Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


26 document(en) met "Vondel Het" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
En ofwel stapt het publiek op ofwel gaat het zenuwachtig giechelen telkens het op het verkeerde been wordt gezet...tot de ene na de andere de groep verlaat, om op zoek te gaan naar een eigen identiteit... het obsederende aftasten naar het evenwicht, de harmonie, het rustpunt toe aan het einde van iedere beweging...Nu is het voorbij, en terwijl we door het nachtelijke Brussel, onder M.'s paraplu, naar Karel Buis rennen, hebben we het over Flanders' Technology, en hoe goed we dit initiatief vinden en ook over

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Ondanks de ongeprofileerdheid van het geheel was in 1979 de klaarblijkelijke impact op het publiek het grootst: men viel immers van het ene uiterste in het andere...aangevuld: twee handen achter het hoofd alsof men z'n haar opmaakt, de slagen in de buik, het hoofd in de handen als men rechtstaat, het over mekaar slaan van de benen, het wegzakken in de stoel, de armen die...Dat gaat langs rare wegen: van het opvrijen van toeschouwers, tot het spelen op stranden, het eten van bruin brood, het verwerken van autobiografie, het blote improviseren

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Het thema wordt niet alleen tot op het been geanalyseerd, ook het tijdperk wordt grondig doorgelicht aan de hand van bergen geschreven documenten, fotomateriaal, fonoplaten en bandopnamen...De ervaringen bij het werk aan Arme Cyrano en Pak 'm Stanzi zijn een revelatie voor mij; deze voortdurende recherche naar elke nuance in de taal, het woord als het woord in zijn volle betekenis...Om te improviseren was er toen in het spel weinig plaats; iedere repliek had haar intentie in het kader van zijn concept, dat reeds aan het einde van de lezing - en het waren zeer lange periodes van

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Het kon niet omdat er woorden in de tekst stonden als "het snot van God", en "het kruis van je muis". Toen konden zulke dingen niet: men vreesde dat men de ruiten van de KNS zou ingooien...Ik vond het Living Theatre wel interessant, maar het was toch ook maar een hysterische sekte wat later duidelijk gebleken is. Het is niet omdat een Amerikaan plots iets over het Europese politieke...Maar de grote theaters, het Taganka, of het Piccolo, hebben het gemaakt omdat spelers en regisseur samen iets wilden vertellen op een bepaalde manier

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Wilson, in het programmaboek van het Keulse deel van het project: "Het belangrijkste is, dat iets niet opnieuw en opnieuw gebeurt, maar dat het wellicht één keer plaats heeft als een uniek voorval...het vierde bedrijf ziet men een loopbrug die naar een podium op het proscenium leidt : een schikking die reminiscenties oproept aan het Japanse toneel (een element dat, vanzelfsprekend, in het luik...Een citaat van Donald G. Marshall, het lijkt wel voor Wilson geschreven: "In het geval van het kunstwerk opent de kunstenaar, langs het verlies van zijn gewone wereld en van zijn gewone

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Onder het Frans bewind promoveert het Tapissierspand tot 'Grand Théâtre', Willem I verleent het in 1816 de eretitel 'Théâtre Royal'. Ondertussen was het uitgegroeid tot een centrum van quasi...Uit het verslag van de onderzoekscommissie van het Bourlaplan blijkt duidelijk dat Antwerpen kreeg wat het wou : "een schouwburg met zulk een groot aanzien dat het in gans Europa door de kenners zal...Lode Monteyne, theatercriticus en tijdens het seizoen 1943-1944 zelfs eventjes KNS-directeur, schreef daarover dat het KNS-gezelschap voorlopig zijn intrede nam in het vroegere 'théâtre Royal', om toe

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Op een dag zat ik opzij van het podium en het jongetje dat de hoofdrol speelde vroeg wat ik later wilde worden...het derde jaar hebben we Vondel gedaan en ik heb ontdekt hoe interessant en actueel die wel is. Die improvisaties volgen een geleidelijk opbouw: je begint met natuurelementen om ten slotte...Ik speel Oidipoes door tot in februari en ik werk ook mee met de serie Het Pleintje op de BRT

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Le Saperleau, het stuk met het bijhorende golfplaten prefab-theatertje, geschreven en in 1982 gecreëerd door Gildas Bourdet, artistiek leider van het Théâtre de la Salamandre (Lille), is in het...Hij streefde naar een breuk met gangbare theatercodes zoals het "théâtre d'art", het romantische declamatietoneel, het scenische naturalisme en het picturale decor...Enkele van zijn meest invloedrijke ensceneringen waren: Marieken van Nijmegen, Tijl (A. van de Velde), Lucifer (Vondel), Beeldekens uit het Leven van Sint-Franciscus van Assisië (M. de Ghelderode

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
De andere twee, het oprichten van een steunfonds voor de nabestaanden van overleden acteurs en het bevorderen van de belangen van het Nederlandstalig theater in Vlaanderen, bleven voor het grootste...het licht van De Gruyters activiteiten en zijn betekenis voor het Vlaamse theater, mag het verwonderen dat het tot 1977 heeft geduurd vooraleer het regie-aspect van zijn theaterarbeid (Joris Diels noemde...betekenis van het woord "de nagedachtenis van De Gruyter eren" en meteen ook aan die andere doelstelling van het DGG, het bevorderen van de belangen van het Nederlandstalige theater, timmeren

Nr. 13, April 1986 • Willy Thomas, Guy Dermul • FRANS FRANZ
En toch heb ik het gevoel alsof er iets niet k... Het is niet belangrijk (rek). Weet je dat ik sinds "onze breuk" het huis niet meer ben uitgegaan...Het is toch ook een prachtig idee om nooit de vruchten van het seizoen te gebruiken, iedereen doet dat...Het is nog onmogelijk te zeggen of het hele spel op een happy end zal uitdraaien

Nr. 13, April 1986 • Geert Opsomer • "Frans Franz" en "Alles Liebe"
Thriller De dramaturgische techniek van Frans Franz gelijkt een beetje op het tekenprocédé van het stripverhaal dat erbij hoort (tekeningen Bernard van Eeghem). Niet de aflijning van het...Het RVT is in het regieconcept van Perceval voor het eerst ook ''oneerbiedig'' geworden...Vondel'"), maar het cynische spel dat de figuren met mekaar spelen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
En om het niet te hebben over tal van onnauwkeurigheden, leesfouten, denkfouten, het niet of maar half begrijpen van staande uitdrukkingen, het verkeerd lezen van eenzinsconstructies, het bij regel...het juist lezen Ín een juiste en goed ontlede context het hanteren van goed Nederlands, het zo dicht mogelijk op de huid zitten van het origineel naar taal, stijl en intenties...Ik heb geprobeerd aan te geven hoe makkelijk het is fouten te maken, het origineel te versluieren, het te ontdoen van zijn taal- en stijlkenmerken

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Typisch voor deze visie is het uitgangspunt dat het volk cultuurloos is (in een prospectus van het Vlaamsche Volkstooneel wordt het Vlaamse volk door C. Verschae-ve "achterlijk" genoemd) en dat die...Het woord 'schouwburg' is een maakwoord van Vondel Het is op zichzelf ook al een mooi woord, maar 'stadsschouwburg' aus einem Guss uitgesproken vínd ik toch nog veel mooier...Het is wenselijk dat nu werk wordt gemaakt van wetenschappelijke analyses van het publiek, het repertoire en de programmatie, het artistieke beleid, de structuren, de distributie, de promotie en het

Nr. 23, September 1988 • (advertentie)
MARGUERITE DURAS JUDITH HERZBERG FRIEDRICH SCHILLER ANTON TSJECHOV VONDEL BERNARD-MARIE KOLTES KAMAGURKA JAN DECORTE FRANS STRIJARDS JEAN COCTEAU WILLY THOMAS GERARDjAN RIJNDERS WILLEM VAN TOORN GEORGE...TABORI DIRK ROOFTHOOFT PETER HANDKE LARS NOREN LOUIS PAUL BOON HEINER MULLER STEPHEN BERKOFF DALTON TREVISAN zijn de auteurs die u terugvindt in het theaterwerk van groepen als De Tijd...BEURSSCHOUWBURG 88-89 Het 25ste seizoen

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Een paar straten verder heeft Jan Boon, in de kantoren van De Standaard, het secretariaat gevestigd van het Katholiek Vlaams Volkstoneel dat met het regiewerk van Johan De Meester faam tot over de...Niet tevreden met het subsidiesysteem hielp hij mee het monopolie van het Nationaal Toneel in Antwerpen te doorbreken...De naam verandert vlug in 'Toneel Vandaag'. Eerst in het kader van de Middagen van het Toneel, in de Residentieschouwburg, en daarna met reisvoorstellen wordt zowel uit het repertoire van het

Nr. 27, September 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Herman Teirlinck heeft het geweten: "Dees jaar treedt zij (Sarah Bernhardt, nvdr) op in de Koninklijke Schouwburg en, dankzij het uitzonderlijke winterweer waarmede de hemel ons sinds een paar weken...acht genomen dat ze een voorafgaande toelatingsproef overleefden en na het eerste jaar moeiteloos naar het tweede konden overstappen, pikken de studenten en hun ouders deze uitsluiting na twee jaar...Het slaat u met verbazing te zien hoe een talrijke troep met zoveel ernstigheid zulke zoutloze mop voor het voetlicht brengt

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
Waar ik het uiteindelijk het beste kon zien", vertelt Swarte, "was in de kleine studies van Rubens in het museum te Brussel, trouwens, Vondel was erg op Rubens gesteld, en alle personages in die vlug...Ze besluiten om het boek voor het theater te bewerken en ze gaan aan het repeteren...Het is heel spannend om je af te vragen, hoe krijg ik het verleden zo tot leven dat het ook een realiteit wordt voor het publiek

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Thielemans • Dora Van der Groen
Het gezelschap van Diels had een grote naam, maar het hield op te bestaan met het einde van de oorlog...Je denkt dan: als iedereen het zo goed vindt, dan zal het wel zo zijn, ook al klopte het niet met je eigen twijfels en bedenkingen...Het publiek kent Hamlet, dus daarom gaat het niet naar het theater

Nr. 50, Juni 1995 • Bart Meuleman • H. Claus - groothandel sinds 1952
De toneelauteur Claus, die ken ik uit het middelbaar onderwijs als de enige Nederlandstalige auteur die een plaats kreeg in de toneelgeschiedenis, zoveel eeuwen na Vondel en Bredero dan...Het lijkt erop dat Claus' eigen ervaringen als seizoenarbeider worden ingeroepen om het bittere karakter van het stuk te bewijzen, maar rauw is Suiker om verscheidene redenen niet...Claus wordt soms 'beschuldigd' van naturalisme (alsof een voorstellingswijze een veroordeling kan oplopen), maar hij is zelden naturalistisch; meestal wint het artificiële het bij hem van het

Nr. 62, December 1997 • Marc Holthof • Een koning uit een washuis
Het portret van Louis XIV was niet alleen een afbeelding van de sterfelijke persoon van de koning, het was ook het portret van het koningschap als functie, ja van de koning als staat...Hoe komt het dat hij macht over u heeft, tenzij dankzij u?' Bij de La Boétie rijst al het vermoeden dat het politieke lichaam niet aan de vorst, maar aan het volk toebehoort...Ook hij speelt met het ontmenselijken en disciplineren van het lichaam, het laten nemen van risico's (door anderen). Dat is ook het grote verschil tussen de performancekunst en het theater van Fabre


Toon volgende resultaten