Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Voor Merleau-Ponty"Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
Althans, afgaand op de recensies die over Events verschenen, is er in de kritiek evenmin aandacht te bespeuren voor 'l'errement, l'inattendu, l'imprévisible', voor de blikschade (het vervormende...Het voor de hand liggende verwijt dat we dat soort performances toch 'al gehad hebben in de jaren 70, met andere woorden het argument 'please, not again', is irrelevant omdat Events for Television...Daarin stelt Merleau-Ponty dat er geen grens is tussen het lichaam en de wereld: 'Where are we to put the limit between the body and the world, since the world is flesh

Nr. 74, December 2000 • Luk Van den Dries • Over het samenspel van kijken en weten
Nog een andere toeschouwer interpreteerde de titel als een embleem voor Noorwegen, waar ze een zwak voor had...de tekst die Merleau-Ponty, net voor zijn dood, over schilderkunst heeft geschreven, argumenteert hij nog eens uitgebreid tegen het Cartesiaanse denkbeeld dat uitgaat van een tastende blik gestuurd...Voor Merleau-Ponty voegt de blik zich in in een relationeel complex waarin het waarnemende lichaam, de beweging en de dingen rondom met elkaar zijn verbonden

Nr. 81, Februari 2002 • Frank Vande Veire • Tegen de nieuwe heidenen
De zogenaamde 'openheid voor de ander', het 'respect' voor ieders mening of levenswijze, verbergt een neutralisering...Doordat het christendom van de transcendentie een lijfelijke liefdeskwestie heeft gemaakt, konden we God langzamerhand achter ons laten en betekent 'openbaring' nu voor ons dat het 'vlees van de...wereld' (Merleau-Ponty) zich op een telkens unieke, telkens weer verbijsterende manier toont

Nr. 82, Juni 2002 • (Personalia) • (Personalia)
als film- en videoprogrammator en daarna als directeur samen met Mark Deputter), richtte in Brussel de organisatie voor nieuwe media Constant op, was verantwoordelijk voor de projecten ‘audiovisueel en...Judith Wambacq, assistent filosofie aan de KU Brussel, werkt aan een doctoraat omtrent de lichamelijke ‘reflexiviteit’, met als belangrijkste auteurs Merleau-Ponty, Deleuze en Guattari...Oude nummers (voor zover beschikbaar) 5.45 Euro per nummer + verzendkosten Betalingen Op rekening 433-1185601-92 bij de KBC te 1000 Brussel; voor Nederland op rekening 47.29.50.312

Nr. 83, Januari 2002 • Katleen Van Langendonck • De extase van de toeschouwer
Voor een andere relatie tussen toeschouwer en acteur, voor meer verbeelding en minder waarheid, meer naaktheid en minder tru-kendozen...De verschillende zintuigen staan voor evenveel manieren van aandacht hebben voor een wereld die tegelijkertijd zichtbaar, hoorbaar en voelbaar is. Een theorie die in elk geval opgaat voor het bordeel...Zoals er vrouwen zijn voor vrouwen en mannen voor mannen

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Laureyns • The medium is not the message: Performance...
Een dankbare figuur om het fenomeen van performance historische wortels te geven, is de Griekse cynische filosoof Diogenes (4c'e eeuw voor Christus). De methode van de cynische filosofie is er een van...Het is een atomaire opvatting die de realiteit als dode materie bekijkt en daarmee de grondslag legt voor een wetenschappelijke visie waarin de blik zich los van het lichaam zou kunnen manifesteren...Hetzelfde geldt voor het werk Randschade, ftg.7, dat de jonge Belgische kunstenaar Jan de Cock in 2002 in het Museum voor Schone Kunsten in Gent realiseerde

Nr. 88, September 2003 • Katleen Van Langendonck • The role of the artist is to...
educatie in de zin van aanleren, doet het één keer voor, als hij met een touw een verhaal over een fietser in het Andesgebergte vertelt...Hoewel elke bezoeker ongeveer dezelfde tocht aflegt, reconstrueert ieder voor zich bovendien de opeenvolging van kamers anders en heeft haast niemand aan het eind enig benul van de duur van de trip...het ouderlijk huis is ons eerste universum, schuilplaats en voedingsbodem voor onze dromen

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Het feit dat de anderen andere overtuigingen hebben, andere dingen voor waar houden en dergelijke, verschijnt hier als een bedreiging voor mijn overtuigingen, mijn waarheid...Door van de Ander slechts een voorlopige vreemde voor mij te maken en hem te beletten ook een vreemde voor zichzelf te zijn, degradeer ik hem tot de zoveelste ‘chinoiserie’, tot wat Segalen ‘le Divers...Het culturalisme is voor hem een vorm van banale sociologie die de rechtstreekse erfgenaam is van de koloniale verwondering voor de ‘wilden’. Diversiteit maakt voor Badiou deel uit van iedere situatie

Nr. 107, Juni 2007 • (Personalia) • (Personalia)
Wouter Hillaert studeerde Germaanse en Theaterwetenschappen, werkt als freelance theatercriticus voor De Morgen en Klara, en is redacteur podiumkunsten voor het kunstkritische tijdschrift rekto:verso...Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) en het Centrum voor Cultuursociologie leidt...Aan de Vakgroep Filosofie van de Universiteit Antwerpen (UA) bereidt ze een doctoraat voor over het Geheugen van het lichaam bij Maurice Merleau-Ponty en Henri Bergson

Nr. 111, April 2008 • Sébastien Hendrickx, Mia Vaerman, Ditte Pelgrom, Johan... • Kroniek
Verveeld zitten de acteurs aan houten tafels met de speeltekst voor de neus te wachten op hun beurt om te spreken...deze voorstelling lijken de twee stukken niet alleen te staan voor twee verschillende opvattingen over het huwelijk/moraal, maar ook voor twee verschillende voorliefdes om de wereld op het toneel te...Na een tijdje heb je het gevoel dat je naar een musical zit te kijken (en dat is niet eens in de eerste plaats aan de muziek gelegen). Perfect Wedding is een onvervalst pleidooi voor ware

Nr. 114, December 2008 • Martin Nachbar • Doe mij na
hadden ongeveer een jaar de tijd voor vier occasionele ontmoetingen; in de herfst van 2007 zouden we de productie opzetten in een vijf weken durend werkproces...Dat is wat Merleau-Ponty chair noemt – vlees, de verstrengeling van percepties, gevoelens, sensaties, gedachten en acties in de wereld...Deze omkering heeft gezorgd voor een chiasma dat mij nog altijd moeilijk ligt, omdat het de blinde vlek markeert van onze betrokkenheid op elkaar, in het leven al evenzeer als in dit project