN EN PARIJS "VTC" NIEUW ! BESCHIKBAAR VANAF MAART - INFO ETC

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
een 'wet' gelijkt, wordt het open systeem dat theater is dadelijk verengd tot een stuk gedragswetenschap à la Bateson waardoor de auteur kan besluiten dat 'theatre is information' en dus bestaat uit zender...En waar de dagbladkritiek (...) zich zo neutraal op de vlakte houdt, blijft er voor de ontwikkelde, kritische toeschouwer alleen maar ergernis en onbehagen over, en ja ook spijt, weemoed naar vroeger...02/201.04.04 Verkooppunten Etcetera wordt verkocht in de betere boekhandels en krantenkiosken van Vlaanderen en Nederland en in de volgende theaters en culturele centra

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
Korteweg meent echter dat in Nederland de wet van de stuwende achterstand al zo'n vijftien jaar geleden in de wet van de remmende voorsprong is omgeslagen en dat het met de revolutionaire...Wel dienen theoretici en danshistorici zich af te vragen hoe en waarom die hardnekkig beleden aversie van het verleden ontstond, bleef bestaan en wat de theaterdans in Vlaanderen daarmee over zich en...De professionalisering, profilering en groepsvorming van scheppende en uitvoerende danskunstenaars die zich aan internationale ambachtelijke codes en condities houden en zich tegenover de meerkoppige

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Kunstencentrum De Werf (Brugge) is het enige 'gewone' kunstencentrum dat zich 'een huis met een hart voor kinderen en jongeren' noemt...Ad Van Iersel en Bram Wiersma), Het Hamletmachien (Paul Peyskens en een aantal jongeren) en Als je broedt word je een beetje kip (coproductie met Dito'Dito). Ook Eva Bal benadrukt de rol die...Hoog tijd om een en ander grondig te evalueren en ervaringen uit te wisselen, als een eerste stap in de richting van het ontwikkelen van een visie over verbreding en verdieping

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
Marianne Van Kerkhoven en Marleen Baeten spraken enerzijds met Guy Cassiers (zie p. 44) en anderzijds met Luk Perceval en Toneelhuis-dramaturg Luc Joosten...Etcetera: Kasimir en Karoline wordt door Het Toneelhuis geproduceerd en toch is het een voorstelling van De Roovers...De Roovers komen hier schoorvoetend binnen: zij zijn nog heel voorzichtig hun eigen structuur aan het ontwikkelen en staan nog niet helemaal klaar om de deuren open te smijten en met anderen te werken

Nr. 66, December 1998 • Stephan Moens • Is er een toekomst voor de opera?
Mozes en Aaron: het woord en het beeld, de wet en de politiek, de geest en het lichaam, de taal en de zang, de fundamentalist en de pragmaticus, de rechte lijn en de omcirkelende beweging...Sommige librettisten en componisten kwamen daar zonder verpinken aan tegemoet, enkelen weigerden het en de allerbesten deden alsof en deden daarnaast hun ding: Montever-di, Mozart en Verdi zijn er de...Heldere lijnen en kleuren hebben hun tijd gehad; daarna kwam het hyperrealisme waarin de korenaren en de bomen echt moesten zijn of tenminste uit echte zaadjes, stelen en blaadjes aan elkaar geplakt

Nr. 81, Februari 2002 • (advertentie)
www VICTORIA BE ÜVi aoi $ «w SS van Josse De Pauw en Tom Jansen een productie van HET WET en BRUGGE 2002 naar Armando en...Sleutelaar Concertgebouw - Brugge donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 juni Kaaitheater - Brussel woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 juli info: 050-33 88 50 BRUGGE20

Nr. 80, Februari 2002 • (advertentie)
Van Anton Tsjechov kostuumontwerp Inge Büscher I decor- en lichtontwerp Thomas Walgrave I coproductie STAN en De Koe PREMIÈREREEKS 5, 6, 7, 8 maart 2002 STUK Leuven +32 16 320 320...En de mensen worden steeds dommer en houden zich steeds meer afzijdig, in de kantlijnen van het bestaan...Vooruit op 28 februari en 1 & 2 maart in Het Net te Brugge, neem contact met ons op voor een overzicht van de reisvoorstellingen

Nr. 87, Juni 2003 • (advertentie)
plaats van een 'stuk' werd een 'script' geschreven, dat script werd vervolgens verfilmd en gemonteerd en die film wordt op de scène synchroon en simultaan (in)gespeeld door zes kinderen...Dit krijgt u te zien... Een banale en tegelijkertijd formidabele levensles door kinderlijke zintuigen 'naar de natuur' beleefd en vertolkt...Acteurs op scène in de 2e versie : Annelies De Baere, Emilio De Baudrighien, Arne Kinds, Niels Pyck, Amber Van de Veire en Stefaan De Rycke 28, 29 en 30 augustus 2003 om 20u30 Het Wet, Sint

Nr. 89, December 2003 • (advertentie)
248 28 28 deSingel wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en geniet de steun van de provincie en de stad Antwerpen AGFA De Standaard wjjSfjHi uari 2004 üBUIMG van...plaats van een 'stuk' werd een 'script' geschreven, dat script werd vervolgens verfilmd en gemonteerd en die film wordt op de scène synchroon en simultaan (in)gespeeld door zes kinderen...Dit krijgt u te zien... Een banale en tegelijkertijd formidabele levensles door kinderlijke zintuigen 'naar de natuur' beleefd en vertolkt

Nr. 109, December 2007 • Manuela Zechner • Herinner je vandaag.
Onze verbeeldingen van mogelijke toekomsten worden volledig door ons gemaakt en getransporteerd, en in die zin zijn wij er ook verantwoordelijk voor...De meer of minder gegeneraliseerde toekomsten (en hun trends) van politiek en bedrijfsleven worden gegenereerd om vervolgens als waarschijnlijkheden te kunnen worden voorspeld en gemanipuleerd...Paranoia en performativiteit De groeiende industrieën van risicomanagement en veiligheid gaan uit van een link tussen toekomstbeelden en bedreiging