Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "Voor Lost Past"Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Antonio Je lost een raadsel voor me op...Jullie wagen het voor de eeuwigheid te handelen, terwijl wij maar een enkel eng beperkt goed zouden willen bezitten op deze aarde en wensen dat het duurzaam voor ons was...Leonore Ik zou denken, als hij voor een korte tijd van hier wegging, zou dat voor hem goed zijn en voor anderen nuttig

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Als ik dit verslag niet voor een theatermaar voor een muziektijdschrift zou schrijven, dan zou ik nu met plezier lang uitwijden over de prestatie van het orkest...Kleine theaters hebben al vaker voor zo'n aangename verrassing gezorgd en grotere gezelschappen zodoende het zout voor de soep gereikt...de reden voor een rode kaart eerder dit seizoen), maar als directeur laat hij zijn afkeuring blijken voor een produktie

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • DE BEKORING VAN DE TRADITIE
1979, p.146). Dit woord werd later weergegeven met de Chinese lettertekens ka(voor zang), bu (voor dans) en ki (voor techniek). Okuni's voorbeeld werd druk nagevolgd, maar in 1629 vonden de autoriteiten de...Zo drukte hij voor goed zijn stempel op de rol van Kumagai, de krijgsheer uit Ichinotani (ui 1751). Ichikawa Danjuro VII nam de rol van hem over en werd daarin nagevolgd door alle latere Danjuro's met...Rimpelloze vijver Het Kabuki-schouwspel van Europalia was voor België een primeur en voor ons een eerste kennismaking met een erg vreemde wereld

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Van den Eynde • Over mannen en mannen
De titel All for Love or the World Well Lost maakt duidelijk waar het stuk voor staat...Omdat Cleopatra onvoorwaardelijk kiest voor het eerste, wordt ook Antonius gedwongen te kiezen waar hij niet kiezen wil...Hij is bezweken voor de zinnelijke wereld van de Egyptische, maar kan de afhankelijkheid en de sociale isolatie, die liefde meebrengt, niet aan

Nr. 54, Februari 1996 • Pieter T'Jonck • Peter Brook en de materialiteit van Becketts...
Zelfs in de schriftuur van de stukken zelf is er een uiterste precisie: de regie-aanwijzingen tussen de dialogen nemen bij elk volgend stuk steeds verder in omvang toe, tot de interpretatiemarges voor...Naarmate ze verder wegzinkt en haar stem valer en toonlozer wordt lijkt het vrouwelijke trouwens steeds verder terug te wijken voor een geslachtsloos, deerniswekkend, niet gespecifieerd menselijk...Niet verwonderlijk dat Brook dan ook Beckett, en wel diens Happy Days naar voor schuift als een stuk waar dit verlies tastbaar, aanwezig wordt (en dus niet: uitgelegd, voorgesteld

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
uit haar bewondering voor de 'kille' en 'cerebrale' teksten (deze uitdrukkingen komen van haarzelf)(2) van Paul Pourveur en Finn Iunker en voor een genre als 'de betere techno'(3) dat zij vergelijkt...Kunst is voor haar een vrijplaats voor de verbeelding, een oase waar mensen 'ongecensureerd' hun ervaringen en gedachten kunnen communiceren en dit los van elke politieke of commerciële druk, los ook...Vanaf nu weet ze in welke richting ze moet gaan zoeken voor het oplossen van allerlei problemen en heeft ze een maatstaf in handen voor het bepalen van wie wel en wie niet schuldig is aan haar lijden

Nr. 77, Juni 2001 • Pieter T'Jonck, Marleen Baeten • KUNST MET GATEN
Momenteel werkt hij aan de tentoonstellingen HOUSE OF GAMES voor het Festival a/d Werf, Utrecht (mei 2001), KOMMUNIKATIVE RÖHREN voor OK Zentrum für Gegenwartskunst in Linz (december 2001) en Casino...Forum dArt Contemporain in Luxemburg (maart 2002), voor de Biënnale in Sao Paulo (maart 2002) en THE LOST PAST in leper (Juni 2002). Het eerste deel was een pure weergave van de stedelijke ruimte...tentoonstelling The Lost Past, die in juni 2002 in leper plaats vindt

Nr. 78, Januari 2001 • Stefaan Vandelacluze • Je Suis Sang: Trajecttheater van bloedbeelden
Ik weet niet waarom maar voor mij is hij een bloedlichaampje en dus alles en niets tezelfdertijd...Je komt terecht in een situatie die de tweede heks aan het begin van Macbeth beschrijft: 'When the hurly-burly's done, when the battle's lost and won...De herinnering aan Je suis sang is daardoor voor een groot deel ook mijn eigen werk

Nr. 85, Februari 2003 • Katrien Darras • Grote Storing in zuidelijk West-Vlaanderen
Voor alle projecten samen geldt voor ons hetzelfde als voor Brugge 2002: met twintig procent van de projecten bereik je tachtig procent van de bezoekers...DELRUE: Voor Lost Past in leper kan ik daar geen antwoord op geven, want ik ken de situatie in leper niet genoeg...elk geval werd Lost Past vooral bezocht door mensen die niet van de streek waren

Nr. 87, Juni 2003 • Wouter Hillaert, Els Van Steenberghe • Een volwassen perspectief op het kind: kaspar/kasperkasperken...
De 'hoogwaardigheidsbekleders' van de stad geven hem een bon voor tien lessen Nederlands-voor-beginners en de politiecommissaris legt hem associatief de reken- en natuurkundige basisprincipes van de...Hij blijkt zowel de slachtofferkindjes van Dutroux als 'de Waalse pervert' zelf, zowel de profetische Jezus als de gekruisigde voor alle zonden en zowel de ge-hypte BV als de gehate allochtoon...Eigenlijk zijn Vertongen en Van Opstal twee toneelspelers, die de hele geschiedenis tot leven wekken vanuit het klassieke verbeeldingsprincipe: 'Stel u voor

Nr. 87, Juni 2003 • Elke Van Campenhout • De Coca-Cola-oorlog: Kleine bedenking over de hypocrisie...
En een bijzonder strijdbaar regisseur wil zelfs voor aanvang van de voorstelling nog eens persoonlijk het woord nemen om zijn bekommernis te ventileren...Dat de kunstencentra zich opnieuw openstellen voor het experiment en voor de intellectuele sérieux die daarmee gepaard gaat...Misschien lost de overproductie zichzelf dan wel op

Nr. 91, April 2004 • Luk Van den Dries • Oefeningen in het verdwijnen: Enkele gedachten rond...
Maar ook die lost op in damp, zweet, hitte...Wie vandaag een televisievedette als Hubert Damen zou kunnen strikken voor een theaterrol, weet zich Sauna in Exile heine rosdal avdal, mette edvardsen, liv hanne haucen en lawrence...Regisseurs die deze traditie in de twintigste eeuw nieuwe impulsen gaven, zoals Meyerhold en Biecht, hadden niet voor niets een voorliefde voor boksmatchen

Nr. 91, April 2004 • Marleen Baeten • Smaakmaker: PIGMENT Ludion/Vlaams Theater Instituut
De titel De redactie van PIGMENT stond ongetwijfeld voor de omgekeerde uitdaging: hoe leg je het per definitie vluchtige theaterwerk vast in een boek, zonder dat je het ge- vangen zet...zet: draaischijf voor informatie (de VTi-databank en het VTi-documentatiecentrum leverden het materiaal voor de informatieve tekstjes bij elk onderwerp), internationale promotie (het belangrijkste doel van...te passen en de grote aandacht voor organisatorische kwesties in de sector, maar vooral: de discussies over publieksparticipatie en -verbreding, de vragen over de maatschappelijke relevantie van

Nr. 110, Februari 2008 • Pieter De Buysser, Christophe Van Gerrewey, Bram... • Minnelijke voorwerpen
Het ingrijpende werk is daarom altijd voor mij een voorstel geweest, iets voorafgaandelijk, een prelude zowel voor mezelf als voor de hele wereldgeschiedenis die ik toewenste dat ze onmiddellijk...Kim Gordon (op een oppervlakkig niveau is dat huwelijk trouwens embleem voor de ‘tekstualiteit’ van Sonic Youth – en dus voor het feit dat Kim Gordon nooit lustobject kan worden, maar eerder altijd het...Een voorstel voor de wereld, vanuit ‘alles wat mensen met elkaar doen’: meer heb ik niet nodig voor liefde op het eerste gedacht

Nr. 112, Juni 2008 • Ditte Pelgrom • Baal, the artist who swallowed the world
Wat vooral opvalt in deze opvoering is dat de vele vrouwen van Baal hier geen slachtoffer zijn, maar bewust kiezen voor het avontuur van de liefde; het geweld en de vernederingen incluis...Wat een dubbele ironie, voor de oudere Brecht zowel als nu voor ons... De wereld van Baal is een dierachtige sprookjeswereld...Ook niet voor Kostja, de jonge schrijver op zoek naar nieuwe vormen uit De Meeuw van Tsjechov, of voor De theatermaker van Bernhard, die vooral de domheid van de mensen aantoont

Nr. 114, December 2008 • Christophe Van Gerrewey • ‘We hebben theater nodig’
Vlaanderen heeft een goed subsidiesysteem voor theater en dans’, stelt Jan Lauwers (2005) onomwonden, en: ‘Kunst kan enkel gebruikt worden voor strikt politieke doeleinden als de...Voor jou, voor jou en voor ons...Slavoj Žižek, In defense of lost causes, Verso, London/ New York, 2008, pp.337-338 2 In dit overzicht komen alle States sinds 1990 aan bod


Development and design by LETTERWERK