Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


178 document(en) met "Vrij Nederland" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Nederland zijn er vijf instituten die spel-docenten vormen), ofwel omdat men zich afzet tegen de visie en de te strakke aansluiting bij het bestaande repertoiretoneel waarmee in de officiële scholen toneelles...Nederland, waar de vier lesgevers - Rudi Clause, André De Smet, Ludo Van Passel, Hilde Vleugels - trouwens allemaal school gelopen hebben, bestaat het leren omgaan met dramavormen, los van de louter...Gedurende de 25 jaar dat de opleiding in Nederland bestaat en ook afhankelijk van het instituut worden er andere accenten gelegd, verschillen benaderingswijze en leermethode: b.v

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Het voornaamste verschil tussen het iets oudere marge-toneel in Nederland en het recente werk uit Vlaams België zit hem in de benadering van het theater...De man is dood, de alver zwemt nog vrij rond...De kracht van het hedendaagse Vlaamse toneel hangt samen met de kritische houding die Vlaanderen van oudsher heeft ten opzichte van zijn eigen geaardheid, een attitude die ontbreekt in Nederland

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Nederland had hij een goede vriend gevonden en ook werk als acteur en auteur bij Theatergroep Splien in Zoetermeer (Robin Hood 1979, Karel en Elegast 1980, Gekleurde Kralen 1981). Maar hij bleef...Nederland was het Joris Diels die hem introduceerde, vertaalde en regisseerde, en met de Haagsche Comedie zijn werk op de voet volgde...19 van september 1987 waarbij U in de rand vermeldt dat er geen subsidies bestaan voor deze instellingen, ben ik zo vrij op te merken dat de verder in uw uiteenzetting beschreven Antwerpse Mimestudio

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Het spreektempo lag ook vrij laag...Etcetera ontving Tijdschrift voor Theaterwetenschap Ook aan de begeleiding van het theater besteedt Nederland meer aandacht...27 maart 1988 Peter Brook Gelezen "Kunst is vrij van politieke boodschappen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
dat het BKT Müllers Kwartet brengt in Vlaanderen, terwijl De Witte Kraai aangewezen is op Nederland...Bij toepassing van de exclusiviteitsclausule (en die is vrij algemeen, duikt zelfs af en toe op in de amateursector) gaat men ervan uit dat het alleenrecht een groter publieksbereik waarborgt: men...die zin is het een vrij klassiek stuk: zowel de twee paren zijn contrastief, als de onderlinge verhoudingen van de paren en de broers

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Ik ben de laatste om het succes van de Vlamingen in Nederland te minimaliseren, ik kan ook voor wat mijn werk betreft alleen maar profiteren van de waardering die mijn produkties bij onze Noorderburen...Jullie publiek is vrij jong...Eerder toevallig hebben onze eerste contacten in Nederland naar deze mensen geleid, wat maar een beperkt aantal is van de grote Werkteater-troep en dan nog allemaal mensen van de laatste generatie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Het theater moest politiek vrij kunnen werken, het moest sociologisch en artistiek zijn eigen plaats kunnen bepalen...Deze was op dat ogenblik als acteur werkzaam in Nederland...Het vertrek van Alex van Royen uit het NKT naar Nederland heeft hem aan de ene kant oog in oog geplaatst met andere scenische opvattingen en praktijken en aan de andere kant met de vaststelling dat er

Nr. 21-22, Mei 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Bijna een jaar Toneelgroep Amsterdam
De huidige groep is in eerste instantie vrij kunstmatig tot stand gekomen...Gezien eerder gemaakte afspraken zal het gezelschap ook volgend seizoen vrij identiek blijven; er komen wel een paar acteurs bij, n.v.d.r...Nederland lijkt het alsof er veel gebeurt, terwijl men in werkelijkheid voortdurend de kool en de geit spaart

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Componist Christoph Willibald von Gluck mag dan al een vernieuwer zijn, wat hij schreef was vaak vrij saai...vastgesmeed wordt, laat hem verder in vrij statische taferelen (gezien zijn situatie) een aantal bezoekers ontvangen en eindigt met Prometheus' beschrijving van de natuurkrachten die hem onder het puin bedelven...hebben in Vrij Nederland, 9 juli 1988

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
De eerste maanden van dit seizoen lijken die stelling enigszins te nuanceren: het Zuidelijk Toneel Eindhoven bracht een van Claus' klassiekers, Suiker (1958); nog in Nederland regisseerde Hugo Claus...Koltès had dit weliswaar voorspeld, maar toch bood het suggestieve en tegelijkertijd zeer vervreemdende decor van Richard Peduzzi voldoende tegenge-wicht tegenover de vrij naturalistische speelstijl...De vraag is niet of Kijnders zich aan Shakespeare mag vergrijpen, maar of zijn motivatie interessant is." Bas Heijne, 'Knieval", in Vrij Nederland, boekenbijlage 22 oktober 1988

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Misschien kunnen we enkele ideeën opdoen in Nederland, waar de Raad voor de Kunst (RVK) reeds sinds de jaren '40 adviserend optreedt...De werking ervan staat in het beleidskritische Nederland ook veel minder onder druk dan de RAT in Vlaanderen...Openbaarheid versus geslotenheid' het eufemisme dat er "in de praktijk een vrij gesloten werking was" (blz

Nr. 24, December 1988 • Luk Van den Dries • NA EEN EEUW ALLEENHEERSCHAPPIJ
doorbraakproduktie Alles Liebe, bij KVS en Arca, opnieuw in Nederland bij De Voorziening in Groningen, en ten slotte bij De Tijd voor de titelrol in Don Carlos...schrijven en tot april geen weekend vrij heb

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Toen zorgde Pol Dehert voor een vrij destructieve versie, waarin het huis van Bernarda eerder op een gekkenhuis leek, en het spel een corrida vol onnozele kinderen die de moederfiguur eigenlijk nooit...De revelatie van de produktie heet Frank Hoelen, een jongen uit Antwerpen, die de Studio verlaten heeft voor hij was afgestudeerd, om in Nederland te acteren in de musical Cats...Voor Vlaanderen en Nederland nog altijd een zeldzame prestatie, ook al is het resultaat dan maar 'commercieel theater'. Je komt er buiten met een portie blije energie, en daarin schuilt toch, sedert

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
vrij subjectieve gronden...via een voorziening van 'centra voor kunstzinnige vorming', zoals die in Nederland uitgebouwd zijn -- gebeurt er dus niet om de 'verschraling van het publiek' af te remmen

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
De Nederlandstalige bevolking is in de Brusselse agglomeratie in de minderheid en in het vrij uitgebreide hinterland heersen bij vele Vlamingen gemengde gevoelens over de stad waarmee zij op...Blijkbaar is er in dit huis iets niet meer mogelijk: het boeiende theater uit Vlaanderen en Nederland krijgt in Brussel al ruimschoots kansen, het resterende aanbod op de theatermarkt wordt dunnetjes...Peter CABUS en Chris KESTELOOT in een interview met Eliane \ANDEN ENDE in Deze Week in Brussel van 8 februari 1989 naar aanleiding van het colloquium 'Stadsvlucht maakt vrij' van 18 februari 1989

Nr. 25, Maart 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Die dingen doen die elders niet kunnen
Onder de titel Cultuurpaleis te huur verscheen in Vrij Nederland van 14 januari 1989 een pijnlijke reportage over de 'uitverkoop' van stadsschouwburgen en culturele centra in Nederland

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Jeugdtheater Den Bosch Een jaarlijkse momentopname Sinds jaar en dag stroomt iedereen die in Vlaanderen en Nederland met kindertheater begaan is naar het Jeugdtheaterfestival van...De reservaatwereld van de theatertaal laat de toeschouwer niet meer vrij...Nederland is het voor een akteur alleen van belang om te 'scoren'." Roel Twijnstra: Teater maak je uit fascinatie voor het onbekende', in De Morgen 27 mei '89

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Laokoon' is een groep die onder leiding van de Britse choreografe Rosamund Gillmore al zo'n goede tien jaar in de rust en de beslotenheid van een dorpje in Beieren werkt aan een vrij eigenzinnige vorm...Alain Crombecque is er tot nu toe vrij goed in geslaagd om een aanvaardbaar compromis te vinden tussen die twee polen - het artistieke en het financiële...Eerst vooral bij het prestigieuze Nederlandse Kamer Toneel te Antwerpen, dan vooral in Nederland in produkties als My Fair Lady, waar hij de rol van Professor Higgins vertolkte en Vrijdag, waarin hij

Nr. 27, September 1989 • Luk Van den Dries • DE SCHOONHEID VAN EEN GESPANNEN KABEL
Nederland (Vrijdag van Toneelgroep Amsterdam, Medeamaterial, Explosion of a Memory, 1 Kilo Watten in het Grand Théâtre in Groningen, L'Homme qui avait le soleil dans sa poche en De Theatermaker bij Globe) en een...Al vrij snel kwam ik daar tot de conclusie dat werkelijk alles met ontwerpen te maken heeft...Hoe verloopt het werkproces ? " Meestal lees ik eerst vrij vluchtig de tekst en praat met de regisseur over visie en opvattingen

Nr. 28, December 1989 • Tom Blokdijk • Werkplaatsen in Nederland
Nederland ging het dus anders dan in Vlaanderen en Duitsland...Het moderne, hedendaagse theater bleek in Nederland tamelijk moeiteloos in te passen in het bestaande systeem...Nederland is echt niet zo groot dat je van die professionals niet kunt verwachten dat ze van Groningen naar Maastricht reizen om zich op de hoogte te stellen van wat daar de kop opsteekt


Toon volgende resultaten